Nyt fra Hovedbestyrelsen

Nyt Fra HB

Kære medlemmer

Så kom vi igennem vinteren. Nu overtager foråret med al sin spirende saft og kraft, og verden får igen vores yndlingsfarve – grøn.

Det er ikke kun på posten som politisk leder der er sket forandringer. Også i Hovedbestyrelsen og på sekretariatet blæser nye vinde.

Det er længe siden, at HB er udkommet med et nyhedsbrev, men fremadrettet ønsker vi at opdatere jer medlemmer oftere, end det har være tilfældet det sidste års tid.

Der er sket en masse siden den nye hovedbestyrelse tiltrådte i september 2020, og ikke mindst afholdelse af det ekstraordinære landsmøde med valg at ny politisk leder holdt alle i HB travlt optaget. Nu har vi heldigvis fået Franciska i spidsen for Alternativet – et stort og hjerteligt velkommen, skal der lyde til vores nye politiske leder :blush:

Bente Holm Villadsen har desværre af personlige årsager været nødt til at trække sig fra hovedbestyrelsen og dermed også fra posten som forperson. Det beklager vi dybt. I den korte tid Bente har siddet på posten, er hun går forrest i at bygge bro mellem bagland, hovedbestyrelse og daglig politisk ledelse. Vi oplevede en stor tillid til Bentes dialogbaserede tilgang, og vi vil tage det med os fremadrettet. Tusind tak for din indsats, Bente.

Det betyder at Hovedbestyrelsen har skulle konstituere sig med ny forperson. Heldigvis stillede Mark Desholm sig til rådighed og blev valgt til posten. Mark har mangeårig erfaring med organisatorisk arbejde og har været medlem af Alternativet siden 2015. Tillykke med valget. På det kommende hovedbestyrelsesmøde, vil vi finde en ny næstforperson iblandt vores HB-medlemmer.

Rent ledelsesmæssigt er vi kommet rigtigt godt i gang med vores indtil videre ugentlige ledelsesmøder imellem Daglig Politisk Ledelse (Franciska og Torsten) og medlemmer af Daglig Politisk Ledelse (Mark, Trine, Dan og Tine), hvor vi sammen drøfter Å-emner af mere strategisk karakter. Samarbejdet her er præget af god og indbyrdes tillid og respekt, og vi holder øjet på bolden - ét fælles Alternativet.

NYT FRA SEKRETARIATET

Som skrevet ovenfor har også sekretariatet været under omlægning. Der er ingen tvivl om, at den situation vi står i, kræver utrolig meget af alle. Uden at underspille er der brug for en helt særlig indsats for at kommunikere Alternativets relevans og vigtighed ud og en helt særlig profil til at løfte opgaven. Derfor har vi valgt at stoppe samarbejdet med vores Presse- og kommunikationschef og søger en anden profil.

I starten af 2020 besluttede vores regnskabschef, Birte, sig for at stoppe ved årets udgang. Vi fik lokket hende til at blive en måned mere således at en ny regnskabsassistent kunne overtage. Desværre sagde denne op i prøveperioden. Vi søger derfor en medarbejder til regnskab og medlemsservice.

Og sidst men ikke mindst så har vores DIPD-ansatte, Nieves, også søgt nye veje. Nieves har siden sommerferien ligeledes varetaget vores Europanævnsprojekt – Måske husker du de små film om EU? Vi kommer til at savne hendes stærke og visionære blik på Internationalt demokratiarbejde.

HB har prioriteret midler til en personlig assistent til Franciska for resten af 2021. Det skal være en person, der elegant kan hjælpe Franciska ud over stepperne med grønne Å-vibes på SoMe, og som kan skabe kontakt til pressen og eksterne samarbejdspartnere. Stillingsopslag følger snarest.

POLITISK STRATEGI OG KVRV21

Der har hen over efteråret og vinteren været afholdt tre workshops omkring Alternativets politiske strategi frem mod KVRV21-valget i november. Deltagere fra alle dele af organisationen har bidraget, og arbejdet er ved at blive færdiggjort, så vi alle ved, hvad Å’s politiske fokus er frem mod KVRV21. I vil høre mere herom snarest!

Ude i landet er der også så småt begyndt at summe af valgkampsstemning. Der er allerede blevet valgt en række stærke kommunal- og regionsrådskandidater, og HB’s KVRV21-udvalg er - i tæt samarbejde med sekretariatet - ved at klæde disse kandidater på bl.a. via forskellige onlinekurser. Link til kurser her (vælg ‘kursus’ under typer for at filtrere).

