Nyt fra Alternativet

mos Å

Nyt fra Hovedbestyrelsen

Kære medlemmer

En rum tid er gået siden sidste nyhedsbrev, og meget er sket i den mellemliggende periode. Først og fremmest er vi gået i valgkamp, og det med fynd og klem. Det er intet mindre end imponerende og respektindgydende at se, hvordan der er blevet knoklet med plakatopsætning, artikelskrivning, debatter, pjeceuddeling og alverdens opfindsomme påhit. Hvor er det bare skønt at se, hvor arbejdsomme alle I frivillige er, og hvor er alle I kandidater dog modige og fantastiske. En kæmpe tak for at I stiller jer til rådighed i kampen for Alternativet. I gør det simpelt hen så godt, og det er en fornøjelse at følge med i alle jeres aktiviteter. I får humøret til at stige og troen, på at det virkelig kan lade sig gøre at få Alternativet løftet ud krisen, til at virke realistisk. Jeg tænker, at mange af os - medlemmer, kandidater såvel som frivillige - i disse dage mærker, at det endelig går lidt fremad. Og uanset hvordan selve valgresultatet bliver - vi håber selvfølgelig det kommer til at gå godt - så tænker jeg, det har været vigtigt for os alle internt at opleve det fællesskab, der er groet frem i løbet af valgkampen og eksternt at mærke den respekt, der stille og roligt vokser ude i befolkningen og medierne, fordi I gør det så vanvittig godt. Så tak, tak og atter tak! I er helte alle som én, uanset om I er kandidaten, der kæmper som en énmandshær alene med det hele derude, eller I er teamet, der i fællesskab får holdånden til sprudle og boble. Vi ved I giver alt, hvad I har i jer, og fra min stol er dét virkelig bevægende at være vidne til. Det er nemt at ride på bølgen i opgangstider, men noget helt andet kræver det at blive ved og ved I en situation, hvor omgivelserne ser på éns projekt som en dødssejler. Det er det, vi er oppe imod, og alligevel kæmper I - og vi - videre, fordi vi tror på, at vores projekt har en altafgørende rolle at spille - lige nu!

Besøg af Torsten og Franciska

Flere af jer ude i alle kroge af Danmark har haft besøg af Torsten og Franciska, og vi hører fra dem, at det er ren optur at komme ud til jer og mærke kampgejsten. Og vi hører, at det er bemærkelsesværdigt og beundringsværdigt, hvor kompetente og engagerede I er. Derudover fortæller de, at folk nikker anerkendende og lader bemærkninger falde om, at der er brug for Alternativet og at Alternativet har gang i noget fedt. Så måske er det første slag allerede vundet: Folk derude har set os og bemærket, at Alternativet stadig er der. Om det så fører til et kryds på stemmesedlen må tiden vise, men det er uomtvisteligt, at I allerede har gjort en afgørende forskel!

FR_TG_01

LOS-møderne

Som nogle måske har undret sig over, så har LOS-møderne (møder især for bestyrelsesmedlemmer i lokalforeninger og storkredse) stået på pause. Sådan måtte det være, fordi vi har manglet hænder og mandetimer (M/K) til at holde gryden i kog ved siden af valgkampen. Vi har samtidig skønnet, at det nok var ok, da alle I tillidsvalgte, kandidater og frivillige selv må have haft mere end nok at se til.

Hvad, vi dog ikke har glemt, er, at vi i LOS-udvalget, på det sidste møde, forpligtede os på at rette lyset fremad og sørge for, at der var noget at se frem til på den anden side af KV/RV21 uanset valgets udfald.
At løse den opgave har dog krævet en længere proces med mange forskellige idéer på bordet og en del parter involveret. Det, vi med andre ord er landet på, er et koncentrat af idéerne, der har det omfang, som vi mener, vi som HB, sekretariat og den politisk ledelse kan nikke til, at vi er i stand til at løfte og som samtidig er et modsvar på de mange forskelligartede behov vi tænker, der vil opstå ovenpå en krævende valgkamp.

De datoer på arrangementer, som I nu får, dækker dog kun over den første periode efter valget. Efter nytår, når alle er kommet lidt mere til kræfter igen, er det oplagt, at vi skal i gang med at skabe et nyt grundlag for partiet og bevægelsen, hvor vi skal diskutere politik og arbejde på at få vores organisatoriske struktur til at falde på plads, så vi sikrer, at vi bruger kræfterne på dét, vi synes er mest sjovt og meningsfuldt at arbejde med. Og så skal vi selvfølgelig i gang med at køre os selv i stilling til et kommende folketingsvalg. Men mere om det på et senere tidspunkt. Datoerne I nu gerne må skrive i kalenderen er følgende:

  • 21/11 kl. 19-21: Tjek-ind-møde for indvalgte, v/ politisk ledelse, HB og sekretariatet (Zoom)
  • 25/11 kl. 19-21: Dialogmøde for alle medlemmer, v/ KV/RV-styregruppen og HB (Zoom)
  • 8/12: POLA om EU (fysisk på Rådhuset i KBH)
  • 14/12 kl. 19-20.15: Jule-medlemssalon, v/ Franciska (Zoom)

HB-deltagelse i storkredsene

Hvad, vi også gerne vil have i kalenderen, er, at Kristian og jeg (næstforperson og forperson for HB) fra starten af det nye år enten bliver inviteret af jer eller selv inviterer os til at deltage i storkredsbestyrelsesmøder eller andre arrangementer rundt i hele landet. Så vi kan komme i dialog med jer og høre lidt om, hvad der fylder netop hos jer. Hermed er en opfordring givet til at sende os en invitation.

