Nyhedsbrev

Kære medlemmer

Her kommer endeligt en (kort) orientering fra jeres bestyrelse.

Først og fremmest vil vi gøre opmærksom på et arrangement, nemlig et besøg på Bo- og Økofællesskabet Permatopia Karise, tirsdag d. 25/8.
I er velkomne til at tage familiemedlemmer og/eller venner med.
Prisen for ikke-medlemmer vil være 50 kr., som Alternativet Næstved har besluttet at lokalforeningen betaler.
Link til arrangementet og tilmelding findes her Besøg på Permatopia

Der er tale om bl.a. at nedlægge lokalforeningerne Lolland-Falster, Vordingborg, Næstved og Faxe-Stevns, og i stedet oprette en stor forening, Alternativet Storstrøm, der skal dække de 6 kommuner.
Dette vil kræve opløsning af bl.a. Alternativet Næstved, hvilket i givet fald skal bekræftes på et årsmøde.
Vi vil d. 1/9-20 afholde vores udskudte årsmøde, indkaldelse kommer snarest, hvor I medlemmer vil blive bedt om at tage stilling til ovennævnte.
I forbindelse med indkaldelsen til årsmødet, vil vi informere nærmere om tankerne og planerne bag det foreslåede.

Ind til da
Grønne Hilsner
pbv. Jan