Nyhedsbrev uge 34 2016

Kære Alternativister i Københavns Omegns Storkreds.

Nu er sommerferien forbi for de fleste og der er igen gang i en række aktiviteter. Disse er listet nedenfor.

Godt efterår til alle!

Lokalforeningsmøde og Sustainable Festival i Albertslund
I weekenden den 3.-4. september har Alternativets hovedbestyrelse inviteret til møde for alle storkredse og kommuneforeninger i Danmark, som kan deltage med op til 5 personer fra hver bestyrelse. Det er den første gang at samtlige afdelinger af Alternativet samles, og dette finder sted på rådhuset i Albertslund. I samme weekend er der Sustainable Festival i Musikhuset i Albertslund, Redirecting... hvor der er en række spændende indlæg og arrangementer på den bæredygtige arena. Vel mødt til alle til disse arrangementer.

Sundhedsudvalg
Vi søger efter sundhedsfaglige personer og kandidater til sundhedsudvalget, som Alternativet kalder indsatsen på sundhedsområdet i regionerne. Udvalget skal udvikle Alternativets sundhedspolitik for Region Hovedstaden samt skabe gode kandidater til Regionsrådsvalget. Er du fagperson eller kandidat til Regionsrådsvalget og ønsker at deltage i sundhedsudvalget, så kontakt os på: storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk. Vi forventer at sundhedsudvalget kan holde sit første møde i løbet af efteråret med henblik på et opstillingsmøde for kandidater. Opstillingsmødet og udvalget er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Bornholm og Nordsjælland.

KV17
De enkelte kommuneforeninger skal udpege en KV17-ansvarlig. Hver kommuneforening meddeler hvem den ansvarlige er til Werner Sperschneider (kontaktperson til KV17-inspirationsgruppen og forperson i Hvidovre kommuneforening- hvidovre@alternativet.dk ) snarest muligt. Storkredsen vil repræsentere de resterende kommuner ved Erling Groth indtil der er skiftet kommuneforeninger i de sidste kommuner. Der vil snarest blive indkaldt til et fællesmøde for de ansvarlige med henblik på at lave en strategi for udvikling af mærkesager, opstillingsprocedurer, etc.

Kandidatudvalg
Hver storkreds skal nedsætte et kandidatudvalg, som skal bistå vores kommende folketingskandidater. Kandidatudvalget består at 3 fra storkredsen (Eddy Madsen, Jesper Callesen og Erling Groth) samt en fra hver kommuneforening eller opstillingskreds. Der indkaldes til kandidatudvalgsmøde mandag den 13. september 2016 kl.19.00 i Herlev Medborgerhus. Bestyrelsen foreslår, at der bliver Opstillingsmøde lørdag den 12. november kl. 15.00-18.00.

KOS Årsmøde
Årsmøde bliver d. 1. oktober med valg til bestyrelse, ombudsmandsrådet samt konfliktrådsrepræsentant. Læs indkaldelsen her:
Invitation til Årsmøde i KOS 2016-10-01.pdf (414.4 KB)

Økonomi i kommuneforeninger
De stiftede kommuneforeninger kan få udbetalt deres budgetterede kr. 5.000 for 2016, når de har etableret en bankkonto. Kasserer skal henvende sig til per.bruun@alternativet.dk, med kontonummer.

I forhold til datoen for kandidatudvalgsmøde mener i så mandag d. 12 september, eller tirsdag d. 13. september?

Undskyld at der har sneget sig en fejl ind i nyhedsbrevet. Det er tirsdag den 13. september.