Nyt fra Bestyrelsen i Kbh. Omegn

Kære medlem i Københavns omegn.

Det nyligt afholdte kommunal- og regionsvalg var et vigtigt pejlemærke for partiet.

Med 5 mandater, fordelt på kommunalbestyrelserne i Viborg, Skanderborg, Thisted og 2 i København, heriblandt vores politiske leder Franciska Rosenkilde, er Alternativet fortsat på det kommunale landkort.

Selvom valget ikke var på samme niveau, som i 2017, hvor vi bragede ind, var det en vigtig trædesten i forhold til opbygningen af vores tillid til vælgere og ikke mindst medlemmer.

Det betyder at vi fortsat er en vigtig politisk spiller, og det giver forhåbninger om mere tilslutning frem mod næste Folketingsvalg, som kommer senest i juni 2023.

Alternativet er det politiske parti, som har den mest visionære forståelse af omstillingen til det bæredygtige samfund. Det gælder beskyttelsen af biodiversitet, cirkulær økonomi, lighed i sundhed, mindre animalsk landbrug, grøn mad, et mere meningsfuldt arbejdsmarked og frihed til at leve nysgerrige, glade, virksomme og forskellige liv i respekt for hinanden og den naturbelastning vores valg medfører.

Ingen andre partier har lige så vidtgående bud på, hvordan fremtidens samfund kan se ud, hvad omstillingen koster på alle bundlinjer, på vores livsstil, og hvordan vi når derhen.

Samtidig har Alternativet de mest konkrete bud på, hvordan vi styrker demokratiet i den omstilling, og hvordan vi undgår, at enkelte samfundsgrupper bliver sat af. Det gælder borgerting, bydelsråd, ungeråd og meget mere.

Til kommunalvalget stillede vi i Københavns omegn op i Albertslund og Høje Taastrup. Til regionsvalget er vi en del af Region Hovedstaden. Kenni Flink har siddet i Albertslund kommunalbestyrelse i 4 år og på forbilledlig vis arbejdet for demokratiudvikling og for at bevare byens særpræg i takt med at den vokser. Qasam Nazir Ahmad fra Alternativet har været en utrættelig grøn stemme i Region H og samtidig gjort et stort arbejde for forebyggelse og ordentlighed inden for sundhed til gavn for medarbejdere og for borgere. Tusind tak til Kenni og Qasam, som ikke fik genvalg denne gang. Og tak til Ken, Irina og Steffen, som var kandidater i Høje Taastrup.

Alternativet er tæt forbundet med græsrødderne, de grønne bevægelser og aktivisme. Det er det, vi udspringer af, og det vil vi dyrke endnu mere, samtidig med at vi arbejder målrettet og strategisk fra vores platform i Folketinget. I slutningen af januar har planlægger vi at holde opstillingsmøde i Københavns omegn, hvor vi vælger kandidater til Folketingsvalget og igangsætter arbejdet frem mod at få valgt endnu et hold af grønne mandater. Nærmere herom senere.

Har du lyst til at deltage, sætte dit præg på vores politik, eller begivenheder, selv stille op eller bare er nysgerrig på, hvad vi laver, så skriv eller ring til en fra bestyrelsen.

Grønne hilsner

Bestyrelsen i Alternativet Københavns omegn

Anders Kyst - Forperson - 51329324
Jesper Callesen -Talsperson - 27281334
Johnny Westh – Kasserer - 30951156
Thomas Holbech Anker – IT - 30360362
Irina Bjørnø – Events - 40384284