Nyt fra Alternativets hovedbestyrelse

Kære med-alternativist

Både kulden, kalendermåneden og antallet af julekalendere fortæller det tydeligt: året er ved at rinde ud. Det har på mange måder været et vildt år. Men tænker vi lidt nærmere over det, kan man jo spørge, om der er nogle år i Alternativet, der ikke er vilde. Eller i politik overhovedet?

Vi tror det ikke. Heldigvis er ‘vild’ sagt med al den grønne kærlighed, vi kan. For det har været et grønt og vildt år. Det var året, hvor vi for alvor er kom i gang med at drive lokalpolitik. Året, hvor Alternativet fik en statsministerkandidat, og vi fremlagde vores eget regeringsprogram. Året, hvor vi fejrede vores fødselsdag med fem lys i lagkagen.

Mens vi er ved traditionerne, så modtager du, traditionen tro, dette nyhedsbrev, som vi sender efter hvert møde i hovedbestyrelsen. Du finder alle referater fra hovedbestyrelsens møder her.

Alternativet i valgkamp
Vi har i Alternativet udviklet flere visioner og mere politik end de fleste øvrige partier. På tværs af kredse, lokalforeninger og tillidsposter er der bred enighed om, at vi er det parti i Danmark, der har den mest progressive, systemforandrende og visionære politik. Det er den, vi for alvor, skal have ud over rampen. Det skal vi nu, og vi skal det sammen. Vi skal stå skarpt og tydeligt på den politik, vi har udviklet og som skal være grundlaget for markante forandringer i vores fælles samfund.

Politisk Forum vedtog i maj et politisk valgoplæg. Vi er nu så langt, at vi er klar til at folde en national valgkampagne ud på baggrund af dette arbejde og så godt som alle folketingskandidater er klar. I disse uger besøger landssekretariatet alle kredsene med workshops: “Ind i valgkampens maskinrum”. Kampagneorganisationen er ved at tage form lokalt og vi bryder rollerne op for en tid og danner nye. Efter nytår sætter vi ekstra støtte ind fra Landssekretariatet til opbygning af kampagneorganisationer i alle kredse.

Flere og flere skriver ind og spørger: “Hvad kan jeg gøre? Hvordan kan jeg være med?”. Der er mange måder at være med på. Vær med i valgkampen her, så sørger Landssekretariatet for at sende dig godt videre til andre alternativister nær dig.

5 års fødselsdag
Selvom Pumpehuset i København ikke kan rumme alle Alternativets medlemmer, var vi alligevel mange, der mødtes den 17. november til en politisk fest, et tilbageblik på de fem år, og ikke mindst for at være fælles om en masse håb for det politiske liv og den verden, vi arbejder for. Der var mange sjove citater fra landets politiske kommentatorer, spændende samtaler og synspunkter fra folketingsmedlemmer, samt gode indput fra et udsnit af de mange nye, stærke kandidater, der stiller op for Alternativet i de kommende valgkamp(e). Tak til alle, der deltog i festlighederne. Både i Pumpehuset, ude i landet og måske bare i hjertet.

Organisationen
Hovedbestyrelsen fortsætter arbejdet med at tydeliggøre opgaver, roller og en fælles retning for organisationen. Det var mandatet fra landsmødet i år. Hvordan kan vi arbejde med forskellige demokratiformer og autonomi, samtidig med at skabe fælles visioner?

Storkredsene har nedsat et nyt udvalg på tre personer, som følger arbejdet i hovedbestyrelsen. Hensigten med deres deltagelse er at forberede storkredsene på hovedbestyrelsesarbejdet og sikre en tillidsfuld kommunikation.

Politisk forum har nedsat et udvalg, der netop har stået bag en konference med de lokalt og regionalt folkevalgte i Alternativet. Det skal sikre, at der er en dialog på tværs om viden fra byrådsarbejdet, budgetforhandlinger og det lokale, organisatoriske arbejde. Der høstes nemlig mange spændende erfaringer med ”ny politisk kultur” i praksis.

Budget 2019
Budgettet næste år er nu lagt og vedtaget på hovedbestyrelsesmødet den 18. november 2018. Budgettet er lagt på baggrund af en konsultativ proces med foreningerne. Det nye budget er skabt ud fra tanker og ønsker om decentralisering og bedre brug af de fælles ressourcer til gavn for foreningerne. Blandt andet er diverse puljer nu fordelt, ligesom det samlede beløb til fordeling er forhøjet. Landssekretariatet og økonomiudvalget vil formidle budgettet til storkredsene.

”Ret til sletning”
Landssekretariatet har siden den nye persondataforordning (GDPR) trådte i kraft i foråret udviklet en plan for implementeringen af den skærpede lovgivning. ”Ret til sletning” er en væsentlig del af dette arbejde, og Alternativet ser det som en mulighed for at folde en samtale ud, ikke blot om sikkerhed, men også en demokratisk samtale om, hvordan vi forholder os til henholdsvis individets ret og kollektivets muligheder og forståelser af, hvad der er fælles. Det er et godt eksempel på, hvordan organisationen arbejder på at indarbejde en stærk politisk markør i vores arbejde som politisk organisation.

Nye ansigter i hovedbestyrelsen
Vi har omrokeret i hovedbestyrelsen og siger samtidig tillykke til Nilas Bay Foged, der udtræder efter at være blevet folketingskandidat i Østjylland. Vi siger tak for det store arbejde, som hovedbestyrelsen og organisationen har nydt godt af. Eva Böcher Lassen er trådt af som næstforperson og ud af hovedbestyrelsen af personlige årsager. Hun takker for det fine samarbejde, og glæder sig over alle de gode ting, der bliver sat i gang. Tobias Mark Jørgensen har valgt at udtræde efter drøftelse i hovedbestyrelsen. Tak til dem begge for det arbejde, de hver især har bidraget med.

Ind træder Torben Petersen Nicolaisen, Bonnie Jensen og Theis Krarup Hansen. Bonnie vælges tillige som næstforperson og Theis som kasserer. Michael Jellesmark og Jesper Callesen fortsætter som hhv. forperson og næstforperson. Få overblik over medlemmer af hovedbestyrelsen og find kontaktoplysninger her.

God jul og godt nytår

På vegne af hovedbestyrelsen

Forperson, Michael Jellesmark og næstforpersoner, Jesper Callesen og Bonnie Jensen.


MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet

Åbenrå 33

1124 København K

+45 71 79 18 64

www.alternativet.dk

alternativet@alternativet.dk

medlem@alternativet.dk