Nyhedsbrev som opfølgning på mødet om fremtiden for Alternativet Kolding

Kære venner i Alternativet Kolding.

Som I nok ved, havde vi inviteret til medlemsmøde i Kolding torsdag den 12. november 2020.

Overskriften for mødet var ”Åbent medlemsmøde om Alternativet Koldings fremtid”. Som det fremgik af invitationen, var det et møde, hvor vi skulle have ny energi og idéer på bordet, hvis Alternativet Kolding skal være fremtid.

Nu er mødet afholdt, og hjertelig tak til jer, der mødte op og jer, der på anden vis bakkede initiativet op – det var vigtigt. Der var både god og ny energi, på mødet, så der tegner sig en fremtid for Alternativet i Kolding også efter vores årsmøde i den 14. januar 2021. Sæt kryds i din kalender.

En gruppe af medlemmer har tilkendegivet, at de vil stå til rådighed for bestyrelsesarbejdet, men du er også velkommen til at byde ind. Af kommende indkaldelse til årsmødet følger oplysning om, hvordan du stiller op, hvis du vil være med.

Alternativet har fra begyndelsen stået på to ben; det politiske og det aktivistiske. Nu og her er der blandt os i Kolding mest energi omkring aktivismedelen. Hvor har du din energi – politisk eller aktivistisk?
Der er plads til og brug for, at vi fortsat står og går på begge ben.

På mødet var der ønske om flere medlemmer; i dag er vi 26 medlemmer i Alternativet Kolding. Vi har været over 90, da der var flest. Vi vil arbejde for, at endnu flere får lyst til at være med i Alternativet

Der var på mødet også ønske om mere aktivitet. Vi genstarter bevægelsen nu, og vores aktivitetsgruppe er gået i tænkeboks og vil snarest mødes. Vi tror på, der kommer gode idéer til tiltag, der kan igangsættes nu eller som vi kan høre om på årsmødet. I denne sammenhæng er dit besyv også vigtigt, så send dine ønsker af sted og byd ind med det, du kunne tænke dig at sætte i værk.

Har du ideer eller spørgsmål, skal du ikke tøve med at kontakte Thomas Christiansen eller Bjarne Aasø, der begge er med i den nuværende bestyrelse.
Find os her: https://alleos.alternativet.dk/lokalforening/29

Vi glæder os til gensyn med jer. I mellemtiden kan du følge med i Alternativet på landsplan på vores dialogforum https://dialog.alternativet.dk og naturligvis på https://alternativet.dk

Lokalt har vi en Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/alternativet.Kolding/ samt vores Facebookside: https://www.facebook.com/Alternativet.Kolding/
Vi håber, du vil følge siden og anmode om medlemskab af gruppen, hvis du bruger Facebook.

Slutteligt en opfordring til at tænke bæredygtigt og miljøvenligt her i julemåneden – du kan fx lade være med at købe nyt gavepapir.

Kærlig julehilsen og håbefulde tanker,
Bestyrelsen i Alternativet Kolding

1 Like