Nyhedsbrev til Alternativets medlemmer 07.12.2021

julpaaborgen

Hilsen fra vores politiske leder Franciska Rosenkilde

Kære venner

Jeg vil gerne sige alle engagerede tusind tak for jeres kæmpe indsats under kommunal- og regionsrådsvalgkampen! Som politisk leder har det været fuldstændig fantastisk at se, hvordan Alternativets politik den seneste tid har levet i hele landet.

Vi fik fem stærke mandater spredt over hele Danmark. Det viser, at vi er et relevant parti – også udenfor storbyerne. Det gav et politisk selvtillidsboost til mig – og til mange af jer aktive. Og det er velfortjent. Fordi med dette valg har vi bevist, at vi lever. Vi har endegyldigt rejst os igen efter lang tid i bølgedal. Jeg mærker det også, når jeg taler med journalister. Nu vil de gerne tale om politik igen – personsagerne er gledet i baggrunden.

Selvfølgelig er vi endnu ikke i mål, vi har fortsat meget at gøre. Men vi har bevist overfor os selv og overfor vælgerne, at vi er her - og at vi bliver her! Også i Folketinget ved næste valg. Det skal vi snart forberede – men først skal vi lige nyde fællesskabets kraft et øjeblik. Blandt andet til medlemssalonen den 14. december, hvor jeg håber at se mange af jer.

Kærlig hilsen
Franciska

Jule-medlemssalon med Franciska

Husk at Franciska afholder jule-medlemssalog for alle medlemmer af Alternativet på Zoom den 14. december 2021 kl. 19.00-20.15. Mødets emne bliver ”Hvordan har vi det her efter valget?” og her link til eventet på AlleOs.

Linket til Zoom-mødet

Alternativets position på coronavacciner

Corona fylder igen i vores samfund, og derfor selvfølgelig også meget i Alternativet. Der er politiske forslag, der skal tages stilling til i Folketinget, og der er politiske beslutninger, der bliver truffet i Epidemikommission og Epidemi-udvalg, som ikke kræver vores stemme, men nok vores holdning.
Det er helt naturligt, at vi kaster os ind i disse diskussioner, da det berører os alle.

Det er samtidig en debat, hvor holdninger spidses til, og hvor nogle måske forholder sig tavse - fordi debatten nemt kan blive svær at gå til, og hvor andre oplever, at de ikke bliver hørt eller har holdninger, som er ildesete.

Vi vil først og fremmest appellere til, at vi udviser rummelighed - særligt over for holdninger, som ikke matcher egne overbevisninger. En dialog starter med at sætte sig i den andens sted.

”Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med.”

De, der føler sig som et tavst flertal, må huske, at hvis man er en del af et flertal, er man pr. definition på den stærkes side. Og hvis man er stærk, skal man jo også udvise empati, ikke mindst i forhold til mennesker, som har tungtvejende personlige grunde til ikke at lade sig vaccinere. Tilsvarende, hvis man føler sig som en del af et mindretal, må man huske, at ønsket om at blive hørt, ikke nødvendigvis betyder det samme som at få ret.

Vi må fokusere på det, vi som parti og fællesskab kan samles om - og tolerere og acceptere, at der er ting, vi ikke kan finde en fælles holdning til. Et politisk parti som Alternativet må aldrig blive en ideologisk spændetrøje med krav om ensretning. Vi er født som en politisk platform, og er ved at samle os som parti. Et parti der spænder vidt, og hvor medlemmerne aldrig kommer til at hoppe i takt, men hvor vi lærer af hinanden. For flere ved mere! - Men flere har ikke patent på sandheden.
De politiske positioner, som vi hidtil har stået på og fortsat vil følge er:

 • At, vi følger det frivillige spor, hvad angår vacciner, da retten til selv at bestemme over sin krop er fundamental for Alternativet. Dette frivillige spor har i Danmark desuden været vejen til meget høj vaccinetilslutning - hvilket jo må siges at være flot, når nu den valgte strategi netop satser på vacciner som det primære værktøj i kampen mod Covid-19 - og vaccinerne er (i følge det store flertal blandt epidemiologer mfl.) lige nu et nødvendigt redskab for at undgå unødvendig smitte og sygdom.

