NYT fra Alternativet - Københavns Omegns Storkreds

Kære medlem i Københavns Omegn Storkreds (KOS)

KOS har på årsmødet 6.09.20 valgt ny bestyrelse, der nu består af:

Forperson: Jacob Munk
Næstforperson: Jette Vestergaard
Kasserer: Johnny Westh
Bestyrelsesmedlem: Rosa Oschlak
Suppleant: Jesper Callesen

Årsmødet valgte Jesper Callesen som KOS’ repræsentant i Hovedbestyrelsen.
Ken Petersson og Johnny Westh blev valgt som KOS’ repræsentanter i Politisk Forum.

Forberedelserne til kommunal- og regionsvalget i 2021 (KV/RV21) bliver den helt store opgave for Alternativet og dermed også for KOS-bestyrelsen i det kommende år.

Vi vil i løbet af de næste par måneder kontakte nogle af medlemmerne i omegnens 13 kommuner for at høre, hvad I synes skal sættes højt på Alternativets politiske dagsorden til KV/RV21.

Og i november inviteres I til drøftelse om KV/RV21, hvor vi især vil invitere til samarbejdet mellem foreningerne i de 13 kommuner og bestyrelsen i KOS.

Et mere synligt Alternativet
I den kommende weekend holder Alternativet digitalt landsmøde. KOS-bestyrelsen vil meget gerne høre jeres vurdering af, hvordan Alternativet kan blive mere synlig i den politiske debat op til KV/RV21.

  • Hvilke politiske områder skal prioriteres – nationalt, regionalt, kommunalt?
  • Hvad skal Alternativet gøre for at få større gennemslagskraft i den politiske debat op til KV/RV21?

Skriv til storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk - gerne allerede i denne uge.

Bedste grønne hilsner
Bestyrelsen i ALTERNATIVET - Københavns Omegn Storkreds (KOS)

Resume

Denne tekst vil blive skjult