Nyt fra Alternativet – Februar 2022

NB_header

Kære medlemmer af Alternativet

Her kommer nyhedsbrevet for februar måned, som forhåbentlig vil medvirke til at inspirere dig og give dig indblik i, hvad der i øjeblikket sker i Alternativet. Du ønskes god læselyst!

Politik eller bevægelse?

Som vi alle ved, ligger der et folketingsvalg og venter ude i fremtiden. Tidshorisonten er ukendt, og nogle orker måske slet ikke at tænke på valg allerede igen, men efterlyser Å-aktiviteter, der hælder mere i retning af at styrke bevægelsen. Andre føler sig måske først lige varmet op til at tage den næste runde i den politiske manege, med de just indhøstede erfaringer fra den sidste valgkamp. Sådan oplever vi tingene forskelligt, og det vigtigste at sige i den forbindelse er, at alle positioner er legale, og vi må forsøge at give plads til hinandens ønsker, måder og behov på den videre færd frem.

I Hovedbestyrelsen forsøger vi at balancere indsatserne, så der både tages vare på det politiske setup, og at vi bliver klar til at føre en skarp valgkamp. Men vi anerkender også fuldt ud, at der skal være aktiviteter, der nærer, udfordrer og inspirerer os gennem andre former for tiltag end de snævert politisk rettede - at vi føler os berigede på talrige måder, mens vi “går vejen” frem mod realiseringen af Det bæredygtige samfund, er jo også kun et plus.

Uanset om I tilslutter jer det ene eller det andet blik, mht. hvad I finder vigtigst, håber jeg, I vil huske, at alle initiativer kræver både “planlægningsmuskler” (ressourcerne er der ikke altid til alt det, vi gerne vil) og “tilslutningsvilje” (hvis folk ikke dukker op, prioriteres noget andet). Så ansvaret, for at få ting til at ske og gro på den bedst tænkelige måde, påhviler os alle. Så deltag så meget, du kan, og husk at se på andre med milde øjne. Vi gør det alle, så godt vi kan.

KVRV21-Evalueringsrapport

Trods et indskrænket mulighedsfelt - med faldende indtægter og et sekretariat, der er skrumpet - viste kommunal- og regionsrådsvalget, at det stadig er muligt at mobilisere enorme kræfter i Å, når blot viljen og idérigdommen er til stede. Dén viden, blandt en lang række andre ting, er vigtige erfaringer for os at tage med videre frem mod det kommende folketingsvalg. Netop derfor var vi enige om at indsamle input fra alle dele af organisationen til en samlet evalueringsrapport, som nu ligger klar til jer. Læs den og snak eventuelt med din alternativist-ven om dem, og tag så dine læringspunkter med videre til den kommende folketingsvalgkamp. Tak, til Evalueringsudvalget og Mark Desholm på sekretariatet for en stor indsats med at samle data og sammenskrive rapporten.

Rapporten kan findes her.

HB-seminar og organisationsstrategi

Også Hovedbestyrelsen har været i arbejdstøjet. Som en årligt tilbagevendende begivenhed mødes Hovedbestyrelsen til et seminar, hvor der er tid til at arbejde mere tilbundsgående med det at sidde som ledelse for Alternativet. Coronaen har dog ikke gjort det let for os, og vi har valgt at opdele seminaret over to gange, hvoraf den første del nu er afholdt. Som nogle medlemmer vil vide, har vi bl.a. arbejdet med en SWOT-analyse, men som optakt til analysedelen har vi også haft filosof Ole Fogh Kirkeby til at holde et inspirerende oplæg for os. Formålet, med den proces vi er i gang med, er, at vi får udarbejdet en samlet strategi frem mod folketingsvalget forstået på den måde, at vi udarbejder en strategi for organisationsdelen, der snakker sammen med den politiske strategi (som allerede delvist ligger klar). Franciska Rosenkilde og Torsten Gejl deltager naturligvis i processen, ligesom vi vil række ud til jer medlemmer, der hvor dét giver mening.

Politisk strategiseminar

Den politiske strategi - der allerede lå klar til det sidste Landsmøde - skal i den kommende tid også finpudses og på visse punkter opdateres, og det vil ske gennem processer på ét eller flere politiske strategiseminardage, som alle relevante dele af organisationen er blevet inviteret til at deltage i. Det første møde er sat til søn. d. 27. feb. Den videre proces vil I høre nærmere om. Og viser der sig at være dele af strategien, der kræver et bredere medlemsmandat, vil alle selvfølgelig blive grundigt informeret og taget med på råd. Arbejdet med at udarbejde strategien forventes afsluttet i marts.

