Nyhedsbrev Storkreds Fyn

Kære medlemmer på Fyn

Hermed en lettere forsinket nyhedsmail fra Alternativet, Storkreds Fyn. Forsinkelsen skyldes at, vores nyhedsskribent ligger i flytning i øjeblikket, og at undertegnede derfor har overtaget skriveriet i denne omgang og i øvrigt har taget sig god tid til at skrive den.

Vi har fået nyt medlemssystem, hvorfra vi skal sende mails ud fremover, og derfor beder vi også om lidt forståelse for at opsætning, grafik mm. ikke er helt så flot, som det har været de sidste par gange - vi skal lige lære det. Det nye system er Alternativets nye samlende platform for alle medlemmer og frivillige. Her kan du finde vores officielle debatforum “dialog”, kompetencer, recourser og med tiden alt muligt andet. - her kan alle medlemmer logge ind og opdatere sin profil, hvilket vi håber så mange som muligt vil gøre. “Alleos” giver et rigtig godt overblik over organisationen i partiet, og det kan varmt anbefales at gå ind og snuse lidt til det - det er fungerer faktisk rigtig godt.

Hvis I har noget I gerne vil have med i nyhedsbrevene fremover, skal I blot kontakte Molli Marcussen på mollimarcus@gmail.com, som normalt vil være jeres skribent. Hun hører også gerne fra jer, hvis I har generelle ønsker til indholdet af nyhedsbrevene.


Siden sidst

Der er som sædvanlig gang i en masse i Alternativet både på lokalt og nationalt plan, og organisationen vokser og udvikler sig hele tiden. Lokalforeninger skyder op over hele landet med jævne mellemrum, og på Fyn er vi rigtig godt med - ja vi ligger faktisk i førerfeltet hvad dette angår. Otte lokalforeninger er allerede etablerede og de sidste skud på stammen var i Nyborg, på Langeland og på Ærø - og dermed mangler vi kun foreninger i hhv. Nordfyns og Kerteminde kommuner, for at få hele pladen fuld - og de skal nok komme snart.

I de nye lokalforeninger er man i fuld gang med at etablere sig - der skal oprettes bankkonto, man skal have styr på de interne kommunikationsveje arbejdsopgaver skal klarlægges og fordeles - og alt sammen tager naturligvis noget tid, før man er på plads. Men du er naturligvis mere end velkommen til at hjælpe din nye lokalforening godt i gang. Du kan overveje at blive aktivt medlem, måske som kommende medlem af din lokale bestyrelse, måske som kommende kandidat til din kommunalbestyrelse - eller måske blot som gæst til nogle af vores mange aktiviteter - alle former for deltagelse er hjertelig velkommen.

Fredag d. 8.April afholdt vi en medlemsfest i vores lokaler i Odense. Formålet med festen, var at give medlemmerne mulighed for at skabe nye kontakter, lære hinanden bedre at kende, skabe fornyet energi til fremtidige aktiviteter. Det var en rigtig hyggelig aften - og vi lover, at det ikke bliver sidste gang vi holder fest.

Lørdag d. 28. Maj blev Alternativets Årsmøde afholdt på havnen i Odense i bygningen “DOC5000” (ligesom sidste år). Det gik relativt fredeligt for sig. Der var et stort opbud af journalister, tv- og radiofolk, der var fællesdans i pauserne, der var tonsvis af vedtægtsforslag, der skulle pløjes igennem, hvorfor programmet trak ud med ca. to timer - og til sidst var der aftensmad og efterfølgende fest til ud på de sene nattetimer. Alt i alt en rigtig god dag.

Weekenden 4/5 Juni deltog vi i demokratifestivalen i Ollerup med en hyggelig stand faciliteret af Svendborg lokalafdeling. Super godt arrangement og super godt vejr og mange gode snakke med de forbipasserende ved vores stand - en oplevelse der varmt kan anbefales til næste år. Tusind tak til Svendborgfolkene.

ARBEJDET I STORKREDSBESTYRELSEN

Siden November 2015 har der været arbejdet intensivt med opstart af lokalforeninger, for dels at blive klar til kommunalvalget i 2017 og dels at skabe et stærkt lokalt fundament i partiet. Bente Kjær (bestyrelsesmedlem og frivilligkoordinator på Fyn) har stået for opgaven med at hjælpe lokalforeningerne i gang - en opgave som har bestået i at arbejde med vedtægter, skabe lokaler kontakter, at forberede info-møder og stiftende generalforsamlinger mm. - tusind tak Bente for din flotte indsats.

