Nyhedsbrev Silkeborg TEST - også sendt ud på mail

Kære medlem af Alternativet i Silkeborg Kommune,

Her seneste nyt til dig fra bestyrelsen.

Folkevalgt for Alternativet?

Det går godt for Alternativet, og vi har brug for medlemmer, der ønsker at stille op til at være kandidater både til folketing, kommunalbestyrelser og regionsråd. I den forbindelse har vi også brug for jer der synes det kunne være sjovt at være ”kampagneleder”– altså organisere valgkamp – enten generelt eller for en bestemt kandidat. Skriv til silkeborg@alternativet.dk hvis du kan mærke det måske er noget for dig - så tager vi en snak om hvad det indebærer.

Faggrupper til at bakke op om fremtidige byrådsmedlemmer

Et byrådsmedlem får som regel indflydelse gennem udvalgene. Vi vil derfor høre dig hvilke udvalg der interesserer dig politisk/fagligt, og hvis/når der er 3-5 tilmeldte etablerer vi en gruppe, som så står for at organisere en politisk salon (debataften) og lign. om dette tema, og gruppen mødes derefter jævnligt (fysisk eller over nettet) for at udvikle lokalpolitikken f.eks. på børn- og ungeområdet eller på miljøområdet. Når byrådsmedlemmerne er valgt og kommet i udvalg, har vi så lidt at bygge på allerede, som kan blive til en faglig understøttende gruppe for byrådsmedlemmet. Skriv til silkeborg@alternativet.dk eller på vores facebookgruppe Alternativet Silkeborg.

I Silkeborg byåd er der 9 udvalg:
Økonomi- og Erhvervsudvalg
Plan-, Miljø- og Klimaudvalg
Vej- og Trafikudvalg
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Børne- og Ungeudvalg
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
Ældre- og Handicapudvalg
Arbejdsmarkedsudvalg
Nærdemokratiudvalg

Arrangementer i den kommende tid:

D. 8. maj kl. 12-17.30 POLA om landbrug i Århus, Nørre Alle 86, 8000 Århus C

D. 12. maj kl. 19-21 Klimagruppen Silkeborg – forandres til Omstilling Silkeborg - stiftende møde

D. 24. maj kl. 19-21 Politisk Salon om asylpolitik og flygtninge, Lunden Silkeborg, Vestergade 74

D. 28. maj Landsmøde i Odense

D. 7. juni kl. 19-21 Medlemsmøde: Permakultur-have hos Dorte Fløjgaard, Sølvgade 5

D. 27. august Klimaets Dag i Silkeborg i Lunden, Vestergade 74

Omstilling Silkeborg 12. maj

Klimagruppen Silkeborg er et samarbejde mellem Alternativet, SF, Enhedslisten, Radikale og Socialdemokratiet. For at kunne etablere os mere permanent, har vi behov for vedtægter, og på dette møde vil vi med inspiration i Omstilling Ry stifte Omstilling Silkeborg. Vi starter med at se et uddrag af filmen “In transition 2”

Politisk Salon 24. maj

Udgangspunkt i en gennemgang af Alternativets asylpolitik vedtaget på Politisk Forum med et knebent flertal…dette er noget der skiller vandene – man kan sige der er strammere og slappere og så en stor gruppe i midten. Dernæst bevæger vi os videre til udvikling af vores lokale tilgang til flygtninge i Silkeborg Kommune. I starten af mødet gennemgås Alternativets debatdogmer.

Medlemsmødet 7. juni

Dorte viser os rundt i sin have, der har været under kærlig “permakulturel” behandling af blandt andre Dan Fisker fra Permakultur Silkeborg

Derefter deler vi os op i 2 grupper

  1. Lokal politikudvikling angående permakultur

  2. Brainstorm på aktivisme-ideer relateret til permakultur

Opsamling og tak for idag.


Alle er velkomne til alle arrangementer, undtagen landsmødet, som kun er for medlemmer.
Har du spørgsmål eller kommentarer, så svar tilbage på denne mail.

Bedste lysegrønne forårshilsner

fra bestyrelsen i Alternativet Silkeborg