Nyhedsbrev - referat - den13.09.2016

Møde i Alternativet MF d. 13.09.2016, hos Søren i Hadsund
Dagsorden og referat:

 1. Bank: Der udfyldes ”bankpapirer”, modtaget fra Bente via Magnus. Melanie kontakter Mercur og arbejder videre med ”bankpapirer”
 2. Forretningsorden: Dette skal der arbejdes på til de næste bestyrelsesmøder.
 3. Tovholder: ikke nødvendig mere, idet Birgitte er formand - efter 1. bestyrelsesmøde
 4. Kontaktperson kv17: Christian bliver kontaktperson til kv17
 5. Meddelelse fra Nis, LS: Ved næste generalforsamling i 2017, skal ”manifestet skal ind i vedtægterne”. Manifestet skal stå forrest eller linket til Manifestet skal ind.
 6. Kv17 møde d 18.10 kl 19-21: Der skal bestilles mødelokale i Hobro – gerne på biblioteket. Melanie prøver at bestille mødelokale.
  Victor bliver MFs repræsentant i kandidatudvalget for FT. Victor skal melde tilbage til Uffe Schiffer, Aalborg
 7. Mail til alle vedr. referat fra stiftende generalforsamling: Melanie undersøger hvordan referat bliver sendt ud pr. mail.
 8. Evt.: Næste gang tager Birgitte pjecer til uddeling (til
  Christian og Melanie)
  Victor laver facebookbegivenhed på facebook vedr. næste bestyrelsesmøde og møde d. Kv17 møde d 18.10 kl 19-21