Nyhedsbrev

Kære medlem af Alternativet i Silkeborg Kommune

Du er her endnu! Det er vi rigtig glade for
Vi er nu landet ovenpå en hektisk kommunalvalgkamp i efteråret, og hverdagen melder sig. Årsmødet i januar resulterede i genvalg til bestyrelsen, og på konstitueringsmødet blev Thomas … valgt som formand, Tine Sax som næstforkvinde og Michael Hübertz som kasserer. Derudover sidder også Marianne Thompson, Claus Løwe Klostergård og Tatjana Stenvad i bestyrelsen.

Carsten er desværre trådt ud af bestyrelsen og af Alternativet pga. manglende tid og overskud. Det betyder, at der er færre hænder til at løfte opgaven med at drive en lokalforening, så sidder du med lyst og energi til at give en hånd med, så er du meget velkommen. I nyhedsbrevet her kan du se en række opgaver og områder, hvor vi har brug for lige netop dig!

Ny kommunikationsstrategi
Vi har haft lidt for mange facebook-sider i gang, så fremover er det “Alternativet i Silkeborg Kommune”, du skal følge. Her vil Claus lave en ugentlig opdatering om sit arbejde i byrådet, og her vil bestyrelsen poste nyt fra lokalforeningen. Bestyrelsen vil stå bag et månedligt nyhedsbrev, hvor også Claus har en klÅmme, hvori han går lidt mere i dybden med sit politiske arbejde.

Åbne formøder til byrådsmøder
Har du lyst og mulighed for det, så kan du deltage i et åbent formøde inden hvert byrådsmøde. Her vil Claus gennemgå dagsordenen og særlige politikområder, og du kan være helt tæt på det politiske arbejde. Møderne foregår på Rådhuset, hvor vi har fået et lokale stillet til rådighed. Vil du være med, så tilmeld dig til Claus på tlf. nr. 21563973.

Carolina Magdalene Maier kommer til Silkeborg!
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 12. juni om eftermiddagen og aftenen. Det eneste vi indtil nu ved, er at hun kommer, og hvis du kunne tænke dig at være med til at planlægge, hvad der mere skal ske når vi får besøg af folketingsmedlemmet, så giv os en melding.

Trænger vi ikke til en sommerfest??
Vi kunne mægtig godt tænke os at starte en tradition op med en årlig sommerfest for Alternativet i Silkeborg Kommune. Med det formål at hygge, lære hinanden at kende og bare være sammen. Måske en familiefest i det fri med havelege og fælles-grill? Måske noget helt andet. Har du lyst til at være del af et fest-udvalg, så skriv til en af os fra bestyrelsen.

Folketingsvalg coming up
Før vi får set os om - og senest i 2019 - er der atter Folketingsvalg. De fleste ting omkring FT ligger i regi af Storkredsen, og som bekendt er Silkeborg Kommune en del af Vestjyllands Storkreds. Hvis du er på Facebook, kan du følge “Alternativet i Vestjyllands Storkreds”, men vi vil også orientere her i lokalforeningens nyhedsbrev samt i diverse orienteringer direkte fra Storkredsen. Helt konkret leder vi netop nu efter en person med kompetencer ift. presse og/eller kampagneledelse - og som i en afgrænset periode op til valget kan varetage en central sekretariatsfunktion og support ift. vores kommende folketingskandidater i kredsen. Kunne det være dig, så giv endelig lyd til Thomas (21215424) eller Tine (53644635).
Allerseneste nyt ift. FT er, at vi i Storkredsen netop (på årsmødet d. 21/3) har fået valgt foreløbigt 2 folketingskandidater. Fra Viborg er det Stine Isaksen og fra Silkeborg Tatjana Stenvad. Stort tillykke til begge to, som vi er overbevist om vil repræsentere Storkredsen på fineste vis. De vil - både hver for sig og i fællesskab - starte deres kampagner op i den kommende tid, så bak dem endelig op og hjælp dem med at synliggøre sig i Silkeborg Kommune!

Claus’ klÅmme:
Den 16/3 var jeg til konstituerende møde i Gudenå- komiteen, og i den forbindelse skulle der bla vælges en formand og næstformand. Jeg blev valgt som næstformand, og det er jeg meget glad og beæret over.
Der er mange hensyn og udfordringer langs Gudenåen på tværs af kommunerne som der skal findes konstruktive løsninger på, og det er bla det som komiteen skal arbejde for at finde.
Der er store udfordringer med de forhøjede vandmasser i Gudenåen og EU stiller krav om at vandet får fri passage, derfor ligger der meget arbejde og venter, for at finde kompromiser og for at finde gode holdbare løsninger.
Jeg har bla været i dialog med Landboforeningen for at høre deres syn på jordfordeling op langs Gudenåen.

Forårshilsner fra bestyrelsen :green_heart: