Nyt fra Alternativet Haderslev

Kære Alternativist

Vi har i Alternativet Haderslev fået afholdt vores opstillingsmøde, og er nu klar til at gå i valgkamp med 3 super kandidater.

Spidskandidat er Frank Truelsen (i midten), der også var spidskandidat til KV17, og så består kandidatlisten derudover af Marie Gregersen, der er kandidatdebutant og Mogens Rerup, som i dag repræsenterer Alternativet i kommunalbestyrelsen.

Kandidatlisten er sideordnet, hvilket vil sige at det er stemmerne, der er afgørende. Med andre ord er det ikke nødvendigvis spidskandidaten der i i givet fald bliver valgt ind. Det er kandidaten med flest personlige stemmer.

Vær med på listen
Hvis du har lyst til at stille op som kandidat, er det ikke for sent. Og vi opfordrer stærkt til at du overvejer at være med.
Det eneste det kræver er, at du har være medlem af Alternativet mindst 3 måneder før valgdato (16. november) hvis du modtager dette nyhedsbrev er du allerede medlem :wink: - men hvis du kender en eller flere der ville være gode kandidater for Alternativet skal vedkommende være meldt ind senest 16. august.

Og det er nemt!

Bliv meldt ind og sendt et kort opstillingsgrundlag (præsentation af sig selv samt grunden til kandidaturet) til haderslev@alternativet.dk

Vi ønsker dig og dine en fortsat dejlig sommer :green_heart:

På vegne af bestyrelsen
Frank Truelsen - Forperson Alternativet Haderslev

HadersleAlternativet Logo-lille