Handleplan og kommunikationsstrategi

Når den samlede strategi for det organisatoriske og politiske ligger klar vil sekretariatet i tæt samarbejde med de relevante parter udarbejde den detaljerede handleplan og kommunikationsstrategi, som vi alle forventes at køre efter frem mod og efter at valget er blevet udskrevet.

Ligesom ifm. KVRV21 vil der ifm. det kommende folketingsvalg blive sammensat en styregruppe, der vil holde sammen på trådene under valgkampen. Styregruppen vil denne gang have en lidt bredere sammensætning og dermed bliver den også lidt større end sidst.

Sommerhøjskole

Som et initiativ, i retning af at opruste på bevægelsesdelen, har nogle stykker forhørt sig om muligheden for at genoptage sommerhøjskolen, som i flere år har været gennemført med succes. Hovedbestyrelsen er positivt indstillet og har allerede afsat penge til at støtte op om projektet. Det eneste, vi mangler, er med andre ord nogen, som har lyst til at være arrangører. Pt. er der kun en lille initiativgruppe, der ikke kan løfte opgaven selv. Så har du mod på at hjælpe til med “endelig at give os alle sammen muligheden for at mødes fysisk og være sociale, kreative og dyrke vores fælles politiske interesse sammen med hinanden og andre interesserede” så meld dig på banen. Det kræver blot, at du kontakter Carsten Borup på mailadressen: carsten.borup.hb@alternativet.dk

Velkomstgruppen

I sidste nyhedsbrev efterspurgte vi folk til et “onboarding team”, der ville stå for at byde nye medlemmer velkommen i Å-familien. Det er en stor glæde at kunne meddele, at tre vakse medlemmer greb opgaven og er i fuld gang med at strukturere et velkomstforløb. Stor tak til Sune Scherfig, Ane Jette Thomsen og Bodil Burian.

Fagråd/ inspirationsnetværk

På Landsmødet 2021 besluttede vi, at vi gennem nye fagråd og aktivistiske inspirationsnetværk vil styrke Alternativet. Både som parti og som bevægelse. De første fagråd og netværk er nu startet op, og flere er på trapperne, og med mere end 50 ordførerområder kan Franciska, Torsten, ordførerne og vores fem folkevalgte i kommunerne bruge al den faglige sparring og inspiration og aktivisme, som vi i fællesskab kan mobilisere.

Formålet med fagrådene er at understøtte Å´s enkeltdele såvel som hele organisationen. Det er et sted man kan søge faglig viden inden for et område, hvad enten det gælder Alternativets politik eller gældende lovgivning. Fagrådene udgøres af medlemmer af Alternativet, som besidder eller har interesse i at opbygge faglig viden og indsigt på et område – fx energiområdet (ingeniør) eller digitalisering (IT-udvikler). På tilsvarende vis er inspirationsnetværkene stedet, hvor du som engageret ildsjæl kan lave aktivisme – fx på kulturområdet, børne-unge området eller ny politisk kultur og demokratisk samtale. Fælles for både fagrådene og inspirationsnetværkene er, at de i udgangspunktet har Alternativets ordførere som omdrejningspunkt.

Følgende fagråd og inspirationsnetværk er startet op eller er under opstart. Kontaktpersoner er angivet i parentes. Ræk ud til kontaktpersonerne, hvis du har lyst til at være med og vil høre mere om det igangværende arbejde:

OBS: Du finder kontaktoplysninger på AlleOs ved at trykke på ovenstående navne.

Der er brug for tovholdere på nye fagråd og inspirationsnetværk – også fagråd og netværk, hvor der ikke allerede er ordførere. Kontakt derfor Peter Kjær Hansen, hvis du har lyst til at høre mere om, hvordan du kan bidrage med din viden og dit engagement. Alternativet er os alle. Flere ved mere, og flere kan mere.

Landsmøde

Som vanligt er der landsmøde til foråret - nemlig d. 7. - 8. maj, så skriv weekenden i kalenderen med det samme. Vi glæder os over, at vi nu langt om længe kan invitere ALLE medlemmer igen, for det har holdt hårdt at være i kontakt gennem kameraer og skærme. Hovedbestyrelsen og sekretariatet er så småt gået i gang med forberedelserne, og vi opfordrer alle til at overveje, hvem de skal prikke mht. at opstille til Hovedbestyrelsen, da vi ved, vi kommer til at mangle folk. Det bedste ville være, at vi får så mange til at opstille, at vi har suppleanter at tage af, da erfaringen viser, at der i løbet af året altid er medlemmer, der falder fra. Og så mangler vi repræsentanter for de unge og for kvinderne - det kan vi da ikke have siddende på os!

