Nyhedsbrev - Uffebesøg, opstillingsmøde, plakater, og meget mere

nyhedsbrev

(Alternativet Nordjylland) #1

header%20%C3%85NJ

SOME%20%C3%85NJ
Facebook ___________________________ Youtube ___________________________ Instagram

.

Kære medlem af Alternativet i Nordjylland

I flere måneder har vi forberedt os til folketingsvalget, og vi føler os nu klar.

Valget bliver sandsynligvis afholdt samtidigt med Europaparlamentsvalget den 26. maj, så skal vi ud og hænge valgplakater op lørdag den 4. maj.

Muligheden for at Lars Løkke venter med at udskrive valget til absolut senest mulige tidspunkt er dog også til stede.

Vores kandidater er godt i gang med aktiviteter, debatter og valgmøder.

Aktive frivillige, tovholdere og bestyrelsesmedlemmer har travlt med at forberede de mange ting, der skal ske før og under valget: frivilligfest, Naturmødet i Hirtshals, Valgturné med Uffe, Klimamarch, plakatophængning, valgfest, uddeling af foldere, aktiviteter i partilokalet og meget andet.

Længere nede i nyhedsbrevet vil der komme en oversigt over disse events.

I marts måned har storkredsen desuden afholdt både ordinært opstillingsmøde og ordinært årsmøde med valg af en masse gode folk til diverse tillidsposter.

Dette, og meget mere, kan du læse mere om i nyhedsbrevet her, men først får du en billedreportage fra 1. april, hvor Uffe Elbæk besøgte Aalborg

.

Opstillingsmøde 9.3.2019

På opstillingsmødet blev der foretaget flere valg, og resultatet kan du se herunder.

Dialogrådet: Jørgen Petersen genvælges til Dialogrådet.

Politisk Forum: Anne Guldborg genvælges til Politisk Forum. Tore Steenberg Reyhe vælges som medlem, og Hannah Werk vælges som suppleant.

Hovedbestyrelsen: Anne-Marie Gertsen vælges som storkredsens repræsentant. Anne-Dorrit Harris vælges som suppleant.

Folketingskandidater: Andreas Beyer Gregersen, Anne-Louise L. Bøttger Rasmussen, Camilla Bundgaard, Christian Gade Bjerrum, Gustav Sieg Sørensen og Susanne Zimmer genvælges som folketingskandidater.

Lars Rosenkvist vælges som ny folketingskandidat.

Referat fra opstillingsmødet.
.

Årsmøde 30.3.2019

På årsmødet skulle der bl.a. vælges ny storkredsbestyrelse. Efter det formelle program var der Politisk Samtalesalon om ”Klima og demokrati” – en livlig seance, og vi sluttede dagen med fællesspisning og dejlig underholdning, sang og guitar af Sarah og Rasmus fra Alternativets Unge.

Valgt som forperson til storkredsbestyrelsen blev Bente Holm Villadsen.

Som øvrige bestyrelsesmedlemmer valgtes Jens Harder, Anne-Dorrit Harris, Anne-Marie Gertsen, Peter van Hauen og Nadia Flyvholm Bak.

Bestyrelsen konstituerede sig den 12.4. med Jens Harder som næstforperson, og Peter van Hauen som kassérer.

Referat fra årsmødet.

Storkredsbestyrelsens beretning.
.

Aktiviteter før og under valget
Plakatoph%C3%A6ng

Der er allerede nu en del aktiviteter, som vi ved kommer. Nogle af tidspunkterne kan først fastlægges, når valget er udskrevet. Følg med i kalenderen på AlleOs.

Under valgkampen er der på landsplan fastlagt tre fællesdage.

 • Fællesdag 1 > Plakatophæng. Dagen valget udskrives. Muligvis 4. maj. Kontakt din lokalforening, hvis du vil være med til at farve dit lokalområde grønt med flotte plakater (scroll ned i venstre side). Eller meld dig som frivillig her.
 • Fællesdag 2 > Folkets klimamarch. 2. lørdag i valgperioden. Muligvis 18. maj.
 • Fællesdag 3 > Uddeling af foldere om gevinsterne ved Alternativets politik. 3. lørdag i valgperioden. Muligvis 25. maj.

Andre fastlagte begivenheder:

 • Egholm Familiefestival - 28. april kl. 12 - 18

 • Frivilligfest - 5. maj kl. 17.30, sted: Huset, Hasserisgade 10, 9000 Aalborg. For alle, der gerne vil bidrage som frivillige under folketingsvalget samt folketingskandidater.
  Kontakt Anne Guldborg Pedersen, frivilligkoordinator.

 • FOLKETingsKANdidaten m. folketingskandidat Christian Gade Bjerrum på Det Hem’lige Teater, Aalborg - 16., 17. maj kl. 19.30 – 20.30

 • Valgturné med Uffe i Aalborg. Muligvis 14. maj. Nærmere info følger.

 • Valgfest (på valgaftenen) – i Aalborg. Muligvis 26. maj. Nærmere info følger.
  .

Bliv frivillig

Hvis du gerne vil være med til at lave en fantastisk valgkamp, så kan du melde dig som frivillig hos Anne Guldborg Pedersen, frivilligkoordinator eller på dette link.

Vil du hjælpe med kampagnen, plakatopsætning, uddeling af foldere eller tage med kandidater ud til valgmøder eller på gaden? Der vil være store og små opgaver af enhver art, og du binder dig ikke til mere, end du har lyst til.

Det bliver sjove og meningsfulde opgaver i et positivt og åbent fællesskab – sammen skal vi kæmpe for et godt valg, så vi kan få indflydelse med Alternativets politik i folketinget – og ud i Danmark og verden.
.

Bestyrelsesmøder – referater

Her er referater fra storkredsens bestyrelsesmøder i 2019.

Referat 17.1.2019

Referat 5.3.2019

Referat 12.4.2019 Konstituering