 • At corona igen må defineres som en samfundskritisk sygdom som en følge af, at skiftende flertal på Christiansborg igennem årtier har udsultet sundhedssektoren og givet medarbejderen mindre og mindre tid til at udføre sit job ordentligt.

 • At vi kæmper for, at test er og forbliver en del af corona-passet. Det er efter vores opfattelse en pragmatisk løsning, som sikrer, at mennesker, der ikke er vaccineret, kan gå ud og handle ind eller besøge ældre familiemedlemmer på plejehjem. Og det er i tråd med vores overordnede ønske om, at vi ikke ønsker polarisering eller opdeling af befolkningen i et A- eller B-hold, med markant forskellige rettigheder og pligter.

Alternativet er et parti, der længes efter et helt andet samfund. Et samfund, hvor vi hverken stresser mennesker eller klode. Coronaen er en fremkaldervæske, på alle de problemer som konkurrencesamfundet i en global verden giver os. En flagermus i Kina har kastet en gevaldig skygge i hele verden og eksponeret, hvor sårbare vi i virkeligheden er. Hvad sker der fx med sundhedsvæsenet, hvis vi en dag står overfor en multiresistent bakterie?

Det er nu, vi griber chancen for i fællesskab at gentænke samfundet som helhed i stedet for at splittes i små grupper. Der er kun én der vinder ved splittelse, og det er det eksisterende konkurrencesamfund. Lad os nu komme styrket ud af coronakrisen og sammen skabe det bæredygtige samfund.

Grønne hilsner
Franciska Rosenkilde, Politisk leder
Torsten Gejl, Medlem af Folketinget
Trine Aslaug Hansen, Forperson hovedbestyrelsen (Å)

Evaluering-proces af valget og proces omkring vores strategi frem mod folketingsvalget

Nu er vi på den anden side af KVRV21-valget, og vi skal selvfølgelig høste alle vores fælles læringspunkter, så de kan bringes i spil i den kommende valgkamp frem mod folketingsvalget. Hovedbestyrelsen har derfor nedsat et lille hurtigarbejde evalueringsudvalg, der i løbet af december vil indsamle vores fælles erfaringer, om hvad der virkede godt, og hvad der virkede mindre godt. De empiriske data vil bestå af en række fyldige referater fra forskellige møder, herunder evalueringssnakke i Hovedbestyrelsen, KVRV21-styregruppen, LOS, sekretariatet og politisk ledelse, og derudover af en skriftlig evalueringsproces hvor alle I medlemmer kan bidrage med jeres oplevelser af valget. Udkommet vil være en evalueringsrapport, som så kan danne afsæt for en mere strategisk snak om vores fælles plan frem mod folketingsvalgkampen, som vi forventer, at kunne igangsætte i starten af det nye år.

Vi går i høj grad en spændende tid i møde – med et tilfredsstillende KVRV21-valg i rygsækken og med stor tro på Alternativet og en spændende tid frem mod det kommende folketingsvalg - som jo kommer senest til sommeren 2023.

AMANLP

Lidt julestemning fra Alternativets sekretariat på Christiansborg – her fra kontoret hvor Lone, Annemarie og Anette sidder klar til at hjælpe alle medlemmer, Torsten, Franciska, vores seje byrødder og alle os andre i Å.

De grønneste julehilsner fra Franciska Rosenkilde, Torsten Gejl, Trine Aslaug/DOL/HB/ og sekretariatet

1 Like

De politiske positioner Alternativet har valgt ift Corona vaccine svarer til min politiske og personlige opfattelse. Og rummer både personlig frihed og ansvar for fællesskabet.
Bodil (Aarhus).

Vedr. Evaluering. Tak fordi I samler stof til fremadrettet læring. De skriftlige medlemsbidrag? Kommer der en … tekst, som giver en ramme at svare indenfor. Og hvor finder jeg den? Plus evt deadline for svar.
/ Bodil

2 Likes

Tilslutter mig Bodil. Det var god læsning. Især hæfter jeg mig ved tre ting.

