Nyhedsbrev Vanløse-Brønshøj

Kære medlemmer af Alternativet Vanløse-Brønshøj
Alt for længe siden, I har hørt fra os! Vi har nu fået konstitueret en ny bestyrelse, som har mødtes nogle gange, og vi klar til at holde det første arrangement, hvor vi håber at få mulighed for hilse på en masse af jer…

Vi deltager nemlig med en bod på Jernbane Allé lørdag d. 10. juni, hvor der er byfest - Vanløse på den anden ende. I anledning af kommunalvalgåret har arrangørerne besluttet, at der skal være et samlet område til partierne og et ‘speakers corner’. Vi har inviteret de 18 kandidater, der stiller op til borgerrepræsentationen til november - flere af dem kommer, og vi vil tilbyde ansigtsmaling af børn og en masse gode snakke. Den 10. juni er der også fest på Brønshøj Torv, og desværre kan vi ikke være begge steder. Vi holder øjne og ører åbne for en anden god begivenhed i Brønshøj - tip os gerne, hvis I kender en :slight_smile:

Efter sommerferien vil vi invitere til møde for alle medlemmer, og vi kommer også til at samarbejde med de øvrige bydelsforeninger frem mod kommunalvalget. Det vil virkelig være skønt, hvis nogle af jer har lyst til at være med. Stine Skot, sidste års forperson i Vanløse-Brønshøj-bestyrelsen, er en af kandidaterne til borgerrepræsentationen, så vi er heldige at have en super fin lokalkendt kandidat :green_heart:

I den nye bestyrelse er vi:
Ishan, 28, kantinemedarbejder , fra Husum, interesserer sig for ny politisk kultur, venlig revolution og spiritualitet. ”Jeg stemmer på Alternativet, fordi det gør Danmark bedre”.
Adam, 20, studerende, fra Brønshøj, interesserer sig for kunst, kultur og social bæredygtighed. ”Jeg stemmer på Alternativet, fordi jeg er total grøn”.
Aksel, 68, pensionist, fra Husum, interesserer sig for mangfoldig indvandring, minoriteter og uddannelse. ”Jeg stemmer på Alternativet, fordi jo mere forskellige vi er, jo klogere bliver vi”.
Vibeke, 64, læge, fra Vanløse, interesserer sig for miljø og klima, kunst og kultur, helbred og helhed. ”Jeg stemmer på Alternativet, fordi der ikke er noget alternativ”.
Finn, 56, kemiingeniør fra Brønshøj, interesserer sig for klima, landbrug, og sammenhængningskraften mellem land og by. ”Jeg stemmer på Alternativet, for det er der mest fremtid i”.
Malene, 44, Cand.mag. fra Husum, interesser sig for arbejdsliv, familiemønstre og bæredygtig udvikling. “Jeg stemmer på Alternativet pga. modet og viljen til at tænke samfundet i en fundamentalt anden retning”.

I er altid velkomne til at kontakte os - her på Alleos/dialog - eller via den lokale Facebook-gruppe.

:relieved: Malene, på vegne af bestyrelsen