Nyhedsbrev

Nyhedsbrev dec 2016

**

Indhold:

Vores interne kommunikation
Efterårets valg til tillidsposter
Om kommunevalget 2017
Om regionsvalget 2017
Om POFO
StorKredsens Aktivitets Team(SKAT)
Pull ups og Beach flag
Nyttige LINKS
Arrangementer i storkredsen i januar måned
Overblik over organisationen i Storkreds Nordsjælland

Kære alle i Nordsjælland!

Velkommen til nye medlemmer! Vi er over 800 alternativister her i Nordsjælland.
Det er en fryd, at opleve hvordan I bobler af energi ude i kommuneforeningerne. I planlægger det ene arrangement efter det andet, hvor mennesker mødes under den ene eller den anden form. Hvor er det vigtigt,- det jo er i disse fora, at ideer fødes og formes- for så senere, at udvikles til visioner og politik.

Vores interne kommunikation

Vores parti er nu tre år gammelt og er indenfor godt et år vokset fra ca. 4000 medlemmer til nu over 11.000. Det er skønt, men det indebærer også nogle udfordringer i forhold til organisering og kommunikation også her i det nordsjællandske. En del diskussioner og uenigheder foldes ud i ”tråde” på facebook eller via mails. I bestyrelsen er det vores erfaring, at diskussioner på disse platforme ofte bidrager til ”grøfte-gravning” og uforsonlighed snarere end til forståelse og indsigt. Vi tror på, at uoverensstemmelser af en hver art klares bedst i det personlige møde, hvor vi kan høre nuancerne i tonefaldet og se hinanden i øjnene. Derfor vil vi fra kredsbestyrelsens side gøre vores til, at understøtte en kultur, hvor det personlige møde eller samtalen i telefonen er første valg i situationer, hvor man enten ikke forstår,- eller måske er uenig i en given handling.

Den vanskelige balance
Det har været et begivenhedsrigt efterår og det lykkes ikke altid, at kommunikere informationer og begivenheder ud til alle. At finde den rette balance mellem at ”spamme” med info mails og så på den anden side, at være for restriktive i udsendelse af informationer, kan være vanskelig, ikke mindst fordi behov og ønsker er forskellige. Og så er der selvfølgelig også det med tiden, for vi arbejder alle frivilligt, og det sætter sine helt naturlige begrænsninger for hvor meget tid vi hver især kan bruge dels på at formidle, men også på at modtage information. I det følgende får I et kort resumé over efterårets begivenheder i Nordsjælland på storkreds niveau.

Kærlig hilsen
Kredsbestyrelsen

Efterårets valg til tillidsposter i Nordsjællands Storkreds

(Navne på alle tillidsvalgte: se venligst oversigt sidst i dokumentet)

Årsmøde d. 10. september med valg af ny bestyrelse og repræsentanter til Politisk forum(POFO)

Opstillingsmøde d. 26. oktober med valg af kandidatteam på seks folketings kandidater.

Valg af repræsentant til konfliktmæglingsrådet

Kommunevalg 17

Et nyt år venter rundt om hjørnet, og det bliver et særligt år for Alternativet, fordi vi får muligheden for at få valgt nogle (flere - enkelte byrådsmedlemmer har allerede valgt at repræsentere Alternativet) kandidater som medlemmer af landets kommunalbestyrelser. Vi har i Nordsjælland afholdt tre møder, for at få en afklaring på de forskellige udfordringer vi står overfor, og det næste skridt bliver, at vi finder de kandidater, som kan tænke sig at stille op til kommunalvalget. Hvis du er én af dem - eller er interesseret i at bakke op om en kandidat - kan du gå ind på facebooksiden, ALT Kv17 Nordsjælland, hvor der ligger en række filer af relevans for kommunalvalget. Der sidder også Kv17-koordinatorer i lokalforeningerne, som du kan kontakte.
Tovholder: Bina A Seff

Det kommunale valgkram 2017

Sæt et kryds i kalenderen den 16. januar, for der er du inviteret til at deltage i en aften, hvor vi sammen fejrer, at det kommunale valgår begynder. Vi mødes kl 17.30 på Frederiksborg byskole i Hillerød for at spise og hygge os, Uffe Elbæk kommer på besøg for at tale om lokale projekter og politisk aktivisme, vi skal holde kreative pauser, og finde nogle alternativistiske muligheder i det lokalpolitiske arbejde. Vi fortsætter til kl 21.30. Et detaljeret program kommer senere. Man kan tilmelde sig via kalenderen Alleos eller på Facebook

Regionsvalg - sundhedsudvalg

Der arbejdes på højtryk med at få kabalen om vores regionsvalg til at gå op. Da 95% af regionens arbejde omhandler sundhed, har man valgt at etablere et sundhedsudvalg. Der vil være valg til dette sundhedsudvalg, som skal arbejde med regionsvalget, den 21. januar 2017. Alle der er interesserede i regions og/eller sundhedspolitik opfordres til at stille op til udvalget.
Tovholder: Kim Bekker Rasmussen (kontaktoplysninger se Alleos

Politisk Forum (POFO)

