Nyt fra Alternativet


Kære medlem af Alternativet

Hermed får du forårets sidste nyhedsbrev – for nu banker sommeren på døren. Tanken er her at give dig et hurtigt overblik over hvad der rører sig lige nu, og ved at klikke dig ind på nyhedsbrevet på Dialog får du en længere og mere uddybende udgave. Vi arbejder fortsat med formatet.

Uden at overdrive kan vi vel godt kalde dette forår alternativt på utrolig mange punkter. Fra den ene dag til den anden ændrede verden og måden vi er sammen på, og det har berørt os alle på et eller andet niveau. Selvom verden blev sat ned i gear og vi fik pålagt social distance, så opleves det dog samtidig som om der har været en vilje og virkelyst til at finde nye veje igennem et samfund præget af COVID-19.

Også i Alternativet har vi måtte finde nye kommunikationsveje og fora at mødes i. Den fysiske distance har skubbet os ud i at tænke anderledes og har på mange punkter bundet os tættere sammen i de forskellige dele af vores partiet. Vi er blevet rigtig gode til onlinemøder

Josephine og Torsten har haft rygende travlt med både at håndtere den aktuelle situation, holde kontakten til baglandet og varetage det øvrige parlamentariske arbejde, som ikke har ligget stille.


Også i andre dele af Alternativet har det summet af liv. Hovedbestyrelsen har sammen med Josephine bedt Mark Desholm og Kathrine Lauritzen om at undersøge Alternativets medlemmers oplevelser, erfaringer og tanker omkring omstrukturering af vores organisation med henblik på reorganisering af vores organisation så den matcher vores politiske projekt. I den forbindelse har de udarbejdet et spørgeskema. Det vil være fantastisk, hvis du ville bruge lidt tid på at besvare. Deadline for besvarelse er den 5. juni 2020, kl. 18:00.

Du kan læse mere om projektet her.


Efter nogle måneder med stort fokus på at mødes med Alternativets bagland er der for alvor kommet bud efter Josephine på Christiansborg den seneste tid. Vores politiske leder deltager nu til forhandlinger på linje med alle andre partiledere og repræsenterer derfor også vores parti i klimaforhandlingerne og forhandlinger om genåbningen og en grøn genstart af Danmark efter Coronakrisen.

De længe ventede klimaforhandlinger er skudt i gang, og Josephine har kastet sig ind i kampen for at 70% reduktionsmålet af CO2 nås i 2030. Regeringen har lagt ud med et udspil på affald, og her er det afgørende for Alternativet at fremtidens affald ses og behandles som en resurse der skal genanvendes – ikke et problem for naturen og vores miljø. For Alternativet er det vigtigt at vi går væk fra en ’’brug og smid væk kultur’’ til en cirkulært samfund, hvor materialerne bruges igen og igen.

  • Vi skal stoppe med at importere affald til forbrænding

  • Vi skal blive bedre til at sortere den affald vi har

  • Vi skal blive bedre til at lave produkter som er lette at genanvende

  • Vi skal blive langt bedre til at få de forskellige materialer tilbage i fødekæden

Vi forbrænder for meget affald, og vi genbruger og genanvender for lidt. Afbrændingen af affald er ikke den største klimasynder – men det er et vigtigt sted at starte. Vi, borgere som virksomheder, skal blive bedre til at sortere vores affald på tværs af landet, så det bliver genanvendt. På den måde kan vi sikre en grøn, bæredygtig forskel.

Corona-krisen og alle dens uhyggelige konsekvenser har givet os en unik mulighed. Og hos Alternativet har vi store ambitioner og visioner for genåbningen og genstarten af Danmark! For Alternativet er det afgørende, at det er de grønne hjul som for alvor kommer i omdrejninger. Derfor arbejder Josephine benhårdt på at genstarten af Dansk økonomi bliver en ”grøn genstart”. Udover tiltag på affald skal vi helt generelt investere massivt i grønne tiltag, såsom energi- og klimaeffektive boligrenoveringer samt udstedelsen af ”grønne statsobligationer”, der kan skubbe dansk erhvervsliv i en levedygtig og grøn retning.

Læs mere i artiklen her.


