Nyt fra den nye bestyrelse

alt.kbh_logo

Kære medlem

Så er der igen lidt nyt fra os i Alternativet København!

Vi holdt ekstraordinært årsmøde søndag den 22. august. Tak til jer medlemmer, der deltog i dette.

Der var 3 punkter på programmet:

  • Vedtægtsændringer – Hent de nye vedtægter
  • Supplering af bestyrelsen i København
  • Christina Sade Olumeko stillede op som KV-kandidat

Se referatet af årsmødet

Bestyrelsen består nu af Bodil Nissen, Christian Gade Bjerrum, Uffe Meulengracht og Adam Lajtoch-Rosschou. Vi har holdt vores første konstituerende møde. Her besluttede vi, at Bodil bliver talsperson og Uffe økonomiansvarlig.

Det var dog helt klart for os, at bestyrelsesarbejdet i de kommende måneder vil falde sammen med kampagnearbejdet, da vi alle vil være del af den kampagneledelse, der har det overordnede ansvar for, at KV- kampagnen økonomisk og organisatorisk hænger sammen.

Nyt fra kampagneledelsen:

Fredag på broen: Vi har fået rigtig gode erfaringer med at møde københavnerne fredag eftermiddag. Både kandidater og frivillige får kontakt med mange omkring vigtige tema op til valget. Vi har delt vores flyer om Lynetteholmen ud. Mange københavnere kender ikke dette vanvittige projekt og deltager gerne i samtale på broen om dette og andre spørgsmål af betydning for københavnere.
Kom forbi en fredag og drik en øl eller sodavand med os – vi er der fra kl. 15.30 til 18, hvis det ikke regner alt for meget. Det er rigtig hyggeligt. Tag gerne venner eller familie med.

Frivillige til kampagnen:

  • Hvis du tænker, at det er vigtigt, at Alternativet kommer i Borgerrepræsentationen ved valget den 16. november
  • Hvis du tænker, at du måske også godt vil gøre noget for, at det kan ske
  • Hvis du har et par timer en gang i mellem, som du vil bruge på frivilligt kampagnearbejde

Så kom mandag den 6. september kl 17.00 i Greencubator, Nørrebrogade 20. Her vil du blive introduceret for, hvad de forskellige celler arbejder med. Du kan fortælle lidt om, hvad du kan bidrage med og blive tilknyttet det område/mennesker, der passer bedst til det.

Tilforordnede til valget:

Meld dig til her

Grønne hilsener
Alternativet København