Nyhedsbrev september 2022

BlablablaUdklip

Kære alle i Alternativet

At være politisk aktiv i Å kan for øjeblikket føles hektisk, men vi håber, I alle er godt opladede efter en velfortjent sommerferie. Der er i hvert fald valgkamp i luften efter udmeldingen fra Radikale Venstre til regeringen med deres krav om udskrivning af valg senest ved Folketingets åbning den 4. oktober.

Forberedelser til Folketingsvalg

For Alternativet betyder dette, at Hovedbestyrelsen og den politiske ledelse i august besluttede at skyde forberedelserne til valgkamp i gang for alvor. For Å er det kommende valg det vigtigste i partiets unge liv, hvorfor vi skal helt op på den store klinge og gøre Alternativet relevant for så mange mennesker som muligt. Målet er klart - at opnå genvalg og nå sikkert i hus med de nødvendige stemmer!

Hovedbestyrelsen har i tæt dialog med den politiske ledelse afsat den størst mulige økonomiske ramme for valgkampen, som vi har givet FV-styregruppen mandat til at lave den detaljerede fordeling af. Overskriften er styrket kommunikation og kampagnestøtte, så vi når længst muligt ud til vælgerne med vores politiske budskaber!

I alle storkredse er man også i fuld sving med mobilisering af kandidater og frivillige. Over hele landet holdes der opstillingsmøder. Vi nærmer os stille og roligt 60 kandidater, men der er stadig plads til flere kandidater, især i storkredsene Sydjylland, Sjælland og Bornholm. Så sidder du med den mindste lyst til at opstille - enten som aktiv kandidat eller bare som stemmehøstende ‘listefyld’, så meld dig til den storkreds, du gerne vil opstille i eller til Allan på sekretariatet.

Også kandidaterne arbejder på højtryk, og der lægges planer for debatmøder og gadeaktivisme med stor entusiasme og kreativitet. Nogle har allerede været på gaden, og mange arbejder på deres input til de mange kandidattest samt indlæg til forskellige relevante medier. De bestilte plakater er lige ankommet eller er på trapperne, og de første store Check-in-møder (se nedenfor) har været afholdt på Zoom, så vi er også så småt er ved at få styr på vores interne kommunikationsveje.

Invitation til de grønne partier

En ting, som har fyldt en del er debatten om stemmespild, som blev kickstartet af et indlæg fra Klimabevægelsen i Information med opfordring til sammenlægning af de grønne partier. Vores reaktion kom promte efter en hurtig proces mellem daglig politisk ledelse, sekretariatet og Hovedbestyrelsen, som mundede ud i en invitation fra Franciska og Torsten i Politiken til Frie Grønne og Grøn Alliance om at slutte os sammen under Alternativets paraply.

Invitationen har fået en masse positiv opmærksomhed i medierne, mens svaret fra de grønne partier har været blandede. Frie Grønne afviser totalt, hvorimod der er en positiv interesse fra Grøn Alliance, som man også kunne se i Deadline forleden. Som følge heraf, så har Hovedbestyrelsen efter dialog med den politiske ledelse netop indkaldt til et ekstraordinært landsmøde den 3. oktober kl. 19 - 21 på zoom. Her skal vil tage stilling til et forslag om vedtægtsændring, som muliggør et valgteknisk samarbejde mellem de grønne partier, såfremt der kan opnås enighed herom.

Du finder AlleOs-link til landsmødet her.

Mødestruktur i valgkampen

I den organisatoriske del af Alternativet har vi stort fokus på, hvordan vi kan udnytte vores ressourcer til at føre den bedst mulige valgkamp. Da vi ikke har så mange hænder og økonomiske midler at gøre godt med - som ved sidste Folketingsvalg - så er vi nødt til at tænke os om, mht. hvordan vi bruger hinandens og sekretariatets tid bedst muligt. Som en konkret ting har vi valgt at skære helt ind til benet, når det handler om, hvordan vi bruger vores ressourcer ifm. mødeafholdelse.