LOKALER I ÅBENRÅ ER OPSAGT

Som nogle af jer sikker har hørt, har Å-folkene i København besluttet at opsige lokalerne i Åbenrå, som er alt for dyre i forhold til vores behov. Det er nogle dejlige lokaler, og der er dejligt meget plads, men i vores nuværende økonomiske situation var det ikke holdbart. Der arbejdes intensivt med at finde andre alternative lokaler, som også gerne skulle være skalerbare, til når vi får vokseværk igen. :blush:

FRANCISKAS MEDLEMSSALONER

Hold øje med annoncering af Franciskas kommende og månedlige medlemssaloner på Zoom - de bliver lagt i AlleOs kalenderen Her kan alle medlemmerne komme i snak med vores politiske leder, og Franciska får en gylden mulighed for at mærke baglandet og alle os medlemmer. Vi ser meget frem til dette initiativ. Selvfølgelig skal vi mødes igen fysisk lige om lidt, når Corona’en har sluppet sit tag i verden. Men i fremtiden kan Zoom og andre digitale mødeplatforme være med til at styrke sammenhængskraften i Alternativet, ikke mindst i denne mellemperiode, hvor vi arbejder på at øge medlemstilgangen.

DELTAG I DEBATTEN OM DELT LEDELSE I Å

HB’s organisationsudvalg har igangsat den lovede samtale om eventuel fremtidig delt ledelse i Alternativet. Dét er starten på en debat på Dialog, og den 6/4 og 7/4 2021 vil der også blive afholdt åbne Zoom-debatmøder om emnet. Her kan du finde debatten på Dialog med tilhørende links til Zoom-møderne (husk at logge ind på Dialog igennem AlleOs).

HUSK LANDSMØDET I MAJ

Vi nærmer os den tid på året, hvor du inviteres til Landsmøde. Den 3. april udsendes indkaldelsen og som konsekvens af Corona og usikkerhed om forsamling, har hovedbestyrelsen besluttet at det igen bliver digitalt, og at vi i stedet holder et halvårsmøde fysisk på den anden side af sommerferien. Meget mere om dette senere.

Det var alt for denne gang, og husk nu, at I som medlemmer altid kan tage fat i os HB-medlemmer på telefon eller per e-mail. Vi ønsker at være i tæt dialog med medlemmerne og tager gerne imod konstruktiv kritik og god-karma-ros. :blush:

Grønne hilsner fra Daglig Organisatorisk Ledelse, Hovedbestyrelsen
– Trine, Tine, Dan og Mark

5 Likes

Tak for nyhedsbrevet. :green_heart:
God information. Jeg har lige lyst til at knytte en kommentar til opsigelsen af lejemålet i Åbenrå. En jubelsang . For magen til utilgængelige partipolitiske lokaler findes ikke i kongeriget. For gangbesværede eller mennesker i kørestol, har det været svært - hvis ikke umuligt - at deltage i møder, sammenkomster og fester i lokalerne. Vi har lige haft et par rigtig gode og konstruktive online møder omkring partiets handicappolitik i Alternativet - så hvis der skal stå handling bag politikken, er det vigtigt, at finde en lokalitet, hvor der er adgang med kørestol - både til mødelokaler og toiletfaciliteter. Jeg deltager gerne selv i jagten på egnede lokaler og stiller mig til rådighed med både mig selv andre rullende testpersoner, når der er noget i kikkerten ! Bedste hilsner fra Rigmor Lisbeth

5 Likes

Ja, lokalerne var forfærdentlige, når det kommer til adgang for gangbesværede. Og det har altid gået mig på. Det problem havde vi det første sted (Kattesundet) og det andet (Åbenrå 33). Tredje gang skal være lykkens gang, så det er muligt for alle at komme ind i lokalerne.

Vi kommer dog til at have en periode med midlertidige lokaler, da det først er muligt at leje en lokation, når vi kender partistøttekronerne efter KVRV21 valgene. Når vi kender vores budgetter fra 2022, vil det være muligt at søge efter nye lokaler.

Dejligt nyhedsbrev - tak for det :slight_smile:

2 Likes

I forhold til lej af lokale har partiet mon tænkt på her i Kbh blot at leje et forsamlingshus til de store møder. Her hvor jeg bor på Amager , kan man leje vores lokale forsamlingshus og det er tæt ved metro / bus og handicap venligt. Sig til hvis jeg skal undersøge en pris på det.

Men man kunne let bruge det til parti møder med vælger mm

Mh Randi

2 Likes

Tak for en god og vigtig pointe Rigmor:-)

1 Like

Storkredsen har faktisk lejet flere gange, da der var for mange til lokalerne i hhv. Kattesundet og Åbenrå 33.

Som frivillig er der dog en del luksus i at vi har vores eget sted til arrangementer. Det gør en forskel, at det er muligt at forberede i god tid. Den mulighed har vi desværre ikke på lejebasis. Nu har der af gode grunde ikke været så meget i 2020, men i 2019 har vi bruger uger på at klargøre f.eks. Kulturnatten og Pride samt forberedelsestid på brunch og Green Friday.

Jeg håber og tror at meget af det sagtens kan lade sig gøre. Men det bliver anderledes :slight_smile:

1 Like