Nyhedsmail fra din lokalforening

Kære Alternativister i Odense.
Det er efterhånden længe siden vi har skrevet til jer – alt for længe.

I dette nyhedsbrev vil vi fortælle lidt om disse punkter:

 1. Årsmøde 18
 2. Kommende begivenheder
 3. Byrådet
 4. Verdensmåludvalget
 5. Frivillige

1. Årsmøde
Den 22.marts i år afholdt vi årsmøde for vores lokalforening.
Det der kom ud af årsmødet kan vel egentligt sammenfattes ganske kort, som business as usual.
Hele tillidsgruppen blev genvalgt. Den eneste fornyelse der skete var på næstforperson posten, hvor Maria afløste Thorbjørn. Dette skete på det efterfølgende konstituerende Tillidsgruppe-møde.
Her finder du Tillidsgruppens beretning og referatet. https://docs.google.com/document/d/1-89-PDZ7OR0mbynQ3CI8zzOiJC975TdKvOxIGKgq6E4/

2. Kommende begivenheder
Mandag den 28.5. er der Dialogmøde om afbureaukratisering og tillid med vores MF’er Josephine Fock i Nørregade 71 fra 17 til 19. https://www.facebook.com/events/781424332067755/
På grundlovsdag den 5.6. afholder vi Alles Folkemøde på byens ø, hvor du kan møde dit byrådsmedlem Abdi, dit folketingsmedlem Roger Matthisen og FT kandidaterne Line Gessø Storm Hansen, Fabian Munkholm Davidsen, Mette Rahbek og Stine Bardeleben Helles samt EP-kandidat Pavia Jacobsen. https://www.facebook.com/events/451722155258623/
Den 6.6. er der opstillingsmøde for de Fynske FT-kandidater, det foregår i Nørregade 71 fra 19 til 21.
Din lokale bestyrelse – kaldet Tillidsgruppen – holder åbent møde igen den 12.6. i Nørregade 71 fra 17 til 19. Alle er velkomne!
Mød MF’er Torsten Gejl den 21.6. til en snak om ”Hvordan skal den sociale Bundlinje se ud” i ”Det Næste Danmark”. https://www.facebook.com/events/437636826682108/ Arrangeret af ÅUO Alternativets Unge i Odense.

3. Byrådet
Her sker der løbende rigtig meget. Og her kommer så din chance for virkelig at få indflydelse på Alternativet Odenses kommunalpolitik.
Vi er en flok medlemmer og ind imellem også folk der ikke er medlemmer, der rådgiver Abdi omkring dagsordenspunkterne ikke kun til byrådsmøderne, men også til de andre udvalgsmøder.
Der er sindssygt meget at forholde sig til. Så vi kunne sagtens være mange flere, der var med til at kvalificere den politiske dagsorden i Odense.
De faste støttegruppemøder, afholdes mandage før byrådsmøderne om onsdagen, fra 16.30 til 18.30.
Derudover deltager nogle stykker i byrådsmøderne, på tribunepladserne, for at støtte op om Abdi i salen.
Lige for øjeblikket deltager Abdi med bisidder i forhandlingerne om en Helhedsplan for Vollsmose. En lang møderække, der skal klarlægge udfordringer, indsatsområder mv.
Næste støttegruppemøde er mandag den 28.5. ca. kl. 17.15 byrådsmødet er onsdag den 16.5. kl. 17.00.
Hvis du vil være med i støttegruppen kan vi findes her på Facebook: https://www.facebook.com/groups/225862847852146/

4. Verdensmåludvalget
Som del af vores konstitutionsforhandlinger i forligskredsen til KV17, fik vi forhandlet os til formandsposten i et § 17, stk. 4-udvalg vedrørende FN’s Verdensmål for bæredygtighed, som nu hedder Verdensmåludvalget.
Kommissoriet for udvalget er vedtaget på byrådsmødet den 21.3.18.
Referat og kommissorium kan findes her: https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/odense-byrad?DagsordenID=499

 1. Frivillige
  Dig – ja dig!
  Vi har brug for dig, dit engagement, gejst, innovationskraft, eller måske bare lejlighedsvis knofedt.
  Vil du løfte arrangementer, være tovholder for fællesspisning, læse op på byrådsdagsordener, arrangere politiske saloner, igangsætte lokalpolitiske tiltag, koordinere kommunikation ekstern såvel som intern, gi’ en hjælpende hånd, brygge kaffe, gøre rent i vores lokaler, sætte plakater op, eller komme og lytte?
  Ja, så er der plads og brug for dig, om du har tid ti timer om ugen eller en enkelt time hist og her.
  Det er både lokalforeningen Odense, vores byrådsmedlem Abdi inkl. støttegruppe, vores FT-kandidatgruppe eller ÅUO – Alternativets Unge Odense, der kan bruge din hjælp.
  Hvad og hvor meget er helt op til dig selv.

Kontakt:
Lokalforening Odense:
Mail: odense@alternativet.dk
Facebook side: https://www.facebook.com/AlternativetOdense/
Facebook debat: https://www.facebook.com/groups/801119753318676/
AlleOs: https://alleos.alternativet.dk/lokalforening/4
ÅUO: https://www.facebook.com/AlternativetsUngeOdense/
Forperson Peer Locher, peer.locher@alternativet.dk eller 61 65 46 75.
Næstforperson: Maria Rasmussen, odense@alternativet.dk

De bedste hilsner
Peer Locher på vegne af Tillidsgruppen