I månederne op til årsmødet blev der arbejdet intensivt med vedtægter, for at skabe et solidt, demokratisk og funktionelt regel-fundament i partiet. I vedtægtsudvalget har der siddet både menige medlemmer, repræsentanter fra storkredsene og fra landssekretariatet. Der har været afholdt både fysiske og online møder åbne for alle medlemmer, hvor der også har været diskuteret vedtægter. Alle diskussioner har ligeledes været lagt ud til offentlig debat i vores dialogforum “Dialog” - som også kan findes i det nye system alleos.alternativet.dk eller direkte på dialog.alternativet.dk.

I storkreds Fyns bestyrelse tager vi løbende mange beslutninger af driftsmæssig, organisatorisk eller økonomisk karakter. eksempelvis om fordeling af storkredsens midler. Vi har her valgt at følge landssekretariatets anbefaling og fordelingen lyder i øvrigt således:

1/3 til storkredsens drift
1/3 til fordeling mellem lokalkredsene
1/3 til opsparing til kommende valgkampagner

Den skal sandsynligvis justeres igen på et senere tidspunkt, og jeg er sikker på, at der vil være nogen af jer derude, som har gode idéer til andre løsninger - og dem hører vi naturligvis gerne - kontakt blot undertegnede eller et andet bestyrelsesmedlem, så kigger vi på dit forslag. Kontaktoplysninger findes nederst i mailen.

I storkredsens bestyrelse har der også været en udskiftning: Frederikke Kjærulf Madsen har trukket sig fra sin plads af private årsager, og har givet pladsen videre til vores (daværende) suppleant fra Hundstrup på Sydfyn Lars Kristensen. Egentlig var Michael Plauborg fra Assens 1.suppleant, men da han også er lokalformand i Assens, og lægger en del arbejde heri, valgte han at give pladsen videre til Lars. På storkredsens vegne vil jeg gerne sige tusind tak til Frederikke, som har lagt en energisk indsats i både bestyrelses- og valgkampsarbejde i over år.

For at se andre beslutninger og drøftelser, som vi har haft i bestyrelsen i den forgangne tid, se da venligst i vores referater, som I finder her: http://wiki.alternativet.dk/index.php?title=Fyns_storkreds


I den kommende tid

I storkredsen har vi også besluttet at genåbne vores bestyrelsesmøder, så alle nysgerrige kan deltage, ligesom vi også gjorde i første halvdel af 2015. Årsagen til at vi i den nyvalgte bestyrelse i efteråret valgte at holde lukkede møder i en periode, var at presset på dagsordenerne var utrolig stort - der var virkelig mange ting især af driftsmæssig karakter, der skulle behandles. Men nu er driftsdelen ved at være på plads og i gode rutiner, presset er ved at lette og derfor vælger vi nu at genåbne møderne.

Grundet de åbne bestyrelses-møder, har vi nu valgt ikke at afholde flere månedsmøder i storkredsregi, men henviser i stedet til medlemsmøder i din lokale forening. Men vi vil dog fortsat løbende afholde andre arrangementer i storkredsen, såsom politiske laboratorier, debatter og sociale arrangementer. Eksempelvis brygger vi på at afholde en havefest for alle medlemmer i løbet af sommeren - nærmere info følger.

Første åbne bestyrelsesmøde vil være torsdag d. 14 Juli kl.19.00 - lokationen er endnu ikke fastlagt, men I vil få mail herom snarest.

Pt. arbejder vi bl.a. med følgende opgaver i Storkreds Fyn:

  1. “Grøn Cafe” - En cafe i lokalerne i Odense med fast ugentlig åbningstid
  2. Et koordinerende og rådgivende team for politiske laboratorier
  3. Et kommunikationsteam, som bl.a. skal stå for at udvikle og udføre en mediestrategi på Fyn samt for at kunne rådgive kandidater under valgkamp
  4. Forberedelser til kommende kommunalvalg og regionsvalg i 2017
  5. Implementering af nye vedtægter fra Årsmødet
  6. Afklaring af rolle- og arbejdsfordeling mellem hhv. landssekretariatet, storkredsen og lokalkredsene.