Hovedbestyrelsen nedsatte i foråret FV-styregruppen med deltagelse af repræsentanter for storkredse, POFO, HB og daglig politisk ledelse til at bistå sekretariatet med planlægning, forberedelse og koordination af valgkampen. Efter at HB har besluttet de ressourcemæssige og økonomiske rammer for valgkampen, så har vi nu overladt det til FV-styregruppen og sekretariatet at omsætte disse rammer til handlinger. Dette betyder, at Hovedbestyrelsen for at aflaste sekretariatet og de mange HB-medlemmer, som er aktive i storkredse og som kandidater, har besluttet først at mødes igen 4. okt. eller ad hoc, hvis det bliver nødvendigt.

Samtidig har HB besluttet, at DOL-møderne og ledelsesmøderne sammenlægges til ugentlige møder hvor DOL (forretningsudvalg for Hovedbestyrelsen) og Daglig Politisk Ledelse mødes med ÅU´s forpersonskab og POFO´s tovholder. Dette giver partiets samlede ledelse mulighed for at holde tæt kontakt og koordinere effektivt og hurtigt på tværs.

Endelig har Hovedbestyrelsen på forslag fra sekretariatet etableret et fælles forum for kandidater, storkredsbestyrelser og kampagnefrivillig, som mødes i et fælles ugentligt Check-in-møde, som så kan splittes op i flere grupper via breakoutrooms på Zoom, hvis det bliver nødvendigt. Inden Check-in-møderne ligger det ugentlige FV-styregruppemøde, så alle vigtige beslutninger og informationer kan blive bragt direkte videre til alle aktive parter i valgkampen.

Det er derfor også vigtigt at alle storkredse sørger for at have repræsentanter, der deltager i Check-in-møderne om tirsdagen kl. 18.30 - 20 . Det vil være her al vigtig information formidles. Når valget er udskrevet flyttes disse møder til at være daglige morgenmøder, men mere om det senere. Som supplement til FV-tjek-ind-møderne er der oprettet en Facebookgruppe med navnet “Å check-in/ FV ´23”, hvor både kandidater, kampagneteams og bestyrelser kan udveksle idéer og indgå aftaler. Så også her er det vigtigt at holde sig orienteret.

God valgkamp til alle!

Som I kan læse af ovenstående, så er valgkampsforberedelserne i fuld gang på kryds og på tværs i Å. Valgkampsstemningen breder sig, og energien og ideerne bobler frem i alle hjørner! Det giver alt mulig grund til optimisme!

Dette valg er ikke liv eller død for Å - skulle vi mod forventning ikke opnå genvalg, så skal partiet og bevægelsen nok leve videre. Men klimakrisen, trivselskrisen, demokratikrisen trænger sig på, og Danmark har behov for en stærk grøn og socialbevidst stemme i Folketinget, som kæmper for et bæredygtigt samfund.

Så tusind tak til jer alle sammen - Alternativet er klar til valgkamp!

Grønne hilsner fra Trine Aslaug Hansen og Kristian Johnsen

Franciskas og Torstens indbydelse til Alternativets Sommergruppemøde og tilhørende pressemøde 13.-14. september 2022:

Årets sommergruppemøde kommer til at stå lidt i skyggen af valgkampen, og derfor har Daglig Politisk Ledelse besluttet, at vi tager et aften-sommergruppemøde på Zoom. Vi har også haft en skøn og givende sommerhøjskole i starten af august, som jo også var en slags sommergruppemøde. På mødet vil Franciska fremlægge vores politiske vision som vi vil gå til valg på, og Torsten vil efterfølgende facilitere en politisk snak i bedste Å-stil.

Dagen efter afholdes sommergruppemødets pressemøde, hvor vores politiske vision også vil blive præsenteret for den samlede verdenspresse:-) Alle Alternativets medlemmer er inviteret til begge dele.

Alternativets Sommergruppemøde på Zoom tirsdag den 13. sept. kl. 17.00-19.00. Du finder eventet på AlleOs her.

Sommergruppemøde-pressemøde onsdag den 14. sept. kl. 10.30. Se eventet på AlleOs her.

Husk tilmelding til begge events på AlleOs!!

Vel mødt - Franciska og Torsten