Nyt fra Hovedbestyrelsen

Kære skønne alternativister

Så er vi gået ind i februar, og lyset og dagslængden er heldigvis igen i tiltagende. Det falder på et tørt sted og gør vist alle godt i denne mørke og kolde tid. Så lad os glæde os over dét.

Der er heldigvis også andre ting at glæde sig over - vi har fx i Alternativet en folketingsgruppe i fuld fart på Tinge og en Hovedbestyrelse, der har sat gang i strategiprocessen for den kommende tid og meget mere, som I kan læse om i dette nyhedsbrev. Jeg ønsker jer hermed god læselyst.

Landsmødet, vedtægtsændringsforslag og Alternativets 10-års fødselsdag

I år er et særligt år, da det er året for Alternativets 10-års fødselsdag. Og det skal naturligvis markeres. Fødselsdagen vil vi fejre på vores Landsmøde til maj, som vi er godt i gang med at brainstorme idéer til, så det kan blive rigtig festligt. I vil løbende høre mere om, hvad vi finder på til Landsmødeprogrammet, efterhånden som aftalerne kommer i hus.

Mht. at gøre klar til landsmødet vil det også være en god idé, hvis I begynder at have opmærksomhed på de landsvedtægter, I ikke længere synes passer til den organisering, I måske af nød allerede praktiserer anderledes. Det vil mao. sige, at I, hvis I har forslag til vedtægtsændringer, meget gerne må sende jeres ændringsforslag på en mail til Trine Aslaug Hansen: trine.aslaug.hansen.hb@alternativet.dk. Så samler vi sammen på det, og hjælper med at få det gjort klar til afstemning.

Nyt fra Hovedbestyrelsen

I sidste weekend var Hovedbestyrelsen samlet til seminar i Fredericia for at påbegynde processen omkring den nye strategi efter folketingsvalget. Det blev to rigtig gode og produktive dage, med små oplæg fra alle HB-medlemmer, gruppediskussioner og diskussioner i plenum. Og lørdag aften kom Torsten Gejl på besøg, hvor vi tog hul på at sammenkoble ordførergruppens parlamentariske planer med Hovedbestyrelsens prioriteringer ift. de organisatoriske indsatsområder. Den fortsatte proces omkring strategien vil finde sted over de kommende måneder, og resten af organisationen vil naturligvis blive inviteret til at deltage i diskussionen undervejs. Dette vil I høre mere om, når vi har en plan klar.

Initiativer fra LOS-udvalget

I Hovedbestyrelsens LOS-udvalg (udvalget, der samarbejder med Lokalforeninger og Storkredse) har der gennem en længere periode været arbejdet på at oprette to nye organisatoriske “led” til at varetage opgaver, der af flere årsager har været “misligholdt”. Den første nye konstruktion er “Kandidatrådet”, som er gruppen af alle valgte kandidater i Å. Formålet, med at samle alle kandidaterne, er, både at vi kan samle ressourceindsatsen ift. at klæde kandidaterne på til valg, men også at kandidaterne kan sparre med hinanden og idéudvikle på tværs af landet. I det hele taget er Kandidatrådet tænkt til varetagelse af kandidaternes behov og ønsker.

Til at understøtte Kandidatrådet med kurser, undervisning og træningsforøb mv. har vi oprettet “Det Nationale Kandidatudvalg”, der består af repræsentanter fra hver storkreds, og som fremover kommer til at overtage en del af de opgaver, det lige nu er for tungt for de lokale kandidatudvalg at løfte. Kandidater skal dog fortsat vælges på lokale opstillingsmøder, ligesom at listerækkefølgen besluttes lokalt - dog fremover i tæt dialog med Det Nationale Kandidatudvalg.

Vi har nu haft det første møde i begge grupper, hvor der er kommet gode ting på bordet, som det bliver spændende at arbejde videre med i den kommende tid. Og alle kandidater opfordres fortsat til at deltage i møderne. Der er tidligere blevet udsendt invitation til alle kandidater, som man kan finde her: https://docs.google.com/document/d/1MwPU9i9-ak5tWr-pz8H3_VpdXVKpHKwexHA4u-lEYGQ/edit

Det næste møde for Kandidatrådet og Det Nationale Kandidatudvalg er tirsdag 21. feb. kl. 19-20.30, og du kan deltage i mødet via linket: Launch Meeting - Zoom

LOS-møde for bestyrelsesmedlemmer

Næste LOS-møde, hvor alle medlemmer af storkredsbestyrelserne er inviteret afholdes på mandag 6. feb. kl. 19-20.30 på Google Meet: meet.google.com/the-vdka-cby

Husk, at alle storkredse skal deltage med en repræsentant.