Torsten har i den seneste uge holdt den sociale og beskæftigelsesmæssige fane højt. Tirsdag d. 26 maj var et Borgerforslag om fjernelse af gensidig forsørgerpligt på dagsordenen i folketingssalen. Sideløbende hjalp dygtige frivillige med at afholde et meget vellykket virtuelt arrangement, som nåede bredt ud til alle dem der gennem borgerforslaget havde skudt debatten om gensidig forsørgerpligt i gang. Forslaget faldt, men det gør indsatsen ikke - håbet er (lyse)grønt.

Og apropos grønt så sidder Torsten i forhandlinger i Miljøministeriet om urørt skov – en anden af Alternativets mærkesager. I den forbindelse viste det sig, at Torsten også mestrer disciplinen Politisk Poesi.

Josephine og Torsten har fordelt opgaver og politisk ansvar for de forskellige områder mellem sig. Her kan du få et overblik over ansvarsområderne.


Hovedbestyrelsen er gennem året blevet mindre. Derfor er der nedsat en tværgående ledelsesgruppe der sammen med POFO´s ledelsesudvalg skal sikre at vi får kvalificeret den organisatoriske ledelse frem til Landsmødet 26. september 2020.

Du kan læse mere om Hovedbestyrelsens arbejde her.


Og Apropos Landsmøde, så glæder vi os til at vi skal samles fysisk og afholde et Landsmøde der ikke kun vil være i nye rammer men også i en ny form. Vi har valgt at nedsætte en gruppe bestående af medlemmer fra Hovedbestyrelsen, POFO og frivillige til at udarbejde et nyt koncept for vores landsmøde både indholds- og afviklingsmæssigt. Hvis du har kvalifikationer og erfaring med afvikling af store arrangementer så søg gerne ind i gruppen her.


Politisk Forum (POFO) arbejder strategisk med Alternativets politik. Det der er retningsgivende i øjeblikket er de strategiske sigtepunkter som er vedtaget i POFO og som du kan læse her. Lige nu arbejder en gruppe der er nedsat af Politisk leder, Hovedbestyrelsen (HB) og POFO med en skærpelse af sigtepunkterne, så Alternativets politiske mission og prioriteringer for den kommende periode kommer til at stå endnu skarpere.

POFO har drøftet sin egen rolle som forum for vidensdeling, kvalificering og vedtagelse af politik og strategi, ikke mindst for at sikre den højeste grad af involvering af Alternativets medlemmer. Der forventes en række forslag og tiltag i månederne fremover.

Du kan læse mere om POFO’s arbejde her.


Der arbejdes i valgoplægsudvalget med vidensindsamling i hele organisationen omkring KV/RV21. Du kan læse mere om både udvalg og det sparringsudvalg der i øjeblikket er mulighed for at blive en del af her. Hvis du ønsker at blive en del af sparringsudvalget kan du ansøge om at deltagelse her. Udvalget, mødes efter sommerferien hvorefter vidensindsamlingen vil blive delt og i forlængelse af det en bred drøftelse og inddragelse i hele organisationen.


Efter en turbulent periode er der ved at falde ro på sekretariatet. Vi er nu ét Alternativet og arbejder nu som et sekretariat. På baggrund af et ønske om at skabe stabilitet og overblik over både opgaver og organisation, har Daglig Politisk Ledelse sammen med Hovedbestyrelsen besluttet at fastholde Bine Sieferts konstituering som Sekretariatschef frem til juli 2021. Sekretariatschefstillingen slås derfor først op i foråret 2021.

Vi søger netop nu en Presse- og kommunikationsrådgiver samt en Politisk chefrådgiver. Du kan se stillingsopslagene her.

Se øvrige medarbejdere i sekretariatet her. Du kan også følge med i kategorien Nyt fra Sekretariatet på Dialog.


Vi har oprettet en række opgavebaserede kompetenceteams, fordi mange af vores medlemmer har udtrykt at de gerne vil bidrage til at løfte vores praktiske opgaver. Det er vi rigtig glade for. Af god vilje og fantastisk energi er der rundt om i landet folk der løser alle slags bestillingsopgaver fra sekretariat. Det har været en succes, derfor vil vi gerne have flere frivillige kræfter på banen. Vi søger lige nu en række frivillige teams, som du kan læse mere om på vores job- og opgavebørs.

På mandag træder vi ind i årets første sommermåned og vi glæder os til at gå sommeren i møde sammen med dig.

Grønne hilsner

Alternativet

5 Synes om