Samværspolitik

Og sidst, men ikke mindst, er det en glæde at kunne fortælle, at alternativets samværspolitik nu ligger klar og færdigskrevet. Den har sandt at sige været længe undervejs til gengæld er den blevet grundigt gennemarbejdet, og vi i HB synes den er blevet rigtig god. Faktisk har vi nu i Alternativet et rigtig godt redskab, som de fleste af os kommer til at forholde os aktivt til, da den indebærer at alle tillidsvalgte skal på kursus, og at vi årligt skal diskutere samværspolitiken, så vi holder den tidssvarende. En stor tak til Tine, Bine, Carsten og Mark for at give den form og indhold.

Du kan finde samværspolitikken her.

Grønne hilsner
Fra Trine Aslaug Hansen, Forperson for hovedbestyrelsen


Klima handling nu!

Nyt fra sekretariatet

Kære alternativister

Hvor er det skønt at mærke Å-valgkampsgnisterne rundt om i hele landet – det er lige til at blive glad i låget af, og noget der fylder os alle med optimisme. Vi har alle vildt travlt, med det vi nu har gang i hver for sig og sammen, men vi tænker lige at snige dette nyhedsbrev ind til weekenden inden valget.

Kampagnegif_done

Nye valgkampsvideoer

I sidste uge lancerede vi vores tre nye valgkampsvideoer (én om klimapolitik, én om kulturpolitik og én om boligpolitik), som Hovedbestyrelsen/KVRV21-styregruppen har afsat midler til, og som vi har fået det medieuafhængige reklamebureau SELIGEMIG til at producere for os. Filmene er nok i en lidt anden stil end den klassiske og løsningsorienterende Å-stil, men repræsenterer nærmere en mere en nu-er-nok-nok-diskurs i forsøget på at skabe lidt forhåbentligt viralt kant. Men får at få filmene ud til vælgerne, så har vi brug for, at I medlemmer også for dem delt fra Alternativets hovedsider på især Facebook, Instagram og YouTube.

Klima

Vi vil især gerne have delt klimafilmen – så her et par delevenlige links til YouTube og Facebook:

https://www.youtube.com/watch?v=tJYGNy-Buqo

https://www.facebook.com/alternativet.dk/videos/3964947346938276

Videoerne er lavet, så de både kan bruges nu til KVRV21, men samtidig så generelle så de også passer til det kommende folketingsvalg – så bare del løs derude!

I det sidste nyhedsbrev indbød vi jer medlemmer til at større med et bidrag til valgkampen herunder lanceringen af de tre styk videoer, og der kom lidt over 20.000kr ind! Kæmpe tak til jer alle for de mange bidrag – sammen løfter vi vores Å-baby til politisk indflydelse og mod en bedre Verden – tak igen.

Skriv om ”Tiny houses & OFF-GRID”

Her i den hektiske valgkampsperiode har vi fået produceret en fin lille brochure om Tiny Houses og om hvad der egentligt kan lade sig gøre inden for loven rammer herhjemme på området. Idéfolkene bag dette formidlingsprojekt her er Torsten Gejl og Niels Jørgen Madsen og de har fået værdigfulde input fra en lang række folk, som man kan se bag på brochuren. Vores kandidater deler dem ud hvor det giver mening på gader og til valgdebatter, men her et link til en pdf-version, som I er velkommen til læse og dele derude – lad den skabe inspiration til alternative boformer rundt om i landet.

Find brochuren her

Tiny House

Næste ordinære landsmøde

Så kan I godt sætte kryds i kalenderen den 7. og 8. maj 2022, idet Hovedbestyrelsen her har lagt sig fast for afholdelse af Alternativets Ordinære Landsmøde 2022 – herom mere senere.

Så er der bare tilbage at ønske os alle sammen et godt og grønt valg på tirsdag – vi ses på den anden side!

Grønne skønne valgkampshilsner
Mark Desholm, sekretariatschef

1 Like

Tak for et opløftende nyhedsbrev :green_heart: Herunder den meget fine pjece om tiny houses & off-grid. MEN… Det er meget væsentligt, at en sådan brochure har påtrykt udgavenr. samt udgivelsesdato, da lovgivning og praksis på området formentlig hurtigt forældes.
Så vil I allerede på pdf’en nu, tilføje “1. udg. November 2021” nederst på bagsiden? Således at vi til enhver tid kan sikre os, at vi omdeler den nyeste/nugældende vejledning.
-Og angive på efterflg. udgaver, om de er reviderede udgaver eller blot et nyt oplag (ex.: “2. reviderede udg.”…).
Bedste hilsner fra en gammel bibliotekar :wink: