Nyt for vores repræsentant i Politisk Forum

Kære medlem.

Så har Politisk Forum holdt sit sidste møde på denne side af sommeren.
Jeg kan fortælle jer, at det igen var et konstruktivt møde. Det var langt, vi var trætte men ved godt mod. Personligt ønsker jeg mere tid til dialog og nok også en mindre stram styring. Storkredsmedlemmer ses kun til disse møder og har behov for mere face til face tid.

To visioner blev behandlet. Det drejer sig om familiepolitik og IT og digitale frihedsrettigheder.

Visionen om familiepolitik blev godkendt med krav om redigeringer i forhold til de kommentarer, der blev fremsat. F.eks. ”kan det gøres mere skarpt, er vi for tæt på, at gøre privatlivet til politisk stof,” samt lidt kommentarer til sproget i selve teksten.

Visionen om IT og digitale frihedsrettigheder var mere nørdet. I visionen er der en del tekniske detaljer, som jeg bl.a. ikke forstod ret meget af. Det blev diskuteret om der skulle være tekniske detaljer i en politisk vision. Det var der delte meninger om. Andre detaljer blev nævnt. Visionen blev delvis stemt igennem med krav om, at Politisk Forum vil have den tilbage til digital afstemning, når redigeringer foreligger.

Her og nu kan I som skal ud i valgkamp i dette år have glæde af visionen om familieliv.

Ud over behandling af visioner var der orientering fra alle grupper. For storkredsene var det gennemgående billede ”travlhed vedrørende KV17.” Jeg siger tak til de lokalafdelinger som sendte mig informationer, jeg kunne give videre.

Endnu engang drøftede vi også fremtiden for politisk forum, opgaver og roller.
Nilas ny formand for hovedbestyrelsen gav oplæg herunder med tanker om sammensætningen. Bl.a forestiller han sig, at begge storkredsmedlemmer ikke udpeges af bestyrelsen, men vælges af medlemmerne. Arbejdet i Politisk Forum er i perioder ret tidskrævende, derfor skal der ikke bruges tid på bestyrelsesarbejde. I grupper drøftede vi Politisk Forums rolle, funktion, succes eller mangel på samme osv. En del medlemmer fra storkredsen oplever, at der af og til handles hen over hovedet på disse medlemmer, f.eks fra folketingsgruppens side. Det er formentlig ikke tilsigtet men uheldigt, da Politisk Forum er partiets øverste organ.
Der er absolut plads til forbedringer.

Som afslutning på disse nyheder, vil jeg gerne reklamere for de mange forslag der ligger til høring på Alleos.
Der ligger over 70. Fortvivl ikke. Find de forslag du helst vil støtte og giv dem din stemme. Der skal 50 stillere til og hvis det ikke opnås, bortfalder forslaget. Hvis tilstrækkelig mange støtter forslaget, bliver de en del af det politiske katalog hvorfra folketingsmedlemmerne kan bringe dem i spil i “pakker” og i folketingssalen.
Aktuelle forslag ligger til opbakning på Alleos og har til og med den 9. april til at få 50 medlemmers opbakning. Du kan finde forslagene her:
Uddannelse
Landbrug
Land/By

Flere er på vej til høring sidst i april i maj og juni. Det er:
Ældrepolitik, borgerløn og socialpolitik

Næste møde i politisk forum er den 10. september.
Forinden vil de visioner der skal behandles, ligge til høring på dialog. Det vender jeg tilbage til.

Jeg håber, I må få en dejlig sommer og at I kan finde tid til at give jeres mening til kende i nogle af de mange forslag. Har I spørgsmål, er i velkomne til at kontakte mig på ruth.johnsen@alternativet.dk

Gode hilsener
Ruth Johnsen

1 Synes om