Nyhedsbrev uge 21

Grundlovsdag 5. juni – Københavns Omegns Storkreds har fællesarrangement

Vi har arrangeret et fælles arrangement til grundlovsdag, den 5. juni kl. 13.00, ved den gamle præstegård i Glostrup. Det er tæt på offentlige transportmidler, og med gode parkeringsmuligheder.

Kom med din egen lille madkurv, et grønt tæppe eller hvad du ellers har lyst til at sidde på, da vi vil lave arrangementet i det fri, hvis vejret tillader det. I tilfælde af regnvejr, går vi ind i den gamle præstegård.

Der vil blive nogle indlæg, hvorefter der er diskussion om grundloven – som er skrevet for 167 år siden, med sidste ændring for 63 år siden.

Kom og vær med og få en dejlig alternativ grundlovsdag med andre alternativister.

Sammen bygger vi Alternativet op - rundt om København

Københavns Omegns Storkreds inviterer storkredsens lokalforeningsbestyrelser og de lokale udvalgsansvarlige (POLA, velkomst, Å-som-bevægelse og kommunikation) til en konstruktiv arbejdseftermiddag hvor vi forventer en bred deltagelse fra alle foreninger. Her vil vi informere om væsentlige tiltag i bevægelsen og inspirere og fremme samarbejdet mellem lokalkredsene – flere ved mere - flere kan mere.

Vi afholder arrangementet på Rytterskolen i Hvidovre fra kl. 13.00 og forventer at være færdige ved 17-tiden. Kom gerne med input til programmet!

Hvis du er på Facebook så marker at du kommer på:

Vi ser frem til at møde jer alle sammen.

Åbent bestyrelsesmøde i Alternativet Gentofte

31 maj - 18.30- ca. 20.30. Netværkshuset, Ericavej 149, 2820 Gentofte. Der er rundvisning i Netværkshuset fra kl. 17.45.

Det åbne bestyrelsesmøde er en god mulighed for, at medlemmerne i Gentofte og bestyrelsen kan lære hinanden bedre at kende, og finde ud af hvad vi hver især og sammen brænder for. Andre der er nysgerrige på, hvad Alternativet er, er selvfølgelig også meget velkomne.

Netværkshuset, er et møde- og aktivitetshus for flygtninge/indvandrere og frivillige med det formål at støtte flygtningenes optagelse og integration i det danske samfund.

Efter rundvisningen vil vi afholde bestyrelsesmødet, hvor vi i mindre grupper vil diskutere:

  • Uledsagede flygtningebørn
  • Det gode samarbejde mellem medlemmer og bestyrelse
  • Mobilisering af frivillige i civilsamfundet
  • Andre hjertesager…

Vi glæder os meget til at møde medlemmerne i Alternativet Gentofte og andre nysgerrige.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Rundtur med Ulla Sandbæk på Christiansborg

Ulla Sandbæk har inviteret 20 medlemmer i storkredsen til rundvisning på Christiansborg. Dette vil ske den første mandag i måneden – næste gang den 6. juni. Dette bliver sidste gang inden sommerferien.

Du kan hente din billet her inden 1. juni:
https://greenticket.dk/event/3206?hash=211ed78fe91938b90f84a51944b08d5a#

Kalenderen

Alternativets årsmøde
28. maj – Årsmøde i Odense – tilmelding på http://alternativet.dk

Åbent bestyrelsesmøde i Alternativet Gentofte
31. maj - 18.30- ca. 20.30. Netværkshuset, Ericavej 149, 2820 Gentofte. Der er rundvisning i Netværkshuset fra kl. 17.45.

Grundlovsdag
05. juni – Grundlovsdag, Å som bevægelse arrangement, Den gamle præstegård i Glostrup, Hovedvejen 134 kl. 13.00. Alle er velkomne.

Rundtur med Ulla Sandbæk
06. juni – Christiansborg kl. 17.00. Husk tilmelding senest 1. juni.

Stiftelse af Alternativet Hvidovre
06. juni – Alternativet Hvidovre stiftes, Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads, Hvidovre.

Ekstraordinært årsmøde Alternativet Albertslund
08. juni – Alternativet Albertslund har ekstraordinært årsmøde med valg af ny bestyrelse kl. 19.00.

Sammen bygger vi Alternativet op- rundt om København
11. juni – Alternativ lørdag for lokale bestyrelser og udvalgsansvarlige (POLA, velkomst, Å-som-bevægelse og kommunikation) i Københavns Omegns Storkreds. Rytterskolen i Hvidovre, Hvidovre Kirkeplads kl. 13.00 - ca. 17.00.

Åbent bestyrelsesmøde København Omegns Storkreds
16. juni – Rødovregård, Kirkesvinget 1, Rødovre kl. 19.00. Alle er velkomne.