Nyt fra Alternativet Haderslev

Kære medlem af Alternativet Haderslev

Der blev lørdag 26. august afholdt opstillingsmøde, ekstraordinær generalforsamling og kommunalpolitisk workshop i vores lokalforening. Det var en koncentreret og spændende eftermiddag med masser af politisk arbejde, grin og hyggeligt samvær og her følger dagens resultater.

Opstillingsmøde

Til opstillingsmødet havde vi 3 kandidataspiranter på valg, Rune Hansen, Holger Eskildsen og Frank Truelsen. Alle 3 blev valgt som kandidater for Alternativet. Det blev besluttet at Alternativet Haderslev, jvf. § 12 stk. 4 i minimumsvedtægterne for kommuneforeninger i Alternativet, at opstille kandidaterne til KV17 ved listeopstilling.
Frank Truelsen er Alternativets spidskandidat, Holger er nr. 2 og Rune nr. 3 på listen.

Man kan ikke undgå at lægge mærke til en skæv kønsfordeling i kandidatfeltet… så hermed en opfordring til især kvindelige medlemmer, der vil være med til at få Haderslev Kommune til at være den bedste i landet :green_heart: Vi vil meget gerne have flere kandidater til KV17!
Send dit opstillingsgrundlag til haderslev@alternativet.dk

Ekstraordinær generalforsamling

Den ekstraordinære generalforsamling havde 1 punkt på dagsordenen - bestyrelsens konstituering. Der er tidligere blevet besluttet at bestyrelsen ville konstituere sig selv. Her er den så!

Forperson - Frank Truelsen
Næstforperson - Holger Eskildsen
Kasserer - Karen Bjerre
Sekretær - Marie Gregersen

Det blev vedtaget at Rune Hansen medindkaldes til bestyrelsesmøder.

Lokalpolitisk workshop

På vores lokalpolitiske workshop fik vi lagt os fast på 4 overordnede kardinalpunkter, der skal bære vores valgkamp.

  • En grøn kommune
  • Social bæredygtighed
  • Ny politisk kultur
  • Udvikling af land og by

Der udarbejdes en detaljeret beskrivelse af de mange emner, der ligger under hver af de 4 hovedpunkter.

Stafet for Livet

Alternativet Haderslev deltager i Stafet for Livet der finder sted næste weekend!
Hermed en opfordring til at melde sig til Å-holdet :green_heart:
Det er vigtigt at vi er med, og husk nu at det ikke handler om at løbe dammen rundt! Man kan sagtens deltage til stafetten ved bare at være til stede - og man kan sagtens være med på flere hold ad gangen :slight_smile:
Meld dig til Å-holdet her

Med de kærligste hilsener
Frank Truelsen
Forperson - Alternativet Haderslev