Nyhedsbrev + referat af årsmøde d.16.1.2021 (nu med alle dokumenter)

Kære Alternativister i Lejre.

Som i kan se af vedhæftede referat er lokalforening Lejre holdt op med at eksistere som selvstændig lokalforening, idet ingen af de fremmødte ønskede at stille op til en ny bestyrelse og heller ingen ønskede eller fandt det hensigtsmæssigt at holde liv i Lejre som selvstændig forening. Vi er nu kun 19 medlemmer i Lejre,hvilket svarer til en medlemsnedgang på 75% ift da det gik bedst i 2016, hvor vi en overgang talte omkring 80 medlemmer.
Til gengæld er det jo nok den hårde og solide kerne, som er tilbage nu og det er med det håb, at både Storkredsen og Landsorganisationen knokler for at få pustet nyt

liv på landsplan og hermed ikke mindst også lokalt.

Som i kan se foregår der stadigvæk ganske meget rundt om landet og her, ikke mindst diverse digitale roadshows op til valg af politisk leder søndag d.7.2. kl. 11.-15 https://alleos.alternativet.dk/eventsAlternativetLejreAarsmoede2021referat_underskrevet.pdf (132.0 KB) Endeligtregnskab-2019_underskrevet.pdf (216.2 KB) Endeligtregnskab-2020_underskrevet.pdf (239.7 KB)

EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE MED VALG AF NY POLITISK LEDER

Lokalt derimod kan vi forvente os en ny og større sammenlagt kreds bestående af Holbæk, Lejre, Køge og Greve-Solrød og jeg, Carsten Teichert, vil indtil videre passe vores postkasse og holde jer orienteret. Denne nye forening vil støtte politiske tiltag i Lejre, som er fremmende for Alternativets sag, herunder ikke mindst være behjælpelig med at facilitere kommunalvalgs kandidater i alle de gamle kredse, herunder selvfølgelig også i Lejre.

Så hvis du har en lille alternativ kommunalpolitiker i maven og gerne vil ud med den, så tøv ikke, du vil være mere end velkommen og kan forvente hjælp fra den nye kreds.

Tilsvarende skal du ikke tøve, hvis du gerne vil indgå i bestyrelsen af den nye sammenlagte kreds eller på anden vis ønsker at være politisk aktiv både lokalt eller i en af nabokredsene. Specielt er du også velkommen til at være kontaktperson i stedet for undertegnede. Det giver indblik i lidt flere ting og man er således også det lokale "presseorgan"for Lejre.

Det var vist ordene for nu,men som også nævnt i årsmøde referatet er denne nedlukning og sammenlægning af Lejre lokalforening selvfølgelig en vemodig begivenhed, men omvendt tror jeg også at vi hver især kan tage en masse gode oplevelser herfra, ja for mit eget vedkommende kan jeg endda sige, næsten kun gode oplevelser.

Men noget nyt er på vej, hvis vi vil. Jeg tror i hvert fald godt, vi kan - hvis vi vil.

På vegne af den afgående bestyrelse,

Ulla Jensen, Kai Drewes og Carsten Teichert,

Carsten Teichert, kontaktperson Lejre

1 Like