Nyhedsbrev

store%20%C3%85

Kære medlemmer af Alternativets Storkreds Bornholm

Som tidligere skrevet afholder vi årsmøde og kandidatvalg til folketinget på onsdag d. 26/9 kl 19 i Multihuset Østerlars, i caféen .

Vi håber meget på din deltagelse.
Alternativet Bornholm har stor politisk indflydelse i kraft af Anne Thomas’s arbejde. Men vi kan godt styrke vores organisation indad til, derfor er du meget velkommen til at deltage i årsmødet, høre nyt og se om du vil bidrage med et eller andet.

Dagsorden for kandidatvalget er udsendt i tidligere Nyhedsbrev.

Dagsorden for årsmødet er som følger:

  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af stemmetællere og referent.

  3. Bestyrelsens beretning for Storkredsen.

  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

  5. Behandling af forslag fra medlemmer. (skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag)

  6. Valg af 5 personer til storkredsbestyrelse, samt 2 suppleanter.

  7. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Alternativet Storkreds Bornholm