 1. vi er en politisk platform, hvor meninger og holdninger brydes. Og jeg vil gerne tilføje, og en bevægelse mod et helt andet slags samfund.
 2. Empatien. Vores vigtigste redskab er øret. Vi skal lytte og sætte os ind i den andens tanke- og værdisæt.
 3. Den, der fortsætter med at udbrede egne holdninger, og er et mindretal - måske fordi flertallet forholder sig tavst - har ikke nødvendigvis “ret”. Medlemmer med andre holdninger bør faktisk gøre rede for disse holdninger, og derved anerkende, at der er forskellige holdninger, som kan brydes, ændres, tilpasses ved aktiv lytning. Og kan vi ikke blive enige om vaccinationer/ ikke vaccinationer, så lad os blive enige om, at vi er uenige. Og der er sikkert andre ting, vi kan blive enige om.

Tak for et godt nyhedsbrev, jeg blev bekræftiget i at jeg er det rette sted med Å, godt skriv om at vi om nogen må kunne tackle uenighed internt på en empatisk måde hvor der lyttes, spørges ind og anerkendelse i andres holdninger til trods, tak for et begivningsrigt år med slutligt flot politisk resultat med finansloven•
Bh Carsten

1 Like

Jeg mener både at være Empatisk og Verdens-Empatisk orienteret: Når det er sagt mener jeg også, at vore COVID19-skeptikere bør;

 1. Opretholde sin sunde skepsis, og finde sin viden bredt, men helst akademisk opad,
 2. samt samle sin skepsis i grupper, og internt udfærdige gennemarbejdet materiale, som man så kan sende videre i partiet (og helst samle det i en omgang, så modtagerne kan mærke at ‘kommunikationen’ har en god effektivitet :slight_smile: )

(Eksempler PÅ Verdens-empati: De store interationale virksomheder, som tålmodigt afventer langsigtede og bæredygtige vækstrater, fremfor hurtig indtjening [det bør ikke være svært at fremhæve de gode fremfor de dårlige {Hvis Microsoft/Bill Gates er på positivfløjen, og Jeff Bezos/Amazon er på den negative, ligger Facebook fx i midten, men stor plads til forbedring - Havde det ikke været for FB, ville russiske trolde ikke have adgang til en veritabel flod af muligheder indenfor Fake-news’splittelse i EU og USA ->> Lad os ikke gå deres ærinde, men i stedet hjælpe hinanden til at forstå, hvilke kilder der er troværdige [!GRØNT HJERTE TIL ALLE!] }) :green_heart:

1 Like

Kære med-Alternativister

I nyhedsbrevet den 7. dec. sender Franciska, Torsten og Trine m.fl. grønne hilsner til os.

Tak for dem, de er velkomne.

Og i nyhedsbrevet står:

”Alternativet er et parti, der længes efter et helt andet samfund. Et samfund, hvor vi hverken stresser mennesker eller klode.”

”Det er nu, vi griber chancen for i fællesskab at gentænke samfundet som helhed i stedet for at splittes i små grupper. Der er kun én der vinder ved splittelse, og det er det eksisterende konkurrencesamfund. Lad os nu komme styrket ud af coronakrisen og sammen skabe det bæredygtige samfund.”

 • Gentænke samfundet - et helt andet bæredygtigt samfund? Hvilket?
 • Kun én der vinder ved splittelse, og det er det eksisterende konkurrencesamfund.
 • Skal der være en taber? Og er det det eksisterende konkurrencesamfund?
 • Skal der være et andet slags konkurrencesamfund, når vi har gjort op med det eksisterende?
 • Skal der overhovedet ikke være konkurrencesamfund?
 • Tidligere har Franciska også udtalt, at det er ’Vækstkapitalismen’ der er problemet. Hvilken type vækst tænker vi på? Hvilken type bæredygtig kapitalisme er acceptabel, og udgør et helt andet samfund?

