Nyt fra bestyrelsen

Kære medlemmer

Først og fremmest velkommen til de nye medlemmer som vi kan se er kommet til her efter valget! Vi håber at møde jer til arrangementer i lokalforeningen!

Nedenunder følger referat fra bestyrelsesmødet d.7.november. Der er et par vigtige punkter som jeg her vil udfolde lidt.

 • Sarah Roued Thomasen har ønsket at udtræde at bestyrelsen og vi har derfor indkaldt suppleant Knud Schmidt. Knud har før siddet i bestyrelsen så vi glæder os over at han tager endnu en tørn.

 • Kolindsunds venner vil gerne have Alternativet repræsenteret i deres bestyrelse - til en start som suppleant der kan indtræde til generalforsamling til marts. Hvis der skulle sidde en af jer derude der har lyst til det så kontakt os endelig.

 • I bestyrelsen har vi ønsket at finde et tema at arbejde lidt mere intensivt med. Valget faldt ret naturligt på Doughnut-økonomi og vi indkalder derfor til medlemsmøde onsdag d.18.januar hvor vi vil snakke om hvordan vi kan arbejde med emnet og nedsætte en arbejdsgruppe. Nærmere oplysninger om tid og sted udsendes i nyhedsbrev efter nytår men sæt allerede nu kryds i kalenderen hvis du har interesse i emnet!

Derudover så fortsætter vi i bestyrelsen vores samarbejde med de andre rød-grønne partier i Syddjurs kommune, både i forhold til det politiske arbejde men også i forhold til afholdelse af forskellige arrangementer.

Husk endelig at kontakte os for spørgsmål eller input til arbejdet.

På vegne af bestyrelsen

Forposten
Mette Foged

Referat fra bestyrelsesmøde 7.november 2022

 • Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden er godkendt.
 • Valg af referent - Birgitte
 • Godkendelse af referat fra sidst ( 13. 6.)
  Referatet er godkendt.
 • Kort evaluering af valg
  Kandidaterne har oplevet en holdånd. Sarah fortæller de har følt, de bakkede op om Torsten. Nogle er skuffede over personligt valg. Klimadagsordene har fyldt mere i valgkampen end det sociale. Nogen prioriterede debatter mens andre prioriterede at møde folk på gaden.
  Der var taktik i stemmeafgivningen, vi forventede højeste at få en ind, og derfor prioriterede mange at give Torsten en stemme, for at sikre at den garvede kom ind.
  Alle kandiater har del i at få de mange listestemmer i hus. Sarah har følt, sig tryg i sin valgkamp.
  Kim vil gerne foreslå, at der er større styring på plakatophængning, så de enkelt grupper får en by og sørger for både at sætte op og tage ned i den by, man har fået tildelt.
  Mette opfordrer til, at deltage i Fransicas debriefing tirsdag d. 8/11 kl 19 -20.
 • Bestyrelsens arbejdsopgaver - og evt. omkonstituering.
  Sarah har brug for at prioritere andet i den kommende periode og trækker sig derfor fra bestyrelsen. Knud er suppleant. Mette kontakter Knud.
 • Rødt-grønt samarbejde
  Lars og Mette sidder i gruppen.
  Begge er forhindrede i at deltage på kommende møde d. 17/11. Mette melder afbud.
 • Rødt-grønt forum
  Kim er vores kontaktperson til Rødt-Grønt forum,

Vi vurderer henvendelser individuelt.

 • Fokusområder for det næste stykke tid.
  Brug af drev /alleos, Referater bliver lagt i drev, under det rigtige årstal. Dagsordner lægges ligeledes i drev.
  Navngive med amerikansk dato (årstal, måned, dato).
  Mette lægger nyhedsbreve i ”Dialog”.
  Thomas skal opdatere bestyrelsesteamet i ”Alleos” og gerne give rettigheder til bestyrelsen. Specifikt skal Mette have rettigheder til at rette roller mv.
  Borgerforslag
  Medlemsmøde (primo 2023) for opstart af arbejdsgruppe om f.eks dougnotøkonomi. Astrid og Kim, vidergive oplevelser fra studiegruppe i ”Det fælles bedste”.
 • Udlæg i forbindelse med valgkampen.
  Lars forhører kandidaterne, om de har haft udlæg til valgkampen. Lars skal have bilag for at refundere.
 • Kommende møder
  Bestyrelsesmøder : mandag d. 27/3 kl 19.00, sted aftales senere.
  Medlemsmøder: onsdag d. 18/1 kl 19.00 med tema Dougnot økonomi - sted? Lars forhører om Rønde Bibliotek er en mulighed. Mette får det offentliggjort div. steder. På medlemsmødet finder vi datoer for kommende møder.
 • Oplæsning af og evt. godkendelse af referat
  Referatet er oplæst og godkendt.
 • Evt.
  Kolindsunds Venner efterlyser Alternativist kandidater i bestyrelsen. Der er valg til marts. Mette skriver det ud i nyhedsbrev.
  Lars orienterer om Syddjurs Spildevand og sammenlægningen med Norddjurs ved Fornæs. Klip ikke strips, men åben dem så de kan genbruges til næste valg.
  Astrid anbefaler ”Sørine og kærligheden” med Therese Scavenius.
  Partistøtte? Lars kontakter Knud for evt. partistøtte og ansøgning. Ansøgningsskema ligger på