Nyhedsbrev: Vindmøller | Demos & Kratia: Kom gratis i teateret og til samtalesalon | Valg til PoFo

Kære medlemmer af Alternativet Storkreds Bornholm store%20%C3%85

Der er gang i den! Og dette nyhedsbrev indeholder derfor tre vigtige emner:

  • Støt op om vores fælles grønne fremtid på Bornholm
  • Sæt spot på vores demokrati sammen med politikerne ved et interaktivt teaterarrangement
  • Valg til Alternativets politiske maskinrum: Politisk Forum “PoFo”.

God fornøjelse!

Støt debatten om vindmøller!
Anne Thomas, har siden sit valg til viceborgmester lagt sig hårdt i selen for at finde måden hvorpå der også kommer handling bag målet, om at Bornholm skal være CO2-neutralt i 2025 - og årene derefter.

På onsdag, d. 27/3 kl 17.00 er alle borgere inviteret til borgermøde om landvindmøller på Bornholm. Det foregår på Campus, Minervavej 1, Rønne.

Tilmelding sker på: moede@brk.dk

Du opfordres til at komme og deltage! Støtter til vindmøller på land er nød til at være synlige ved dette møde, for at politikerne uden for Alternativet tør tage de nødvendige svære beslutninger. Så mød op og bidrag til at vi får et grønt Bornholm, også i fremtiden. Læs mere om sagen nederst i dette Nyhedsbrev

Alternativet Bornholm inviterer dig til interaktivt teater om demokrati

D. 12. april på Bornholms Højskole kl 19.30

Demos & Kratia drejer på en charmerende måde hånden om på ryggen af sit publikum og konfronterer dem til at forholde sig til spørgsmål som almindelige hamsterhjulsramte-borgere ikke orker at forholde sig til midt i Netflix, sommerferieplaner og sovs på trøjen - men som de næste par årtier vil overstrømme vores fælles rum;

Er demokratiet i gang med at skifte ham eller er det nærmere i gang med at afvikle sig selv?

Hvilke kræfter har magten i vestens fremtidige demokrati?

Demos & Kratia er en interaktiv provo-forestilling der lægger arm med danskernes forhold til demokrati som selvfølgelighed og serverer en guddommelig kærlighedsfortælling om Folket og Magten – 2500 års demokratihistorie – lagt i syrebad!

Forestillingen følges op af en skræddersyet workshop – der fungerer som en fusion mellem borgermøde og valgmøde.
Her er det dig og dine naboer der taler sammen – og politikerne der lytter.

Via samtalesalon og kreative metoder, faciliterer skuespiller Birthe Blåbjerg Jakobsen en dialog blandt publikum om hvad der skal til for at skabe en ny politisk kultur. En bæredygtig forbindelse mellem borgere og politikere, der er præget af gensidig lytning. Læs mere om denne workshop her

Vil du gerne i teateret kan du gøre et af følgende:

  • Købe en billet, på helt almindelig vis her
  • Få en gratis billet af Alternativet Bornholm ved at sende en mail til: maria.hach@sund.ku.dk
    Dette tilbydes til Alternativets medlemmer i denne uge, hvorefter det annonceres offentligt og alle har mulighed for at få en gratis billet, pladserne er begrænsede - så skynd dig!

Vi inviterer en håndfuld politikere til at deltage, her iblandt kommende folketingskandidater.

Valg til Politisk Forum, PoFo
Alle Storkredse kan have to valgte til Alternativets “Politiske Forum” som er her hvor forslag til konkret politik behandles og vedtages.
I forbindelse med vores kandidatvalg afholder vi også valg til PoFo. Ønsker du at opstille skal du møde op og have en kort beskrivelse af hvad du vil gå ind i arbejdet med, forberedt. Det foregår:
Palmesøndag d. 14/4 kl 19.00
Multhuset Østerlars, Stavsdalsvej 30, 3760 Gudhjem

Bedste spirende forårshilsner,
Forperson
Caroline White

Om vindmøllerne:
Vi vil i 2025 være CO2-neutrale. Men det vil vi kun være i en meget kort periode, da vores nuværende vindmøller derefter vil begynde at være udtjente og gradvist blive udfasede.

Alle alternativer til landvindmøller er blevet afsøgt: Havvindmøller kræver et større søkabel for at være økonomisk rentable. En investering i søkabel er en beslutning der ligger hos regeringen, som siger nej.

Bølgeenergi er ikke blevet udviklet, da det salte vand (også vores moderat salte vand) er for hårdt ved de mekaniske dele der ligger i vandet.

Solceller kan ikke levere den nødvendige mængde el i flere måneder om året.

Jeg kan personligt godt forstå modstanderne. Industrien har ikke lyttet til befolkningens ønsker, men har udviklet billigere, effektivere og dermed større og større møller. Man kan i dag derfor ikke få landvindmøller i en mellemstørrelse, som vil opfylde vores nuværende behov.

Ønsker vi at være grønne er der, med vores nuværende forbrug, derfor ikke andre alternativer end minimum 12 landvindmøller af 150 meters højde. De områder på Bornholm, hvor vindmøller kan opsættes er udpeget, og der kan ikke på hver af disse lokationer placeres mere end 3 af de store møller. Det betyder at der vil blive 4 placeringer. Disse vil dog erstatte alle de 32 møller vi har på nuværende tidspunkt, efterhånden som de nuværende tages ned og de nye sættes op.

Mit ønske er, at vi havde flere politikere der turde melde ud at de var for det her, så de sammen kunne skitsere overfor borgerne, hvordan det i praksis kom til at se ud: Hvilke fire områder bliver det? Hvor meget kompensation kan borgerne der bor i nærheden se frem til? Og i hvor stor en radius omkring møllerne vil man kunne få kompensation? Plantes der skov under møllerne, som betragteligt reducere lyden? osv.

Disse spørgsmål bliver desværre ikke besvaret før at politikerne kan mærke at borgerne står bag dem.

Det er bestemt beklageligt at det rammer få borgere. Men træffer vi ikke de ubehagelige valg nu, står vores børn i fremtiden i langt mere ubehagelige situationer - hvor der ikke vil være nogen valg længere.

Det eneste alternativ jeg kan se, hvis vi ønsker at aflevere en brugbar verden til vores børn, er en kollektiv beslutning om at nedsætte vores el-forbrug til få procent af det vi har i dag, og det synes heller ikke at være sandsynligt. Omend ønskværdigt.