Nyhedsbrev September 2018

Nyhedsbrev til Alternativets medlemmer i Syddjurs.

Da det er meeeeget længe siden der blev sendt noget ud fra os, så der er en del at fortælle:

Foreningen og bestyrelsen:

Foreningen holdt årsmøde i foråret, hvor et af punkterne var valg til bestyrelsen. Forud havde vi haft noget snak om, hvordan vi kunne organisere os, meget inspireret af Århus modellen, hvor bestyrelsen får en mindre fremtrædende rolle, mens de der tager opgaverne får lov at bestemme.

Vi valgte at bibeholde en egentlig bestyrelse, dog uden formand. Vores afgående formand, Jørgen Finnemann ønskede ikke at fortsætte som aktiv i foreningen. Så vi sagde farvel med applaus og tak for den store indsats han har lagt i foreningen (og uden hvilken vi måske slet ikke havde haft en forening).

Den nye bestyrelse består af fem personer:

Kenneth Degnbol . Har været med i Alternativet i flere år, og været opstillet til byråd og folketing. Nu nybagt far, og ny skoleleder på en friskole.

Jakob Baungaard: Gift med sognepræsten i Mørke. Bor i præstegården. Aktiv i Mørke byfornyelse, Lys i Mørke, og bestyrelsesmedlem af Distriktsrådet Mørke og Fundamentet i Aarhus. Partner i Worldperfect – 11 år gammelt bæredygtighedsbureau.

Lars Sørensen : Gennem mange år interesseret i natur, miljø, klima, ulighed og IT. Jeg ser åbenhed i magtudøvelse som en meget vigtig værdi. Har ingen Facebookprofil. Tidligere medlem af SF og byrådsmedlem for SF i Rosenholm Kommune op mod kommunesammenlægningen. Bor i Hornslet.

Trine Hoeks : Uddannet ingeniør, og har eget konsulentfirma, som arbejder med vandforsyning. Har fire halvstore børn. Bor i Vistoft på Mols.

Knud Schmidt: Har arbejdet med økologisk landbrug og ulandsspørgsmål i mange år. Er nu på efterløn, og har bedre tid til at engagere sig i politik – herunder arrangere næste års alternative sommerhøjskole. Ny i partiet. Bor i Knebel og er meget engageret i fælleshaver, skolehaver og generationssamarbejde i nærområdet.

De møder vi holder, er åbne. Vi har ikke kommunikeret ud, hvornår vi har holdt møder, så derfor har det mest været os i bestyrelsen, og en lille gruppe af aktive, hvoraf specielt de tre har været meget aktive. Først og fremmest Mette Foged, som jo blev indvalgt i byrådet. Dertil Sarah Roed, som har været meget aktiv i politisk forum, og Frank Sørensen, som er dygtig til alt det tekniske omkring hjemmeside, orden med mails og dokumenter etc.

Referatet fra vores sidste møde er vedhæftet.

Vi fik to medlemmer fra Syddjurs (Sarah og Kenneth) opstillet til folketinget. De har dog begge følt sig nødsaget til at trække deres kandidatur, da Sarah er blevet gravid (barn nr tre) og Kenneth har en nyfødt, og tiltrådt et lederjob på en friskole.

Mettes byrådsarbejde:

Byrådsarbejdet er nu startet op efter en dejlig og tiltrængt sommerferie. Det første

halvår som byrådsmedlem var vildt, spændende, berigende og hårdt!

Arbejdsmængden er som forventet stor, hvis man skal nå hele vejen rundt og derfor

må tiden prioriteres til især NTM-udvalget og byrådet. Hvis jeg skal nå mere og

andet får jeg brug for noget hjælp - mere om det senere.

Her efter sommerferien er fokus især på budgettet for 2019 plus overslagsårene og

de dertilhørende budgetforhandlinger. Den 23.august præsenterede direktionen

deres budgetoplæg og d.13.-14.september samles byrådet til det årlige

budgetseminar.

Imellem de to er budgetoplægget i høring og vi har som byrådsmedlemmer mulighed

for at stille opklarende spørgsmål til oplægget. Og alle andre har mulighed for at

indsende høringssvar. Se budgetoplægget her

https://www.syddjurs.dk/politik/budget-og-regnskab/direktionens-budgetforslag-til-

budget-2019

Jeg modtager gerne jeres input til budgettet og spørgsmål som I gerne vil have

uddybet. Skriv til mefog@syddjurs.dk eller ring på 23718014

Som udgangspunkt bliver mit fokus i budgettet penge til et

bæredygtighedssekretariat, borgerbudgetter, delebiler samt fokus på børneområdet.

Der er facebookmøde omkring budgettet mandag d.10.september kl 19 og

borgermøde i Kolind+ d.20.september kl.16-21 hvor Alternativet Syddjurs selvfølgelig

deltager (mere om det andet sted i nyhedsbrevet) - se mere her

https://www.syddjurs.dk/budget2019

Som skrevet i starten så har jeg brug for nogle input omkring udvalgsarbejdet og da

jeg har svært ved at finde tid til alt for mange fysiske møder, har jeg besluttet at

afholde skypemøder med interesserede medlemmer mandag før udvalgsmøderne.

Disse ligger normalt den første uge i måneden. Dog er oktobermødet flyttet til sidst i

september pga budgettet. Det betyder at jeg resten af 2018 sidder klar ved Skype på

følgende tidspunkter: mandag d.24.september, mandag d. 5.november og mandag

d.3.december - alle dage kl.20.30.

Find mig her Join conversation eller søg på Skype efter

mette_566. For at jeg kan være forberedt på om der deltager nogen så må I gerne

sende mig en mail på mefog@syddjurs.dk om deltagelse senest på dagen kl.18.

Velkommen til bestyrelsesmøder.

Vi vil fremover holde åbne bestyrelsesmøder. Gerne på spændende steder, hvor vi samtidig kan få indsigt i lokale initiativer. åbne på spændende steder i kommunen, så det bliver både lidt om de lokale initiativer som vi besøger, kombineret med bestyrelsesmødet.

Næste bestyrelsesmøde holdes hos Knud. Knebel Bygade 58 8420 Knebel. Det bliver 8/10 kl 19.00. Hvis nogen har interesse i det, vil det være muligt at besøge skolehaver og generationssamarbejdsprojektet i Knebel – adressen her er Porskærsvej 8, Knebel. Vi mødes kl 18.00, men meld til, hvis du er interesseret i en rundvisning før mødet (knudgs@gmail.com, eller sms 20995368)

Borgermøde

Alternativet Syddjurs deltager med en stand til borgermødet den 20. September 2018 i Kolind.

Alle medlemmer inviteres til at deltage og komme med input til vision og budget.

https://www.syddjurs.dk/sag/18/25653

De bedste hilsener

Bestyrelsen

Alternativet

Syddjurs