Alternativet skal blive mere tydelige overfor befolkningen på, hvad et ’ikkekonkurrencesamfund’ er - op mod næste folketingsvalg, og hvilken type kapitalisme der er ok. Vi har allerede en masse gode ideer til det, med alt fra borgerløn til 30 timers arbejdsuge. Det vil der kunne laves fede valgplakater og god information om, meget af det har vi allerede som politik. Så på enkeltområder oplever jeg, at vi er meget godt kørende.

Dér hvor vi halter bagud, er på området ’Samfund’. Vi ’elsker’ innovation og startups, samtidig har vi et ret uafklaret forhold til de store virksomheder og de traditionelle fagforeninger. Vi ser gerne, at startups styrer uden om ’fagforeningstvang’, for ikke at blive hæmmet i deres udvikling. Nogle fagforeninger ses også som værende hæmmende for samfundsmæssig udvikling – synspunktet er – som jeg hører det, at de ikke kan rumme nye nødvendige arbejdsformer – det er bare ikke kun rigtigt. Se linket.

Vil vi befordre coops? – det synes jeg vi skal.

Vil vi stille forslag i Folketinget som f.eks. FH’s, som befordrer medarbejderskab/eje? – det synes jeg vi skal.

Undersøgelser har vist, at medarbejdereje skaber et større helhedssyn i virksomhederne, de er helt enkelt mere grønne.

Vil vi udvide/begrænse vores tanker om ’privat ejendomsret? Er medarbejderejede virksomheder del af ’privat ejendomsret’. Er Elron Musks, Benzons og Gates økonomier, som er større end mange landes, stadig ’hellig’ privat ejendomsret. Er det muligt for Alternativet at tænke anderledes om ejerskab, end vi gør nu? – det synes jeg vi skal. Privat ejendomsret er historisk set en relativ ny opfindelse, så der findes andre ejerskabsformer. Selvfølgelig skal vi ikke tilbage til enevældens ejerformer.

Uanset hvad kræver konkretiseringen af vores politik på nye områder en langstrakt proces med overordnede POLAer, som formulerer hvilke konkretiserende POLAer der efterfølgende skal gennemføres, for at skabe den konkret vision om det nye bæredygtige samfund, og hvilke konkrete initiativer Alternativet skal tage. Der skal laves skønmalende tekster der fortæller om, hvor dejligt udfordrende det bliver at leve i det nye bæredygtige samfund . Link til inspiration.

Jeg selv er blevet meget handicappet, siden jeg var med til at gennemføre kurser i Facilitering af POLAer, og er meget lidt mobil. Jeg vil kun kunne deltage i arrangementer, hvor der er handicapparkering lige om hjørnet, og kun i kort tid af gangen, fordi jeg bliver udtrættet meget hurtigt, når der er mange mennesker samlet, der taler meget. Og som I kan se her, kan jeg godt arbejde hjemmefra, være med til at skrive og i øvrigt deltage i zoom-møder. Jeg er pensioneret, så jeg har tiden. Jeg har ’pennen’ til at skrive nogenlunde forståeligt og skarpt om nødvendigt. Jeg kan ikke mere være ankerperson i store organisatoriske udviklingsprocesser for tusindvis af mennesker, selv om det har været en væsentligste del af mit arbejdsliv i 20 år.

Jeg håber på en snarlig politikudviklingsproces i Alternativet i forhold til ’det næste bæredygtige samfund’. Der er hårdt brug for den.

Kærlige hilsner Palle

1 Like

Hej Palle,

Tak for vigtigt input - jeg syntes du peger på nogle centrale bud, hvor vi har rum til at blive mere synlige. Du har en superpen - og noget af det, vi godt kunne bruge er skrivende mennesker med tid.

hvis vi kan konkretisere det bæredygtige samfund, vil vi have noget dejlig politik, at gå ud med. Måske vi kunne starte op med et Zoom- møde i januar?

Hej Jan - det er jeg meget med på. I zoom er der muligheder både med åben dialog for alle deltagere, og at man kan gå i grupper, så det burde være muligt at lave noget der kan skabe gode nuancerede resultater. Lad os vende tilbage til det i januar, 2022 bliver et godt år.
Rigtig god jul og godt nytår.
Hjertelig hilsen Palle

1 Like