Dagsorden:

 1. Kort tjek ind for hver storkreds

 2. Gennemgang af HB´s budgetmæssige prioriteringer

 3. Dialog om Eksterne ordførere, Fagråd og Interessenetværk

Valgstyregruppen og EP-kandidater

For at sikre, at der er nogen, der løbende holder øje med kalenderen ift. forberedelserne til kommende valg samt for at sikre, at der er det rette mandat til at håndtere prioritering af valgkampsøkonomien, har HB valgt at oprette enpermanent Valgstyregruppe i stil med FV-styregruppen. Denne gruppe nedsættes i nær fremtid, da vi allerede har lidt travlt mht. at gøre os klar til EP-valget i 2024, og vi gerne vil gennemføre afstemning ang. spidskandidat og listerækkefølgen på Landsmødet. Gør nogen sig overvejelser om gerne at ville opstille til EP-kandidat, er det også nu, man skal henvende sig til sin lokale storkreds.

Politisk Tænkeboks

I sidste uge havde vi premiere på Politisk Tænkeboks, hvor vi hver måned tager fat om et politisk emne, som vi kan vende sammen med en af Alternativets ordførere eller andre politikere.

Theresa Scavenius var med på det første møde, og vi fik en forrygende start på det nye format med masser af god dialog og gode input.

I forlængelse af mødet vil Theresa Scavenius gerne følge op på spørgsmålet: Hvordan kan nationale tiltag understøtte regional / lokal udvikling?

Du kan nu hjælpe med at følge op ved at sende dit svar med forslag til: Bjørn Olsen fra Aarhus på mail: bjoerno@proton.me

Alle er velkommen til at sende forslag, uanset om man deltog i den politiske tænkeboks eller ej. Og alle idéer store som små er velkomne. Du kan skrive to sætninger eller ti. Du kan også supplere med links til relevante artikler, dokumenter eller lignende, det bestemmer du helt selv.

Forslag skal sendes til Bjørn i løbet af den kommende uge - altså senest søndag d. 12. februar.

Herefter vil de forslag, der er kommet ind, blive samlet i et overblik til Theresa Scavenius, som vil tage det med videre og tænke det ind i det politiske arbejde på Christiansborg, hvor det er muligt.

Næste Politisk Tænkeboks ligger nu klar og tager udgangspunkt i 50-året for Danmarks deltagelse i EU. Du kan finde menúkortet til jeres lokale Formøde til Politisk Tænkeboks samt meget mere info om Politisk Tænkeboks her: Samtalemenu om EU

Næste Politisk Tænkeboks er 23. feb. kl. 19-20.30, og du kan tilgå mødet via linket: Launch Meeting - Zoom

Ønsker man at deltage i eller tilbyde at afholde Formøde til den Politiske Tænkeboks, skal man tage kontakt til sin lokale storkredsbestyrels.

ÅndSpiration - sommerhøjskole hele året.

9. januar havde vi premiere på vore nye online-mødeformat, ÅndSpiration, hvor Jon Skjerning-Rasmussen modererede en samtale mellem Klimaordfører Theresa Scavenius og Sarah Roued Thomsen, kandidat bosat i Friland på Syddjurs. Emnet var klimadebatten og samtalen udfoldede sig i spændet mellem individets handlemuligheder og politikernes pligt til at skabe strukturændringer.

Mange har efterfølgende reageret positivt på mødet og mødeformatet, og vi regner da også med at kunne invitere til endnu et ÅndSpirations-arrangement i løbet af marts. I vil høre nærmere, når vi er nået lidt længere med planlægningen. Men I kan godt begynde at glæde jer!

Check-in-møde:

Den sidste hverdags-mandag i måneden inviterer HB´s forperson til en times onlinemøde, hvor medlemmerne kan blive opdateret om stort og småt i organisationen, på Christiansborg og i Sekretariatet.

På det seneste møde, som var i mandags, faldt snakken bl.a. på landsforeningens økonomi og hvordan pengene fordeles til storkredse og lokalforeninger. Dette er en større snak, der omhandler prioriteringer i budgettet. Det virker som om, flere medlemmer godt kunne tænke sig at blive opdateret på budgettet for 2023, så på næste Check-in-møde udvider vi derfor mødet med en halv time, så de, der måtte have særlig interesse for emnet, kan stille spørgsmål, og vi forhåbentlig kan gøre hinanden lidt klogere.

Overordnet kan siges, at dét, der giver penge i Landsforeningens kasse (som er dér storkredsene får deres midler fra) er flere medlemmer, mens dét, at vi har fået mange stemmer til Folketingsvalget, giver penge i Christiansborgforeningens kasse. Og disse midler er (desværre) strengt øremærket folketingsmedlemmernes parlamentariske arbejde.