LOS-stormøde

Vi minder desuden om at det næste LOS-stormøde (hvor vi diskuterer spørgsmål, der er relevante for især lokalforeninger og storkredse) er tors. d. 17. marts. Husk, at det er vigtigt, at alle storkredse og også gerne lokalforeninger sender en repræsentant. Alle andre interesserede medlemmer er også velkomne.

Forpersonens kulturanbefaling

Og sidst men ikke mindst kommer her månedens kulturanbefaling, som denne gang går på at besøge Danmarks smukkeste museum, Louisiana, som ligger i Humlebæk. Uanset om du er en stor kunstelsker eller ej, så er museet en oplevelse værd blot via sin arkitektur og smukke placering i det nordsjællandske landskab med udsigt ud over vandet.

I øjeblikket er der bl.a. en udstilling med tegninger af den britiske avantgardearkitekt Peter Cook, der har brugt en menneskealder på at tegne arkitektur, der smelter sammen med naturen - lidt svært tilgængeligt - men ikke desto mindre interessant. Se fx videoen på denne side: https://louisiana.dk/udstilling/peter-cook-citylandscapes/

Med grønne hilsner
Trine Aslaug Hansen på vegne af Hovedbestyrelsen, Politisk ledelse og sekretariatet


CB_footer

Kære Å-medlemmer

I dag, den 7. februar, er jeg vendt tilbage til Christiansborg efter en forlænget jule- og nytårsferie.

Jeg vil gerne lukke jer lidt ind i, hvad den forgangne måned har handlet om for mig. Jeg har brugt den seneste tid på at lade op. Som I ved, så har jeg kørt to jobs, siden jeg blev valgt som politisk leder i februar sidste år. Det har både været spændende, men det har også været intenst og mentalt hårdt. Særligt har jeg i perioden fra sommer arbejdet intenst med kulturudspil, landbrugsforhandlinger osv. på det nationale, mens jeg har været borgmester og kørt kommunalvalgkamp i København.

Og efterfølgende har jeg skulle lukke ned og rydde op efter en omfattende periode som borgmester. Jeg har simpelthen været overbelastet og udviklede akut stress kort før jul. Derfor har jeg sammen med gode folk - deriblandt min læge, Mark, Torsten og Mads - vurderet, at det gav mening at forlænge juleferien for at kunne lade ordentligt op til den vigtige tid, vi nu går i møde sammen.

En afgørende tid for Alternativet. Derudover har jeg sammen med BR-holdet på Københavns rådhus besluttet at tage orlov fra dét arbejde (fantastiske Birgitte Kehler Holst træder ind for mig dér), så jeg nu kan fokusere på at være politisk leder på fuld tid fra nu af. Så bare rolig, I kommer til at se meget mere til mig fremover!

Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg er top-motiveret for det arbejde, vi skal udføre sammen nu.

Jeg topmotiveret for den opgave, jeg står med nu, og som vi i Alternativet har påtaget os: At skabe en omstilling til det bæredygtige samfund. Jeg er overbevist om, at Alternativet har en afgørende rolle at spille i dansk politik, og jeg er sikker på at vi, igen kan skabe det håb hos folket, der vil et systemforandrende, progressivt og bæredygtigt samfund.

Et samfund, hvor vi prioriterer menneskelig trivsel og klodens bæreevne. For jeg tror ikke på, at den politiske opgave i dag handler om at gøre os rigere - den handler om at gøre os lykkeligere.

Ikke mindst fordi, jeg har en enormt stor tillid til alle jer engagerede medlemmer, tillids- og folkevalgte. Flittige ordfører og seje medarbejdere. Alle jer.

Vi ses derude
Franciska Rosenkilde

1 Like

Tak Trine. Nyhedsbrevet bringer tydelig information “hele vejen rundt”. Og snart hører vi også om Franciskas nye situation som Politisk leder (med orlov fra Borgerrepræsentationen fra den 3.2.2020). :slight_smile:

Og så kom dit personlige “nyhedsbrev” Franciska. Tak det var fin læsning. Det bliver godt. :slight_smile:

Så er det mig igen
Ved nærmere eftertanke, vil jeg gøre opmærksom på, at der ikke er et fagråd for Psykiatrien. I baggrundsgruppen for Rasmus Fogeds arbejde i Region Midt udviklede vi sammen et budgetforslag, som fokuserede på Åben Dialog. I første år som regionsmedlem lykkedes det Rasmus at få bevilling til en større konference om Åben Dialog. Interessen for behandlingstilgangen var stor i regionspsykiatrien. Senere budgetforslag holdt fast i ideen og metodetilgangen. Hører gerne. :slight_smile: