Nyt fra Bestyrelsen, 0m medlemsmøde d.15/6 2023

Udover bestyrelsen, Karen Stevnbak, Gunver Larsen, Nicolaj Dam Nyholm og Christa If Jensen kom
Frederik Brink Smedegaard, nyuddannet civilingeniør med fermentering som speciale. Det er ham,
der skal lave den veganske mad, der skal sælge bøffen uden kød.
:green_heart: :wink:

Frederik foreslog, at vi lavede en Sylte Søndag til efteråret. Han ville gerne stå for organiseringen.
Vil du hjælpe ham, kan du kontakte ham på AlleOs AlleOs // Alternativet

Der var udarbejdet et idé-papir med mulige fokusemner for Alternativet i Allerød og Rudersdal.

Karen fortalte om alle de grønne projekter, hun har gang i som grøn guide/naturvejleder i
Gentofte kommune, hvor hun er ansat. Hun vil rigtig gerne organisere en grøn krible-krable
begivenhed for interesserede borgere i Alternativets navn. Hun prøver at skaffe sig tid.
Karen foreslog, at vi etablerede fællesspisning igen. Hun kom med guldkornet, “samskabelse”. I en
ny form skal fællesspisningen starte med at lave maden sammen. – selvfølgelig. Vil du være med?
Kontakt Christa. :grinning: 41160752

Nicolaj ønsker at Å-Rudersdal har stærkt fokus på folkeskolen og børneinstitutionerne i Rudersdal
kommune. Han ønsker ikke selv at have børn i folkeskolen, med de vilkår, der er nu. 51% af de
undervisere, der er ansat på hans børns potentielle folkeskole har ikke seminarieuddannelse, og
muligvis har lærerne i Rudersdal en ringere løn end lærere i de omgivende kommuner. Det vil
Nicolaj undersøge. Dette forstærker i høj grad besværet med at rekruttere. Ydermere er det stort
set umuligt for lærere og offentligt ansatte i det hele taget, at få et sted at bo i Allerød og
Rudersdal. ( Et andet muligt fokusområde!)

Børneinstitutionsområdet er lige så vigtigt.
Er nogen interesserede i at danne gruppe med Nicolaj om skole- og børneinstitutioner, kan han
træffes på AlleOs AlleOs // Alternativet

Christa har deltaget i tre begivenheder i foråret i Rudersdal. Først et møde om folkeskolen
arrangeret af Det konservative Folkeparti. Hun var den eneste, der ikke var medlem, men blev
budt hjerteligt velkommen og interesseret spurgt ind til. Det var nok det bedste, der kom ud af det
møde. Alternativet blev synligt blandt konservative. :grinning: Debatten gik mest på den manglende
almene dannelse i folkeskolen, noget med Grundtvig og respektfuld optræden og manglen på
morgensang i skolerne. Af en efterfølgende samtale mellem mødre forstod jeg, at flere havde
flyttet deres børn til privatskoler og nogen planlagde det, selvom alle sagde, at de helst ville støtte
folkeskolen.

Så var Christa som ny fjernvarmeandelshaver i Holte Fjernvarme inviteret af HF til afstemning om
nedlæggelse og overflytning af andelshavere til Norfos. Med det kæmpe arbejde med anlæg af
fjernvarme, der forestår i HF’s område, ser de sig ikke i stand til at varetage opgaven. For Christa
er det mest ærgerlige, at en andelsforening bliver nedlagt. Resultatet blev, at Norfoss overtager
HF.

Er der nogen blandt medlemmerne, der kunne tænke sig at danne en gruppe om klimatilpasning
for varme- og elforsyningen i Allerød og/ eller Rudersdal, så er det muligt, at få inspiration fra folk i
Klimabevægelsen. I klimabevægelsen i Rudersdal arbejder man i øjeblikket på tre områder:
klimavenligt forbrug, klimahandlingsplanen for Rudersdal og varmeforsyningen.

Herudover har Borgere i tre regioner og 3 kommuner sammen lavet en rapport om bæredygtigt
forbrug. Den kunne give inspiration til, hvad der kan gøres i Allerød og Rudersdal
https://borgerforum.regionh.dk/uploads/a341659d-9127-47db-857e-9480373da898/project_file/file/c3317ebe-cb1a-4545-9d0f-3d2373bb9480/Anbefalinger_fra_Borgersamling_B__redygtigt_Forbrug_web-a.pdf

Er der nogen, der vil danne en gruppe i regi af Å, kan I henvende jer til Christa chifje@gmail eller
tlf. 41160752, så vil hun prøve at forbinde jer.

Den tredje begivenhed, Christa deltog i, var netværksmøde for foreninger o.a. om partnerskaber.
Der var et fint oplæg om dannelse af partnerskaber fra en konsulent, og orientering om de
partnerskaber blandt foreninger, der allerede er dannet. Det var brugbar information og
inspiration. Christa fik talt med en del om partnerskab i forbindelse med vores politiske udspil om
Fremtidens Jobcenter. Udspillet bygger netop på en ide om en 4.sektor virksomhed, altså et
samarbejde mellem det offentlige, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og foreninger. Flere
var meget interesserede og en virksomhedsejer foreslog at vi lavede en workshop på Rudersdal
Folkemøde d.2/9 2023.

På medlemsmødet var der stor tilslutning til det, og Christa går i gang med at
organisere det. Vi regner stærkt med støtte fra gruppen bag udspillet og Torsten Gejl er ikke
afvisende i forhold til deltagelse. :smiley:

Alt i alt var det et rigtig godt møde. Vi gik alle glade hjem. Men selvfølgelig ville det være så meget
bedre, om vi var flere til at komme med input og ideer.

Rigtig god sommer til jer alle sammen på bestyrelsens vegne, Christa If Jensen.
Tlf. 41160752. E-mail Chifje@gmail.com