Næste Check-in-møde afholdes mandag d. 27. kl. 19.30-21. Og du kan tilgå mødet via linket: Launch Meeting - Zoom

Nyt fra Borgen og Sekretariatet

Siden valget har der været travlt på sekretariatet med at få nye folk ansat til at hjælpe vores nye parlamentarikere på Borgen. I kan danne jer et overblik over, hvem der varetager hvilke områder i skemaet herunder.

Christiansborgsekretariatet

 • Mark Desholm (60% Sekretariatschef/ personalechef - indgang til Sekretariatet)
 • Medlemssekretærer:
  • Lone Pedersen: for Torsten Gejl og Christina Olumeko
  • Heval Yidirim: Sascha og Franciska Rosenkilde
  • Kirsten Hermansen: Theresa Scavenius og Helene
 • Mikkel Lauritsen (Presse- og kommunikationschef - startede 1. feb.)
   • 2 presse- og kommunikationsmedarbejdere
 • Politisk chef (kontrakt underskrevet)
   • 3 rådgiverstillinger
   • Jan Kristoffersen
   • Mads Due Hansen: Franciskas Rosenkildes Personlige assistent
 • 4-5 studentermedhjælpere
 • Annemarie Thomsen (25% Administration)
 • Jan Kristoffersen (90% Politisk rådgiver)
 • Allan Lindemark (70% Møder og events)
 • Anette Elisabeth Petersen (40% Regnskab og økonomi)
 • Noah Reinert Sturis (25% af 20 timer it)
 • Frederikke Hoeijmans Vang Jensen (Grafisk designer)

Landssekretariatet

 • Trine Aslaug Hansen (100% Forperson)
 • Mark Desholm (40% Sekretariatschef/ personalechef - indgang til Sekretariatet)
 • Annemarie Thomsen (75% Administration)
 • Allan Lindemark (30% Møder og events)
 • Anette Elisabeth Petersen (60% Regnskab og økonomi)
 • Noah Reinert Sturis (75% af 20 timer it)
 • Jan Kristoffersen (10% Politisk rådgiver)
 • Frederikke Hoeijmans Vang Jensen (Kan købes til konkrete opgaver - Grafisk designer)
 • 2x Studentermedhjælper (30 timer: økonomi/ administration + it + Presse og kommunikation)|

Folkemødet

Der er også godt gang i planlægningen omkring Folkemødet på Bornholm, som vi i år har valgt at deltage i med en stadeplads. Mange har allerede besluttet sig for at ville være med på Folkemødet, men der er stadig mulighed for at slutte sig til. Det vil dog være en god idé hurtigt at købe billet til bil/ bus/ færge, da der er mange om buddet.

Skulle man have lyst til at bo sammen med andre alternativister kan man henvende sig til Sune Scherfig (alternativet@sune.dk), der arrangerer boplads på en gård, hvor rigtig mange kan overnatte, og hvor der i øvrigt vil blive arrangeret flere forskellige aktiviteter.

Sekretariatet har også bestilt teltpladser, man som frivillig kan benytte sig af. Tovholder på dette er Allan Lindemark fra Sekretariatet, som man også kan skrive til: allan.lindemark@ft.dk

Ordførergruppen

Og sluttelig en lille update på vores politikere på Christiansborg som har haft travlt. Først og fremmest har de skulle lære hinanden at kende - hvilket de har brugt en del tid på - og for de nye folketingsmedlemmer er der meget nyt at lære og sætte sig ind i - ikke mindst hvordan man prioriterer i mellem opgaverne, når man gerne vil være mange steder samtidig, og der også skal være tid til at være i kontakt med baglandet. Det er bl.a. noget af det, vi i HB er i dialog med dem om.

Derudover melder Daglig Politisk Ledelse om øget interesse fra medierne - der næsten dagligt har fat i Torsten og Franciska, og Franciska fortæller også, at der er bud efter hende som ekspert - især på madområdet. Og så skal vi jo finde vores plads i, en sammensat opposition, hvor forholdet til og det gode samarbejde med de andre politiske ledere stille og roligt styrkes.

Skulle man have lyst til på et tidspunkt at besøge Den Grønne Gang, hvor Alternativet holder til på Christiansborg, er man velkommen til at tage kontakt til Sekretariatschef Mark Desholm.

Kalenderoversigt

Sluttelig kan I her skabe jer et overblik over div. møder og arrangementer:

Med grønne hilsener

Forperson Trine Aslaug Hansen

på vegne af Hovedbestyrelsen