Den 20. november deltog vi (Bina A Seff og Eva B Lassen) i et møde i Århus, hvor vi skulle behandle en række forslag til visioner om global politik, uddannelses- og retspolitik. Forslagene havde ligget på Dialog, hvor alle kunne skrive deres kommentarer, og efterfølgende kom de respektive og reviderede forslag til afstemning på Appgree (kun for medlemmer af det Politiske Forum). På grund af tidspres nåede vi kun at arrangere et medlemsmøde om den globale politik. Koordinationsgruppen under Politisk Forum arbejder med at finde nye måder for, hvordan processen kan forbedres, så man når at indkalde til medlemsmøder i kredsene. Overordnet var det et meget konstruktivt møde, hvor nogle nye arbejdsformer blev afprøvede: Blandt andet skulle vi skrive vores kommentarer på Appgree efter afstemningen om hvert forslag, således at arbejdsgrupperne eller ordføreren på området kan tage dem med i det videre arbejde. Et referat fra mødet kommer i midten af december (formodentligt, da det er lagt ud til godkendelse senest den 9/12).

StorKredsens AktivitetsTeam (S.K.A.T)

Vi i fuld gang med at finde os selv. Der er mange opgaver som vi skal have taget fat på: vi skal have opbygget en responsiv aktivitetsorganisation, lavet oplæg til aktiviteter ud fra lokalafdelingernes “Best Practice”, samarbejde med kampagneteam og kandidatteam - og ikke mindst have søsat aktiviteter på kredsniveau og meget meget mere. Vi har oprettet en emailadresse som vi kan kontaktes på: aktivitet.nordsjaelland@alternativet.dk.
Kort sagt: vi er i gang, der er meget at lave og vi glæder os til at møde jer allesammen. Bliv medlem af vores Facebookgruppe
Tovholdere: Nicolai Stubtoft og Eva Bøcher Lassen (Kontaktoplysninger-se Alleos

Vi har fået Pull-ups og Beach flag til arrangementer i kredsen

Storkreds Nordsjælland har besluttet at indkøbe i alt 5 pull up’s og 5 beachflag med vores værdier og debatdogmer påtrykt. Med disse bannere, skulle det kunne lykkedes os at være mere synlige i gadebilledet, og i de valgkampe vi står overfor den kommende tid. Materialet kan benyttes både udendørs og indendørs. På vores åbne bestyrelsesmøde d. 10. januar aftaler vi hvordan vi bedst koordinerer og placerer dem rundt i kredsen.

Nyttige LINKS- Alternativet-Nordsjællands storkreds

Vigtigste kommunikations forum i Alternativet: Alleos
Overblik over organisationen i Nordsjælland: Organisation-oversigt
Vedtægter: Vedtægter - Storkreds >Nordsjælland
Facebook: Nordsjællands storkreds-facebook## Alternativets nye hjemmeside

Vi se frem til en helt ny udgave af Alternativets hjemmeside med optimale muligheder for kommunikation. Hjemmesiden lanceres i første halvdel af 2017.
Indtil da henviser vi til Alleos og Facebook Alternativet-Nordsjællands storkreds. Her finder I information om begivenheder, referater og om organisationen som helhed.

Møder i Januar måned på storkreds niveau

((Tilmelding via i kaldenderen på Alleos eller Facebook Alternativet-Nordsjællandsstorkreds)
D. 10/1: Åbent bestyrelsesmøde, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød.
Maj Baltzersen fra Hovedbestyrelsen deltager
D. 16/1: KV 17 krampagne start med Uffe Elbæk, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød
D. 21/1: Fælles møde for Alternativet i region hovedstaden med valg til sundhedsudvalg, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød - Opslag om tilmelding følger

Overblik-Alternativet Storkreds Nordsjælland

I kan se yderligere kontaktoplysninger på Alleos – husk at opdatere jeres egne profiler

Medlemmer i Nordsjællands storkreds

9 Kommuneforeninger
Gribsskov: AlleOs // Alternativet
Halsnæs: AlleOs // Alternativet
Rudersdal: AlleOs // Alternativet
Furesø: AlleOs // Alternativet
Helsingør: AlleOs // Alternativet
Hørsholm-Fredensborg: AlleOs // Alternativet
Hillerød: AlleOs // Alternativet
Egedal: AlleOs // Alternativet
Allerød/Lynge: AlleOs // Alternativet
Frederikssund: Ikke oprettet endnu

Storkredsbestyrelsen

Udvalg, teams og tovholderfunktioner
Kommunevalg 17: Tovholder- Bina A Seff
Regionsvalg 17: Tovholder- Kim B Rasmussen
Folketingsvalg: Tovholder- Margrethe Herning
Aktivitetsteam: Tovholder- Nicolai Stubtoft
Kampagneteam: Frederik Bjørnbak, Eva B Lassen

POFO repræsentanter
Bina A Seff:
Eva B Lassen:
Suppleanter:
Christa If Jensen og Michael Macdonald

Repræsentant i Konfliktmæglingsrådet:
Ib Foder

Folketingsmedlemmer – Nordsjælland
Christian Poll
Pernille Schnoor

Folketingskandidater-Nordsjælland
Christian Poll (Spidskandidat)
Bina A Seff
Kit Broholm
Hans Peter Hjerl
Michael Macdonald
Pernille Schnoor