Nyt fra byrådet

Kære medalternativist

Orlov
Liv Gro Jensen fik på byrådsmødet den 6. marts tildelt orlov en måned, begyndende fra den 7. marts. Årsagen til orloven er, at Gro starter i et spændende nyt job, og gerne vil have mulighed for at starte ordentligt op. Gro har orlov indtil 10. april.

Førstesuppleant Sander Jensen, der til daglig er byrådssekretær for Gro og hjælper hende i arbejdet, vikarierer i perioden.

Vi fratræder to poster
Da arbejdsbyrden er for stor er Alternativet udtrådt af Kulturudvalget og bestyrelsen for Midttrafik. Vi fastholder formandsposten i social- og beskæftigelsesudvalget og udvalgsposten i teknisk udvalg, hvorfra vi fortsat vil kæmpe for klima, miljø og social bæredygtighed.

Grønne hilsner
Tenna Duch Schaldemose,
forperson for Alternativet Aarhus