Nyhedsbrev - vigtig info

Nyhedsbrev ang. opstillingsmøde 10. maj samt vigtig info om Alternativets landsmøde i Odense d. 27. og 28. maj.

Bagerste række fra venstre: Henrik Hjortshøj, Liv Gro Jensen, HC Molbech, Hosein Mirshahi , Sander Jensen, og Lissi Bagge.
Forrest fra venstre: Marie Ambrosius, Thor Clasen Jonasen, Faisal Mohamed, Jan Birch Sørensen og Mohamed Mroue).

Flere grønne kandidater til byrådet
Vi har nu en færdig valgliste med 11 kandidater til kommunalvalget 21. november
Fire nye kandidater blev tilføjet de tidligere valgte syv kandidater, da Alternativet Aarhus fik sat bollen over Å’et ved et sidste kandidat-opstillingsmøde 10. maj inden kommunalvalget i november i år. Forud for valget af de i alt 11 kandidater har ligger en grundig procedure, hvor kandidaterne først over for et kandidatudvalg har redegjort for deres motivation for at stille op og deres visioner for Alternativets arbejde i det kommende byråd. Derefter har de på forskellig vis præsenteret sig for medlemmerne for efterfølgende at blive valgt. Og det blev de alle.

På opstillingsmødet forleden blev de fire nye kandidater da også testet: Blandt andet blev de som gruppearbejde med alle deltagerne i en rundkreds rundt om sig konfronteret med aktuelle lokalpolitiske temaer, og så skulle de - som var de Alternativets fire medlemmer af byrådet - finde ud af, hvordan de skulle forholde sig til de aktuelle problemstillinger. Krævende for kandidaterne og en spændende og dynamisk måde at give medlemmerne indtryk af kandidaterne, inden der skulle stemmes.

Alle fire nyopstillede - Faisal Mohamed, Liv Gro Jensen, Mohamed Mroue og Lissi Bagge - fik over den krævede halvdel af de 37 stemmeberettigedes stemmer og var dermed vores fire nye kandidater sammen med de syv, som blev valgt ved det foregående opstillingsmøde.

Vores kandidater til byrådet er opstillet sideordnet, hvilket betyder, at de kandidater, der får flest personlige stemmer, er dem, der kommer i byrådet. Forskellen på sideordnet opstilling og den mere almindelige listeopstilling er, at ved sideordnet opstilling er der ingen spidskandidat, som høster fordel af de mange kryds, der traditionelt bliver sat ved partiet.

Men selv om vi ikke har en spidskandidat ved byrådsvalget, skulle der på opstillingsmødet stemmes om rækkefølgen af Alternativets kandidater på stemmesedlen. Alle kandidater fik tre minutter til at fortælle - eller som en enkelt foretrak: at synge - om deres mærkesager.

Stemmesedlen kom til at se sådan ud: HC Molbech, Liv Gro Jensen, Sander Jensen, Marie Ambrosius, Hosein Mirshahi, Lissi Bagge, Faisal Mohammed, Thor Clasen Jonasen, Henrik Hjortshøj, Mohamed Mroue og Jan Birch Sørensen.

Vores forperson i Aarhus, Tenna Duch Schaldemose, tog glad imod medlemmerne, da de ankom kl 18.30, men var om muligt endnu mere glad, da mødet sluttede ved 22-tiden og alt var på plads med de 11 kandidater:
”Det er en fantastisk følelse, at vi nu står med et godt hold på 11 byrådskandidater, og nu glæder jeg mig til at komme i gang med arbejdet og se dem hver især udfolde deres alternative valgfest”.

Bagerste række fra venstre: Liv Gro Jensen, Henrik Hjortshøj, HC Molbech, Hosein Mirshahi , Sander Jensen og Lissi Bagge.
I midten fra venstre: Marie Ambrosius, Thor Clasen Jonasen og Mohamed Mroue.
Liggende forrest: Faisal Mohamed og Jan Birch Sørensen.

Ang. Alternativets landsmøde i Odense d. 27. og 28. maj
Bestyrelsen for Alternativet Aarhus har sammen med bestyrelsen for Alternativet i Odense stillet to forslag til Alternativets landsmøde, der afholdes i Odense den 27.-28. maj. Det ene forslag handler om, at Hovedbestyrelsen skal fortsætte med at yde tilskud til lokaler i de største byer, og det andet handler om at Hovedbestyrelsen skal sørge for at inddrage storkredse og lokalforeninger inden de træffer beslutninger, der påvirker økonomien i foreningerne. Baggrunden for forslagene er usikkerhed om det fremtidige tilskud til de nuværende lokaler, herunder vores lokaler i Aarhus. Hovedbestyrelsen forvalter både Alternativets kontingentindtægter og de nationale partistøttemidler. Selvom vi fra 2018 begynder at få lokale partistøttemidler, har vi ikke råd til at beholde lokalerne i Nørre Allé, hvis ikke vi får et tilskud (ud over vores andel af kontingenterne). Det er derfor meget vigtigt for vores lokalforening, at der er opbakning til de to forslag. Hvis du deltager i landsmødet (og det synes vi naturligvis er en god idé at gøre, uanset hvad), håber vi derfor, at du vil bakke op om de to forslag.

Det var alt for nu. :slight_smile:
De bedste hilsner
Bestyrelsen/ Kommunikationsgruppen