Har du lyst til at høre mere om team for politiske laboratorier eller om kommunikationsteamet, kontakt da venligst undertegnede på thor.loldrup@alternativet.dk

Har du lyst til at høre mere om alt det andet, så skriv en mail til vores frivilligkoordinator Bente Kjær på bente.kjaer@alternativet.dk


Arrangementer

FREDAGSBAR
På fredag afholder storkreds Fyn fredagsbar i lokalerne i Nørregade i Odense - her kan du komme og lære nogle af os andre bedre at kende, snakke politik, snakke om spændende initiativer, snakke kommunalvalg eller bare om hvad som helst - der kan købes drikkevarer til rimelige penge

VELKOMSTCAFE I ODENSE
besked fra Odense lokalforening:

Kære nye medlem, der kunne tænke sig at blive budt velkommen over en uforpligtende kop te eller kaffe. Kære “gamle” medlem, der kunne tænke sig nøjagtig det samme :slight_smile: Da vores lokalafdeling Odense er så ny, har vi endnu ikke fået opbygget en fast tradition for velkomst af nye. Vi lægger nu blødt ud med to datoer før sommerferien. Kan du ikke den ene dag, så kan du forhåbentlig den anden:

Tirsdag den 31. maj kl. 17-19
Onsdag den 15. juni kl. 17-19

Hvis blot du dukker op i Nørregade 71, 2.sal th inden for tidsrummet kl.17-19, så bliver vi, så længe der er stemning for det. Der er plads til at stille spørgsmål, møde andre medlemmer, få overblik over organisationen og blive guidet videre, hvis der er behov for det.

Vi håber at se dig!
På Alternativet Odenses vegne
De bedste hilsner

Gunvor Kappel
Tlf 6178 7762
Mail: gunvorkappelalt@gmail.com

LØRDAGSARRANGEMENT
Nu på lørdag d.11/6 vil der være et heldagsarrangement afholdt af Odense lokalforening som handler om ny politisk kultur. Programmet ser således ud, og alle er naturligvis velkomne. For yderlige spørgsmål kontakt Mathias Thorsson på mathias.thorsson@hotmail.com

9.00 Morgenmad
Kl. 9.30 Gennemgang af Alternativets debatdogmer v/Mathias Magnus Thorsson (bestyrelsesmedlem i Odense)
Kl. 9.45 Bæredygtig Dialog v/konsulent Ulla Andersen, medlem fra Lemvig
Kl. 11.30 Hvordan lytter vi? v/Sussie
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 12.30 Hvordan holder vi fast i dogmerne i debatten? v/Mathias
Kl. 14.30 Kaffe, the, kage :slight_smile:
Kl. 15.00-17.00 Fremtidige aktiviteter om emnet - hvad gør vi lokalt? v/Sussie Thorslund (medlem i Odense)

FOLKEMØDE
Og så er der også snart Folkemøde på Bornholm, hvor Alternativet naturligvis vil være stærkt repræsenteret. Dette foregår 16.-19. Juni i Allinge. Alternativet arrangerer overnatning sammen i den såkaldte “Green camp”. Du kan finde flere oplysninger herom på Facebook her: Alternativets Folkemøde på Bornholm 2016

  • eller ved at kontakte undertegnede på thor.loldrup@alternativet.dk

Du kan løbende holde dig opdateret om arrangementer og aktiviteter i kalenderen på Alternativets hjemmeside, som du finder her: http://alternativet.dk


Praktisk info

BESKED FRA LOKALEUDVALGET:
Det er nu blevet muligt at booke Alternativets lokaler i Odense, elektronisk.
Samtlige Lokalforenings-bestyrelser, bestyrelsen for Storkreds Fyn, Alternativets Unge og Landssekretariatet (LS) får mulighed for at booke lokalerne. Alle fynske medlemmer af Alternativet får tilsendt dette link, der giver mulighed for at orientere sig i kalenderen. Ønsker du at booke lokalet, skal dette ske via din Lokalbestyrelse. Vi modtager gerne spørgsmål og forslag til ændringer - send din henvendelse til
Randi Valmue (randi.valmue@nalnet.dk) eller til
Gunvor Kappel (gunvorkappelalt@gmail.com)

Som medlem er dit link til lokalekalenderen:


  • Det var alt for denne gang - Jeg og Alternativet Fyn ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer.

Mange sommervarme hilsener

Thor Loldrup
Formand i Storkreds Fyn
thor.loldrup@alternativet.dk

Storkreds Fyn
E-mail: storkreds.fyn@alternativet.dk
Adresse: Nørregade 71, 2. th, 5000 Odense C

Alternativet
Kattesundet 12
1458 København K
+45 53 77 18 64
alternativet@alternativet.dk

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve længere, skriv en mail til os på medlem@alternativet.dk.

nyhedsbrev

Hej Thor.
Nu så jeg tilfældigvis den her besked på dialog, men jeg har altså ikke fået nogen mail? Bør der ikke komme det?

jeg har tekniske vanskeligheder - det er derfor :wink: Det burde lykkes idag
:wink: