Nyhedsbrev, Opstillingsmøde og årsmøde Storkreds Bornholm

Kandidatvalg og årsmøde september 2018

Valg af kandidater til folketinget og årsmøde. Onsdag den 26. september kl.19-21 i Multihuset Østerlars, Stavsdalvej 30 i cafeen .

Vi starter med kandidatvalg.

Dagsorden:

  1. Velkomst ved Kandidatudvalget

  2. Valg af stemmetællere

  3. Gennemgang af valgproces

  4. Afstemning om Kandidatudvalgets oplæg til proces for valg. (Oplæg vil blive rundsendt sammen med kandidaternes grundlag 2 uger før mødets afholdelse).

  5. Præsentation af de anmeldte kandidater (se nedenfor hvis du gerne vil melde dig som kandidat)

  6. Valg af kandidater

Vores ordinære Årsmøde bliver afholdt efter kandidatvalget og dagsorden følger senere.

På mødet skal der vælges Bornholmske kandidater til Folketinget. Kandidater skal have været medlem af Alternativet i minimum 3 måneder. Da vores storkreds har 2 opstillingskredse, kan vi højst opstille 2 kandidater.

Der er 2 kandidater som har indsendt opstillingsgrundlag.

Poul Bloch Jensen og Jens Fisker. Deres opstillingsgrundlag er længere nede i nyhedsbrevet.

Kære medlemmer af Alternativet på Bornholm.

Vi skal vælge kandidater som skal repræsentere Alternativet i det kommende folketinget. Derfor er det vigtigt vi får nogle gode mennesker opstillet, der kan være det fyrtårn som kommende vælgere, der tror på Alternativets ideer og visioner, vil bakke op om. For at det kan lade sig gøre, skal vi have personer der vil de Alternative værdier som Mod, Generøsitet, Empati, Ydmyghed, Gennemsigtighed og Humor.

Ligeledes er der 6 debatdogmer også vigtige at mestre for en kommende kandidat. En person der kan lytte mere end det taler, fremhæve både ulemper og fordele ved et foreslag, fremhæve de værdier der ligger bag argumenterne, indrømmer når vedkommende ikke kender svaret på det spørgsmål der bliver stillet, at være nysgerrig overfor alle i en samtale og åben og sagleig argumentere for hvordan vi når de mål som Alternativet arbejder for.

Det er en stor opgave en folketingskandidat for Alternativet påtager sig og derfor skal du som medlem også kun afgive din stemme til den kandidat der, for dig vil kunne løfte opgaven.

Afstemningsprocedure

Afstemningerne til opstillingsmødet skal være skriftlige. Den vedtægtsbestemte opstillingsprocedure er følgende:
§ 15. stk. 4: Til valg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemme på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme per kandidat. I denne procedure kan man stemme på de, der opstiller som kandidater – ligegyldigt, hvor mange der er. Hvis der er flere personer, der får 50 % opbakning, end der er opstillingskredse i storkredsen, så skal man ifølge vedtægterne stemme efter denne bestemmelse blandt de, der har mødt mere end 50 % opbakning. Dette følger af Alternativets landsvedtægter.

§ 15 stk. 2: Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan der afgives stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, det afgiver. Der kan kun afgives én stemme på per kandidat. Dette kræver en anden valgrunde efter den første. Vi anbefaler, at man i stedet fremsætter et forslag om en anden procedure, hvis der er flere personer der stiller op, end der er opstillingskredse i storkredsen.
Her anbefaler vi, at man stemmer som i § 15 stk. 4, og at man vælger den personer som kandidater, som har mere end 50 % opbakning blandt de afgivne stemme – dette er som før – men at man tager de, der har mest opbakning som de, der er blevet valgt.

Som eksempel: I Bornholms Storkreds er der 2 opstillingskredse. Der er fire personer, der stiller op. Den ene har ikke opbakning fra 50 % af medlemmerne. De tre øvrige har mere end 50 % opbakning; henholdsvis 61 %, 72% og 98%. I dette tilfælde tager man de to personer, der har størst opbakning – dvs. dem med 72 % og 98 %. Den tredje person opstilles ikke.

Afstemning om nominerede kandidater: Hvis der er en afstemning om nominerede kandidater, så kræver det en separat valghandling, som ikke er beskrevet i vedtægterne, og som kræver et forslag til afstemning fra kandidatudvalget. Kandidater skal stille separat op som nominerede kandidat, hvilket betyder, at de først skal vælges som almindelig folketingskandidat og dernæst som nomineret kandidat.

Som tidligere nævnt er det kandidatudvalget, der indstiller principper for nominerede kandidater, og valghandlingen skal tilrettelægges efter disse principper. Hvis der ikke er kampvalg er en afstemning ikke nødvendig.
Hvis der er kampvalg vil der almindeligvis skulle stemmes efter vedtægternes § 15 stk. 2.

