Nyt forsøg Thy Mors

Så prøver vi igen.
Denne gang kun med selve brødteksten,
dvs. uden den kunstfærdige opsætning, der mislykkedes for 7 timer siden.

Rettet udgave med enkelte ændringer

Alternativet Thy–Mors
Medlemsbrev / Nyhedsbrev
April 2020
2. udgave

Påskedag – den 12. april 2020 – var 4 år siden, at vi – den 12. april 2016 – stiftede Alternativet Thy–Mors.

Nu er tiden en anden, fx står vi midt i corona–krisen .

Der er mange ting, som vi nordvestjyder skal i gang med at gøre for anden gang. Som i april 2016 har vi ca. halvandet år til førstkommende kommunal- og regionsrådsvalg.
Under corona–krisen er vore fysiske møder suspenderede. I stedet holder vi vore medlemsmøder online.

Lokalt
Det førstkommende lokale online møde bliver
mandag den 27. april 2020 fra kl. 19 til kl. 21.

Hvis du gerne vil med til medlemsmødet den 27. april, så skal du hurtigst muligt bede thy.mors@alternativet.dk om at få en invitation.

Du kan evt koble dig direkte på med nedenstående koder:
Deltag i Hangouts Meet

Deltag via telefon
‪+45 70 71 49 43‬ pinkode: ‪657 087 089‬#
På medlemsmødet den 27. april vil vi gennemgå Thisted Kommunalbestyrelses dagsorden til mødet dagen efter. Vi skal også snakke om Alternativets muligheder: lokalt, regionalt og på landsplan.

Nordjylland
Alternativet i Nordjylland holder et online medlemsmøde hver tirsdag.
I tirsdags mødtes 23 medlemmer fra hele Nordjylland online med vores politiske leder Josephine Fock. Hun kom direkte fra forhandlingerne med statsministeren og de øvrige partiledere. Alternativet har en lang ønskeliste til det, der skal ‘’åbnes næste gang’’.

Planen for storkredsens online medlemsmøder efter påske er:

   -     14. april - Josephine Fock deltog.     
   
   -     21. april – Natursyn med Tore Steenberg Reyhe     
   
   -     28. april - Metamodernisme v. Rasmus Højer Ejsing

I meddelelserne fra storkredsen kan du se adgangskoder med mere til de nordjyske medlemsmøder.

Årsmøde for Thy–Mors
Vores lokale årsmøde (generalforsamling) skal afholdes primo juni.
Hvis Danmark ikke er åbnet op til den tid, så holder vi årsmødet online.
Det er nu, at du skal overveje, hvordan at du kan bidrage, fx ved at stille op til bestyrelsen eller ved at melde dig som aspirant til Morsø Kommunalbestyrelse, Thisted Kommunalbestyrelse eller til Nordjyllands Regionsråd.

Årsmøde for Nordjylland
Storkredsens årsmøde (generalforsamling) var indkaldt til den 22. marts 2020.
På grund af corona–krisen er årsmødet blevet udsat, men der blive genindkaldt til mødet, når Danmark åbner op igen.

Alternativets situation
I februar og marts skrev aviserne en del om ’’Alternativets krise’’.
I Thy–Mors og i Nordjylland er vi mærkeligt upåvirkede af denne krise. Vi har stort set ikke mærket noget til udmeldelser, dog har MF Susanne Zimmer meldt sig ud.

Bestyrelserne fra 2019 er stadig intakte – både i lokalforeningen i storkredsen. Her ved Limfjorden er krisen en corona–krise, ikke en parti-krise.
På landsplan er situationen mere broget.
Fire af de fem folketingsmedlemmer er blevet løsgængere.

Den 1. februar var seks kandidater til posten som Politisk Leder. Her har de to forladt os. Det er Theresa Scavenius, der meldte sig ud den 31. marts, og Rasmus Nordqvist, der meldte sig ud den 9. marts.

Lederaspirant Sascha Faxe er blevet midlertidig kommunikations- og frivillig ansvarlig på landssekretariatet, mens Bine Feldbæk Siefert, der er HB’s næstforperson, er blevet midlertidig leder af landssekretariatet.

De sidste tre aspiranter til posten som leder (Josephine Fock, Rasmus Foged og Mira Issa Bloch) er kommet med i Politisk Forums Ledelsesudvalg (POFO’s LU) og i den uformelle organisatoriske landsledelse.
Hovedbestyrelsen holder sine møder online. Knapt en tredjedel af HB har forladt os. (De udmeldte er alle fra Københavns og Københavns Omegns storkredse). Til gengæld er HB sammen med POFO’s LU blevet en slags uformel organisatorisk .landsledelse.

Dermed er vores landsledelse blevet styrket med syv nye medlemmer (Torsten Gejl, Josephine Fock, Rasmus Foged, Mira Issa Bloch og tre ekstra repræsentanter fra storkredsene).

Da Alternativet startede i november 2013 havde vi 3 politiske talspersoner: Uffe Elbæk, Torsten Gejl og Josephine Fock. Nu er fhv. MF Christian Poll blevet midlertidig politisk rådgiver (og personaleansvarlig). Vores daglige ledelse på Christiansborg er herefter: Torsten Gejl, Josephine Fock og Christian Poll.

Torsten Gejl er ’’ordfører for det hele’’, dvs., at han har 50 ordførerskaber.

Alternativet er med i alle aftaler om corona og i alle aftaler om hjælpepakker. Det er Josephine og Torsten, der skriver under på aftalerne. Derimod er de fire løsgængere kun med i hjælpepakkerne for medier og kultur.
Ved valget i juni 2019 havde Alternativet 79 folketingskandidater. Heraf er 65 stadig med i Alternativet. Det skal tilføjes, at nogle af de 14 meldte sig ud allerede i efteråret 2019, og at Susanne Zimmer den eneste jyske kandidat, der har forladt partiet.

Ser vi på byrådsmedlemmerne, er billedet det samme. Det er kun fire fra kommunalbestyrelserne, der har meldt sig ud, mens ingen fra regionsrådene har udmeldt sig.

Det hedder sig i medierne, at andre partier har overtaget Alternativets politik. Set på overfladen er det rigtigt nok, men ser vi dybere, så er der stadig det meste af vores politik, som de andre partier ikke vil røre med en ildtang.

Når corona–krisen letter, og vi igen kan snakke almindelig politik, så står Alternativet parat. Vores organisation her i Jylland er intakt, så vi er godt rustede.

Med venlig hilsen
for bestyrelsen
Gustav Sieg Sørensen
Medlemsansvarlig