Nyt forsøg på Fyn

Kære medlemmer på Fyn

Eftersom der nu er fremkommet kandidater til bestyrelsesarbejdet i storkredsen, vil der være en udvidet dagsorden på det allerede indkaldte møde. Se ny dagsorden nedenfor.

På mødet vil desuden være repræsentant fra hovedbestyrelsen, der tilbyder sin hjælp til en ny bestyrelse. På mødet vil det være muligt at blive valgt uden forudgående opstilling.

Ekstraordinært årsmøde i Alternativet, Storkreds Fyn

Søndag d 6. feb. 2022 kl 19.00 online på zoom

link til mødet

Dagsorden

  1. valg af dirigent og stemmetællere

  2. dispensation om krav til valgbarhed (at man kan melde sig på mødet)

  3. valg af bestyrelse, evt suppleanter

  4. valg af revisor

  5. Nedlæggelse af foreningen (bortfalder evt)

  6. fordeling af foreningens midler (bortfalder evt)

  7. evt

Med venlig hilsen Bente, Hanne og Erik

Jeg regner med at deltage - nok ikke som stemmeberettiget! - hvis vi får brug for noget samarbejde mellem Storkreds Sydjylland og Storkreds Fyn om praktiske detaljer. Det vil jo et eller andet sted ikke være så ueffent, når vi hører til samme region.

Edvard Korsbæk
Kassemester Storkreds Sydjylland

Hej Edvard - ja, det lyder fornuftigt. Men forudsætningen er jo, at der overhovedet kan findes kandidater til bestyrelsen.
Med venlig hilsen Erik

Toben Nicolaisen fra Storkreds Sydjylland deltager også.

mvh

Edvard Korsbæk, Kassemester Storkreds Sydjylland

Kære Storkreds Fyn!

Hvor var det dejligt, at det gik så nemt at komme i mål. Jeg havde forberedt mig på hvad jeg kunne hjælpe med, hvis i ingen vegne kom, og det bar mine indlæg præg af, og det var jo helt unødvendigt!

God vind fremover!

med venlig hilsen

Edvard Korsbæk, Storkreds Sydjylland