Kandidat Poul Bloch Jensen

Til Alternativet på Bornholm

Som nævnt så har jeg været interesseret i at få en muligheden for at opstille til opstillingsmødet og det ville være mig en ære og det er også fordi at mit grundlæggende livssyn lægger meget tæt op ad Alternativets værdier og debat dogmer.

Jeg har en tilgang til livet, som forsøger at være åben og grunden til at jeg siger ”forsøger”, er, at idet øjeblik man låser sig fast, så er man jo allerede der låst fast på en bestemt måde at være på.

Mit cv er langt fra normalt og at det er meget rodet! Jeg kan godt lide det, men det er også fordi det er mit levet liv, og grunden til at jeg lige nævner det er, at mit liv har været præget af en lang række ideologisk drevet projekter, der samtidig forsøger at have en social innovativ tilgang.

Jeg underviser i bæredygtighed, innovation og ledelse. Med hensyn til bæredygtighed og grøn levevis, økologi, så, mener jeg ikke der klare linjer for, hvad der er godt for vores verden. Og min tilgang er, at der er ikke én løsning på hvad, der redder vores jord, da vi samtidig med at være en del af evolutionen på linje med andre pattedyr, føler at det er os, der driver hele værket og at der er én rigtig måde at leve livet på. Jeg mener det er en sandhed med modifikationer.

Jeg er oprindeligt håndværker. Konstruktør blev jeg i 1994. Bachelor i innovation og Entrepreneurship i 2000. og ms. I Ledelse og innovation i komplekse systemer på Aarhus universitet 2010. og er aktuelt ved at ansøge om optag på en ph.d. i innovation og ledelse på universitet i Virgin Islands.

Jeg underviser på Københavns erhvervsakademi i ledelse, organisation og strategi, og i bæredygtighed på Bornholms Højskole, hvor jeg samtidig også er vejleder for grønlandske elever, qua min grønlandske baggrund. Min mor var oplæser på Danmarks radio tilbage i tiden hvor alt var med Telex-maskiner og jeg havde en opvækst ude i Reersø, en tidligere så stolt fiskerby, der var oppe og slås med Gørlev omegns landmænd, når Reersø havde havnefest. Nu en ferieby for københavnere som også kendes fra Bornholm.

De ting som jeg tror meget på er en god blanding mellem socialismen, liberalismen og bureaukratiet. Forstået på den måde at jeg er tilhænger af, at befolkningen er med til at eje de de fælles ting vi har og at de ikke skal kommercialiseres. Men at der samtidig gerne må være kommercialitet inden for en lang række områder. Buraukratiet skal være der for at holde os lidt i ørerne og sørge for at der er system i tingene.

Det er også at realkreditforeningen kommer tilbage i en foreningsform, sådan at man holder op med at overfører milliarder til bankerne når vi har betalt alle vores alt for høje omkostninger, gebyrer og jeg ved snart ikke hvad de finder på af smarte navne som ” der skal indkræves” for at få deres på det tørre.

Samtidig med at alle vores fælleseje-ting er ved at miste dansk fodfæste fuldstændig, Dong som næsten ikke har noget med dansk at gøre mere. Kastrup det samme. Det tidligere Tdc. Der er næsten ikke noget dansk tilbage i den. Det danske fibernet og kommunikationsnet administreres af kinerserne ( Huawei ), som er givet i et udbud. Der er ikke grænser for de ting, som jeg kunne være bange for, kunne ske, når det er kineserne der holder ”øje” med vores kommunikationsnet.

Jeg tror på det hele menneske. Jeg har som altid et positivt syn på de mennesker som jeg møder på min vej. Jeg har været med til at stifte en række produktionsskoler og det har jo med afsæt i at synet på de unge mennesker, skal have en chance for at ”lærer ” at leve livet. Jeg har altid været mentor for unge mennesker, blandt andet også under Røde kors, fungere som coach fra tid til anden. Aktuelt er jeg i gang med at lave en app sammen med tre drenge fra øen, der deltog i iværksætter konkurrencen sidste år. Jeg tror også meget på at de grænser der er sat også ind imellem gerne må udfordres lidt, sådan at vi kan se, hvad består tingene af. Måske nogen gange dekonstruere tingene lidt, gå lidt tilbage i tiden for at se, om det var en idé at rulle tingene lidt tilbage, i stedet for altid at bygge på.

Når jeg taler med folk - eller diskuterer - så forsøger jeg altid at holde mig lidt tilbage, for at forsøge at forstå hvad de drives af, og hvilken energi de besidder. Når jeg forstår hvad den anden gerne vil, så kan jeg byde ind og det er ikke altid jeg er overbevist om, at jeg behøver at argumenterer for en holdning. Men spørge ind til tingene som den anden argumenterer. Ikke for at være snedig eller for at lave et benspænd, men for at hører hvor den anden er. Og om der er mulighed for fælles fodslag på en eller anden måde.

