Nyt fra Hovedbestyrelsen

Kære medlemmer af Alternativet

Da der er en række møder i nærmere fremtid, vi synes, I skal prioritere at deltage i, tillader jeg mig at skrive til jer.

Fællesmøde for alle kandidater og Det Nationale Kandidatudvalg

I aften kl. 19-20.30 er der fællesmøde for alle kandidater (Kandidatrådet) og Det (nye) Nationale Kandidatudvalg. Det er vigtigt at så mange kandidater som muligt deltager, så vi kan få nedsat en styregruppe for Kandidatrådet, og så vi kan komme i gang med at organisere aktiviteter m.m. for alle jer kandidater. Så kom og vær med, og lad os høre, hvad dine erfaringer og behov er ift. at være opstillet.

Dagsordenen for mødet er følgende:

  • Velkommen v/ Trine Aslaug Hansen
  • Hurtigt Tjek ind (Hvem er til stede?)
  • Tovholder for Kandidatrådet fremlægger pointer fra Kandidatrådsmødet (tovholder er endnu ikke valgt)
  • Tovholder for Det Nationale Kandidatudvalg fremlægger pointer fra første møde i Det Nationale Kandidatudvalg
  • Fælles diskussion
  • Opsamling og uddelegering af ansvar for opgaver
  • Tak for i dag

Du kan tilgå mødet her.

Politisk Tænkeboks - EU 50 år

På torsdag d. 23. feb. kl. 19-20.30 er der Politisk Tænkeboks med Theresa Scavenius og Jan Kristoffersen om EU de næste 50 år.

Måske har I deltaget i et Formøde til Politisk Tænkeboks i din lokale storkreds og medbringer pointer fra diskussionen. Måske hægter du dig bare på og ser, hvad der sker - begge dele er helt ok. Men hvis du vil forberede dig lidt inden og hjælpe med at kvalificere snakken, har du oplægget til mødet her.

Du kan tilgå mødet her.

Check in-møde

Det månedlige Check in-møde ligger normalt om mandagen, men jeg har været nødsaget til at flytte det til tirsdag d. 28. feb. kl. 20-21.30. På mødet vil vi som altid gennemgå stort og småt om, hvad der sker i organisationen, på Sekretariatet og Christiansborg.

Check in-møderne er normalt sat til at vare en time, men denne gang udvider vi mødet med en halv time, for at give tid til at Budgettet for 2023 kan blive gennemgået, og I kan få lejlighed til at stille spørgsmål til det.

Du kan tilgå mødet her.

Generelt kan siges at vi lægger os i selen for at opdatere jer og skabe platforme/ møderum, hvor I medlemmer kan mødes både med HB og med vores folkevalgte. Vi er dog meget afhængige af, at der bliver bakket op om tiltagene ved at I deltager. Med andre ord ville det være fedt at se jer.

De bedste hilsner

Trine Aslaug Hansen, forperson for HB
På vegne af Hovedbestyrelsen