Nyt fra bestyrelsen

Kære medlemmer i København.
Efter en god og lidt for bekymrende varm sommerferie, så har vi i bestyrelsen igen fået arbejdshandskerne på.
Her lidt sommerlæsning.

Ny organisering i BR
Maja Krog har valgt at flytte til oplandet i Aarhus, hvilket betyder, at Maja træder ud af Borgerrepræsentationen. Maja har været meget glad for samarbejdet med mange af jer medlemmer og Alternativets BR gruppe, men hun har valgt at prioritere en rolig hverdag med hendes familie og små børn højest. Det har vi fuld forståelse for.
Vi vil gerne takke Maja for alt det gode og vigtige arbejde for Alternativet København. Maja har skrevet en længere reflektion omkring hendes beslutning her: Redirecting....

Majas udtrædelse betyder, at Kåre Traberg Smidt indtræder som fuldgyldigt medlem af Borgerrepræsentationen. I den forbindelse vil der være en lille rokade, som betyder, at Kåre kommer til at sidder i Kultur- og Fritidsudvalget, og at Franciska Rosenkilde overtager Majas rolle i Børne- og Ungeudvalget.

Bestyrelsesmedlemmernes rolle i folketingsvalget
Vi er blevet opmærksomme på, at der har været nogle spørgsmål omkring vores rolle i folketingsvalget og vores politik omkring deltagelse i personlige kampagner. Vi vil gerne understrege, at alle i bestyrelsen bakker alle kandidater op. Samtidigt er der flere medlemmer, som gerne vil bruge deres frivillige kræfter på at hjælpe til personlige kampagne, udover at hjælpe hele kandidatholdet i København. Vi er i bestyrelsen enige om, at det er i orden, både fordi vi ikke vil begrænse vores frivillige kræfter og fordi Hovedbestyrelsen har sagt god for det. Vi er også meget enige om, at vi meget gerne vil høre, hvis nogle mener, at der er noget problematisk i at være med i personlige kandidaters kampagneteam. Vi vil derfor gerne invitere til en snak om netop dette på vores næste åbne bestyrelsesmøde. Ellers er man meget velkommen til at skrive til vores mail.
I referatet står der mere om dette.

Pride og Amager Fælled demo
Vi vil fra bestyrelsen gerne sige tusind tak til alle som deltog til vores prideparaden og Amager Fælled demonstrationen. Vi bruger meget tid på at planlægge vores deltagelse til disse events, og derfor betyder det meget for os at få så god opbakning fra mange af jer medlemmer!

Til sidst er der bare at sige:
Tak fordi I læste med!
Husk, at vores næste bestyrelsesmøde er d. 13/9, hvor vi afholder åbent møde kl 16.30-17.30. Her er alle velkomne til at stille spørgsmål, give forslag, rose os, give konstruktiv kritik eller tage en snak om bestyrelsesmedlemmernes rolle i folketingsvalgkampen.
Vedhæftet er referatet for vores seneste bestyrelsesmøde
.10. bestyrelsesmøde - 21. august.docx.pdf (190.8 KB)

Grønne hilsener
Bestyrelsen i Alternativet København