Nyhedsbrev september

ALTERNATIVET ODSHERRED ER GÅET I DVALE!

Efter årsmødet 2020, der blev afviklet i forrige uge med 10 fremmødte (referat bliver lagt op på hjemmesiden), kan det konstateres, at Alternativet Odsherred hverken er helt død eller helt levende, men gået i dvale – indtil DU eller din med-Alternativist tager et initiativ…

Det skal forstås sådan, at foreningen (endnu) IKKE er nedlagt, men fortsætter på vågeblus med en provisorisk bestyrelse, bestående af Margrethe, Marianne og Ivan. Denne bestyrelse forventes IKKE at tage initiativer, men blot at holde bank- og mailkonto åbne – samt at indkalde til ekstraordinært årsmøde, hvis Alternativets landsmøde åbner for organisatoriske muligheder, der kan overtage lokalafdelingernes bestyrelsesopgaver.

Det er imidlertid blot formalia. Det afgørende for, om det lokale arbejde i Alternativets navn har en fremtid, er om NOGEN af jer derude på et tidspunkt får lyst og har overskud til at tage et initiativ. Det kan være, når KV21 nærmer sig og du synes, at det skal være muligt at stemme på en repræsentant fra Alternativet. Det kan være, hvis du brænder for en sag eller en aktion, som du bare synes SKAL have fokus. Eller det kan være, at du ønsker at arrangere et politisk laboratorium – eller ”bare” at mødes med ligesindede for at udveksle og inspirere hinanden. I givet fald tøv ikke med at skrive inde i Facebook-gruppen ”Alternativet Odsherreds medlemsgruppe” eller til odsherred@alternativet.dk – så vil der være både lidt penge på kontoen (hvoraf de fleste er øremærket til en evt. valgkampagne, men der er også 3200 kr, der SKAL bruges i indeværende år) samt et netværk og masser af politisk baggrundsmateriale at trække på.

Flere af de erfarne medlemmer på årsmødet forudså optimistisk, at der før eller siden VIL komme en opblomstring igen, og lad os da håbe det. Men lige nu er kalenderen tom og dette nyhedsbrev det foreløbigt sidste fra den nuværende bestyrelse. Vi ses derude et sted!