Nyhedsbrev

Kære medlemmer af Alternativet i Silkeborg Kommune

Vi er i byrådet!
Som bekendt lykkedes det Alternativet i Silkeborg Kommune at komme i byrådet med et mandat, Claus Løwe Klostergård - og ydermere fik vi efter intense forhandlinger på valgnatten sikret os en placering i absolut nøglepositioner i forhold til Alternativets mærkesager, nemlig en plads i økonomiudvalget og en formandspost i klima- og miljøudvalget. Udover posterne i byrådet har vi fået en række bestyrelses- og udvalgsposter i det øvrige kommunale landskab som Claus, Tatjana og Carsten har fordelt mellem sig. Vi skal nok få sat et Alternativt aftryk i den kommende byrådsperiode til gavn for både natur og mennesker. Tusind tak for jeres stemme og støtte. Og super meget tak og kærlighed til Alternativets unge, som støttede op om os og skabte en fest på valgaftenen - I er for seje <3

Evaluering af valgkampen
Onsdag d. 29. november afholdt vi et ganske velbesøgt evalueringsmøde i Medborgerhuset. Her blev forhandlingerne på valgnatten naturligvis det store samtalepunkt, og Thomas redegjorde for den proces, der førte frem til, at vi endte med, sammen med De Radikale og SF at pege på Steen Vindum som borgmester i Silkeborg Kommune. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vores valg den aften har givet dønninger, både blandt jer og her i bestyrelsen, men vi er ret sikre på, at vi gjorde det rigtigste i forhold til at få sat en mest mulig Alternativ dagsorden de næste fire år.

På evalueringsmødet nåede vi også at få en lang række fine input til næste gang vi skal i valg-mode - som måske er lige om lidt!!!

Pyha, der er tryk på…
Der var fart op til valget, og hvis nogen troede, at der blev ro på efter valget, så er det på ingen måde tilfældet for Claus - der er rigtig mange, der gerne vil have fat i ham, dels med det rent formelle ved at blive byrådsmedlem og udvalgsformand, og dels bliver der også allerede nu trukket i ham fra forskellige interessenter i klima- og miljøagendaen, biogasanlæg, Tange Sø for bare at nævne nogen - der bliver nok at tage fat på.

Derudover er Claus på det personlige plan i gang med at undersøge, hvordan han får familieliv, byrådsarbejde og arbejdsliv i øvrigt til at spille sammen. “Jeg er træt, spændt, men også ivrig efter at komme i gang”, siger Claus.

Se i øvrigt TV Midtvests fine interview med ham her: https://www.tvmidtvest.dk/artikel/groen-politiker-faar-indflydelse-i-silkeborg?v=1_kawn0kfw

Flere ved mere!
Gennem hele det sidste års tid, har vi kun været ganske få personer, der har været aktive i politikudvikling og valgkamp, og vi kunne godt bruge flere, der vil give en hånd med. Så hvis du kan yde lidt eller meget, så meld dig på banen. Vi skulle gerne få sat et rigtig stærkt og støttende hold omkring Claus i det kæmpe arbejde, der ligger foran ham.

Vi afholder generalforsamling/årsmøde d. 7. februar kl. 19 i Medborgerhuset. Her har du mulighed for at træde ind i bestyrelsen, melde ind med gode ideer og initiativer, stemme din favoritkandidat ind i bestyrelsen eller bare komme og hygge med andre alternativister. Ønsker du at stille op til bestyrelsen, skal du indsende dit kandidatgrundlag senest 3 uger inden til silkeborg@alternativet.dk . I dette skal du fortælle lidt om dig selv, og om hvad du gerne vil bidrage med. Please kom og hjælp til.

Husk i øvrigt også at der er [halvårsmøde i Ringsted d. 20. januar]

Kærlighed fra bestyrelsen