Nyhedsmail Haderslev

Kære alternativist

Først og fremmest kan vi ønske os selv tillykke med vores nu officielle kommunalforening!
Vi fik godkendt vores vedtægter og fik valgt en bestyrelse. Der følger et referat af årsmødet snarest, men allerede nu kan vi sætte navn på bestyrelsesmedlemmerne.

Følgende blev valgt:
Holger Eskildsen
Marie Gregersen
Anders Møller
Frank Truelsen
Karen Bjerre

Bestyrelsen konstituerer sig selv hurtigst muligt.

Fællesmøde med Enhedslisten og SF

Tirsdag d. 13. Maj kl 19.00 er der fællesmøde med SF, Enhedslisten og Alternativet på Bispen i Haderslev. Fællesmødet handler om, at vi fremlægger og diskuterer de 3 partiers lokalpolitik.
Selvom vi i Alternativet Haderslev ikke har en gennemarbejdet lokalpolitik endnu, så har vi nogle overordnede retningslinjer og nogle faste holdninger til kommunalpolitik. På fællesmødet laver jeg et lille oplæg omkring vores kommunalvalgkamp og herefter vil de 3 partier spille lidt op mod hinanden ud fra de oplæg der er blevet præsenteret. Der rundes af med debat, hvor alle bliver inddraget. Vi håber på et stort fremmøde trods den korte varsel!
Alle er velkomne til fællesmødet.

Vores kommunalpolitik

Der bliver indenfor kort tid indkaldt til et møde i Haderslev, hvor vi vil arbejde med vores kommunalpolitik. Allerede nu vil jeg dog gerne opfordre til at indsende forslag til den politik, du synes vi skal føre i Haderslev.
Hvilke holdninger har du fx til vindmøllerne i Kastrup Enge? Hvad med rådhusets flytning til det gamle sygehus? Hvad er din holdning til kommunens miljøpolitik, til socialpolitikken, til skole og uddannelse eller til iværksætteri?
Hvordan bliver Haderslev grønnere? Hvordan får vi flere virksomheder til kommunen? Gør vi nok for yderområderne og landsbyerne?
Der er rigtig mange emner at tage fat i, og vi har brug for så meget input som muligt! Det er vildt vigtigt at vi får styr på vores kommunalpolitiske kardinalpunkter og vi får sat en linje vi vil følge.
Så indsend dine holdninger og/eller forslag til haderslev@alternativet.dk

KV kandidater

Alternativet Haderslev har pt 3 kandidataspiranter til KV17, og vi vil rigtig gerne have flere!
Vi har brug for en kandidatgruppe, der kan hjælpe og støtte hinanden under valgkampen, så derfor vil jeg gerne opfordre til at du overvejer om du ikke har en lille politiker i maven…
Kønsfordelingen hos vores nuværende kandidataspiranter er også lidt ensporet – så jeg vil især opfordre vores piger til at indsende et opstillingsgrundlag.
Vi skal snarest have afholdt et valgmøde, hvor vi vælger vores kandidater, så derfor sættes deadline for indsendelse af opstillingsgrundlag til fredag d. 23. juni.
Herefter vil de indkomne opstillingsgrundlag, sammen med indkaldelse til valgmøde, blive sendt ud til alle medlemmer i kommuneforeningen.
Opstillingsgrundlag sendes til: haderslev@alternativet.dk

Infoaften hos Rotary

Alternativet er af Rotary i Haderslev blevet inviteret til at præsentere partiet og partiets politik. Josephine Fock og Frank Truelsen har sagt ja til invitationen, og vil tirsdag d. 20. juni præsentere partiet for Rotarys medlemmer.
Josephine er jo en af medstifterne af partiet, og vil primært fortælle om idéerne omkring partiet, og hvad det er der driver Alternativet. Ydermere vil hun tale om vores landspolitik og især den iværksætterfremmende del af denne. Frank (som også er undertegnede) vil bidrage med en lokal- og regional vinkel på partipolitikken, og fortælle om lokalafdelingen samt det kommende KV17.
Vi satser på at det bliver en spændende og oplysende aften for Rotary Haderslev, der dog desværre er forbeholdt Rotary´s medlemmer.

Hold øje med dim mailboks! - det varer ikke længe før der ligger referat fra årsmødet samt indkaldelse til kandidatvalg til KV17 som vi afholder sammen med kommunalpolitisk workshop.

På bestyrelsens vegne
Kærligst

Frank Z. Truelsen
frank.truelsen@alternativet.dk
T. 6171 4034