Nyhedsbrev

Alternativet Assens

Bestyrelsesmøde onsdag den 9. maj 2018 kl. 19.00 til ca. kl. 21.00 hos Michael Plauborg, Markgyden 6, 5610 Assens. Alle medlemmer er velkomne.

Dagsorden

Siden sidst – forpersonen
Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse
Opfølgning på sidste møde
Valg af næstformand
Eva efterspurgte ved sidste bestyrelsesmøde aktivitet ved nyt medlem
Pressemeddelelser (Anders)
”Gratis bus mellem Faaborg og Haarby” via Jordløse (Ole)
Assensbanen (Ole)
Eventuelt og næste møde