Jeg er aktuelt i Oaxaca, Mexico, hvor vi bor hos en familie i den del af byen Oaxaca, der hedder Santa Maria At zomba. Her er godt nok meget anderledes end hjemme. Det er lige som på én og samme måde være i en storby og være tilbage i tiden, tilbage i historien.

Dagligdagen centrer sig om varmen, der er omkring 14.00 til 17.00-18.00 stykker, hvor folk vækkes til live igen efter en hed gang siesta. Der er voldsomt støvet overalt og der sker mange ting, der sætter vores liv i perspektiv. Et af de ting, som jeg bemærker med mig selv er, at jeg omgående går i en eller anden form for danske eller vesterlandsk ”løsningsmode” – hvor man spørger, hvorfor gør i ikke bare sådan og sådan eller gør som os, fordi…. Og det er ikke så godt. For den familie vi er hos har lavet deres fag igennem 5-7 generationer og det de laver er de stolte af.

De lever side om side med geder, køer, kiosker, internet, fulde folk på gaderne, der sover brænderter ud ( dem er der ikke mange af, men de er der) nye teknologier er til stede med gamle osv.

Tv-et er monteret, der er for så vidt alt det som vi har, men på en eller anden – helt anden måde.

Og alt er spærret inde med store murer. Alle huse næsten uden undtagelse har næsten to etager store murer, der spærrer deres ejendom inde fra – alt fra dyr, hunde, fulde folk, indbrudstyve og meget mere.

Det er følelsesmæssigt meget overvældende. Det sætter altså alt det vi har i et fornyet og taknemligt perspektiv overfor Danmark, og det bliver med en større glæde over livet at man vender tilbage til et liv, hvor man næsten ikke kan slå en prut, uden at man skal betale 22,5 % afgift af dens co2 volumen, men at der også følger 4 sider dokument med om muligheden for at klage over afgørelsen og måske en mulighed for at afdrage, hvis man ikke lige har pengene.

Ja det er et godt samfund vi har. Det er næsten som en dyr bil eller super lækkert landbrug. Det kræver stadig en stor indsats af os selv at vedligeholde og optimerer. Det vil jeg meget gerne være med til, jeg tror på en eller anden måde, kan jeg bidrage positivt til Alternativet. Taler, skriver og forstår tre sprog. Forstår ok sverige, Norge og Tyskland og nu lidt spansk.

Jeg føler det er en ære at få lov til at repræsenterer noget man kan være stolte af, det synes jeg faktisk er en agtværdig ting. Så mange tak, hvis det overhovedet skulle gøre at jeg kunne komme i betragtning.

Med kærlig og omsorgsfuld god hilsen fra varme Oaxaca.

Poul Bloch Jensen

Nexø

Poul@nanu.dk

Kandidat Jens Fisker

Uddannet landmand - 5 år for bønder 1969 - Student fra Akademisk Studenterkursus - Social Anthropologi på Kbhvns Universitet - Arbejdet med reklame og marketing - krovært og restaurantejer på Anholt - 7 børn og 9 børnebørn - jeg er født i 1945 og ved noget om landbrug - og har boet 30 år på Anholt - har været fisker tømrer og murer og har udgivet en bog om lystfiskeri - Danske Fiskevande - desuden fik jeg antaget et manuskript hos Erik Lindgren,Gyldendal, med et påbud om at skrive lidt mere - Mødte min nuværende kæreste i samme periode og det blev kun til en novelle i Information; antaget af Erik Skyum, litterær medarbejder ved samme avis.

Har boet på Bornholm siden 2015 - inde i skoven ved Rokkestenen i Rø. Skriver om rent drikkevand og fødevare - sidst i feb. 2018 i Bornholms Tidende - Er medlem af Danmarks Naturfredningsforening og har været formand for Landbrugsfagligt Netværk i samme forening.

Det er mit mål, at tale MED landbruget og foreslå en omlægning til økologi - og det er ikke let - men de senere års udvikling i denne sektor med stor efterspørgsel fra import og -og forbrugerside,kan der måske etableres et samarbejde med landmændene i DK og på Bornholm - f.eks ved at foreslå en økologisk omlægning med en 2årig økonomisk overgangsstøtte i forbindelse med en statsstyret gældssanering - af samfundsmæssig værdi ville dette cenarium være uvurderlig - både for mennesker og dyr, drikkevand og fødevarer uden gift.

Jeg kan tilslutte mig alle A,s mærkesager om fattigdom og forsvarsforlig i relation til hinanden og ser ingen forhindring i at tale Nato krigsliderlige generaler imod - ej heller Folketingets stupide militære engagement - hvorfor er samtalen her død og et ikke eksisterende. Det må vi se at have på pla

de bedste hilsner fra

Jens Fisker.

Hermed hilsen fra

Bestyrelsen. Storkreds Bornholm