Nyhedsbrev September 2020, Alternativet Vejle og Opland

AlternativetAa VejleKommune

Kære alle medlemmer af Alternativet Vejle og Opland,

Der er sket mangt og meget siden sidst, eksempelvis

 • der er valgt ny bestyrelse på årsmødet (se referat længere nede)
 • der er nu to kandidater til byrådsvalget i 2021
 • vi har fået god presse lokalt
 • vi er begyndt at røre på os med lokalpolitiske udmeldinger

Men inden jeg kommer ind på alt ovenstående - så husk at der er landsmøde den 26-27. september 2020 i Odense og kunne du tænke dig samkørsel, så kontakt Marianne Raadshøj på mobil 2071 1581 eller på Messenger for at aftale nærmere.

Fristen for at tilmelde dig mødet er den 18. september og det koster kr. 250 at deltage.
Link til tilmelding: https://alleos.alternativet.dk/handbook/chapterview/612/517

Lokalt har vi nu toofficielle kandidataspiranter der sætter ind for at blive valgt til byrådet i 2021, Marianne Raadshøj og Rune Bjerremand.
Du kan møde de to på førstkommende mandagsmøde den 5. oktober i Bygningen i Vejle og få en snak med dem om den grønne omstilling i Vejle Kommune.
Mere om mandagsmødet https://www.facebook.com/events/330451668303404/
for oplæg til næste medlemsmøde se sidst i nyhedsbrevet

For seneste læserbrev fra Marianne se Vejle Amts Folkeblad https://vafo.dk/artikel/vejle-kommune-kan-være-regeringens-grønne-redningsplanke

Endelig er det lykkedes for os i Alternativet at få noget god presse


BEMÆRK en kort korrektion til artiklen idet er at vi IKKE har valgt en spidskandidat. Bestyrelsen har besluttet at kandidaterne vil blive opstillet sideordnet samt at rækkefølgen på kandidaterne på stemmesedlen afgøres på det endelige opstillingsmøde.

Referat fra Årsmøde i Alternativet -Vejle og Opland 2020.

 • Valg af dirigent.

  • Lars valgt.
 • Valg af stemmetællere og referent.

  • Olav valgt.
 • Beretning fra bestyrelsen.

  • Årets gang.
   • Bent og Hans er nye bestyrelsesmedlemmer
   • Marianne er første KV21-kandidat.
   • Medlemstallet er faldet, men har stabiliseret sig.
   • Foreningen har investeret i iværksættelse af komposteringsanlæg.
   • Medlemsprojektet med ny muld og svampebaserede urtepotter var en succes.
   • Der er gennemført flere events og mange medlemsmøder i det forgangne år.
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

  • Regnskabet er godkendt.
 • Behandling af forslag fra medlemmer.

  • Ingen indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelse.

  • Alle bestyrelsesmedlemmer er genvalgt.
  • Bestyrelsen er herefter:
   • Rune Ranaivo Bjerremand.
   • Lars Therkelsen, formand.
   • Olav Bach, kasserer.
   • Bent Kyndesen.
   • Hans Berring Fonsbøl.
   • Ove Kjær Kristensen, suppleant
 • Valg af revisor.

  • Genvalg af Tommy Hansen
 • Eventuelt.

  • iab.

Oplæg til KV21-strategimøde den 5. oktober.

Liste Å har ikke spidskandidat, hvilket betyder, at kandidaten med flest personlige stemmer bliver valgt. Nogle kandidater har personlige ønsker til placering op stemmesedlen, hvorfor der er behov for afstemning ifm indplaceringen på stemmesedlen. Endelig dato fastlægges.

Tidsplan for KV21 med deadline for opstillingsmøde og fastlæggelse af supplerende opstillingsmøder og dato for endelig opstillingsliste, jf valgreglerne.

Opsamle et kandidatfelt.

Kriterier for kandidater.

 • Accept af Å-dogmer og værdier.
 • Medlemskab af partiet.
 • Kendskab i befolkningen til kandidaten.

Nedsættelse af udvalg til at finde valg-merchandise

Det var det for denne gang
De grønneste hilsner
Alt det bedste
Lars

1 Like