Nyhedsbrev

Vedr. Generalforsamling / Årsmøde i Haderslev

Kære medlem af Alternativet i Haderslev

Hermed en reminder til dette års årsmøde/generalforsamling, som finder sted onsdag den 23 maj 2018 kl 19.00 Bispen i Haderslev. Der vil blive serveret te, kaffe, sodavand og måske et stykke kage.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Evt. valg af stemmetællere og referent og registrering af fremmøde.
  3. Beretning fra bestyrelsen.
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse.
  5. Behandling af forslag fra medlemmer.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

Til valg er:
Frank Truelsen (genopstiller)
Holger Eskildsen (genopstiller)
Marie Gregersen (genopstiller)
Karen Bjerre (genopstiller)
Majbritt Rasmussen Westergaard
Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer. Medlemmerne vælges for 1 år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget.

  1. Der vælges op til 2 suppleanter (de rangeres efter stemmetal) såfremt der er kandidater.
  2. Valg af ekstern revisor
  3. Eventuelt – herunder ikke forslag til afstemning.

Med kærlig hilsen
Bestyrelsen
Alternativet Haderslev