Nyhedsbrev, Opstillingsmøde og Årsmøde Storkreds Bornholm

store%20%C3%85
Opstillingsmøde til folketingskandidater Storkreds Bornholm og Årsmøde.

Kære alle medlemmer af Alternativet Bornholms Storkreds

Vi har på nuværende tidspunkt ingen folketingskandidater. Det skal vi have lavet om på snarest. Derfor indkalde vi til opstillingsmøde.

Mødet finder sted onsdag den 26.september kl.19 (sted bliver offentliggjort snarest)

Har du lyst til at kaste dig ind i kampen om stemmer til Alternativet her på Bornholm, ser vi med stor glæde på din ansøgning. Der er så meget godt at kæmpe for og så meget der bør siges højt, fra din engagerede stemme. Vi i bestyrelsen sidder og venter på dit opstillinggrundlag, så kom frit frem :slight_smile:

Alle medlemmer af alternativet Bornholms storkreds, der har været medlem i mere end 3 måneder, kan stille op. Vi skal have dit opstillingsgrundlag tilsende på mail, storkreds.bornholm@alternativet.dk senest onsdag den 29. august kl.23.59

Formalia omkring de 6 ugers varsel er hermed overholdt.

Der vil komme mere information efter vi har modtaget opstillingsgrundlag fra de af Alternativet storkreds Bornholms medlemmer, der ønsker at stille op…

Efter opstillingsmødet afholder vi vores Årsmøde for storkreds Bornholm og ønsker tillykke til de heldige 2 der er blevet valgt som kandidater til folketingsvalget.

Formalia omkring valget ser således ud:

På mødet skal der vælges bornholmske kandidater for Alternativet til Folketinget.
Kandidater skal have været medlem af Alternativet i minimum 3 måneder.
Vi har 2 opstillingskredse og vi kan højst opstille 2 kandidater.

Vi skal vælge kandidater, som skal repræsentere Alternativet i det kommende folketinget. Derfor er det vigtigt vi får nogle gode mennesker opstillet, der kan være det fyrtårn som kommende vælgere, der tror på Alternativets ideer og visioner, vil bakke op om.
For at det kan lade sig gøre, skal vi have personer, der vil de Alternative værdier som Mod, Generøsitet, Empati, Ydmyghed, Gennemsigtighed og Humor.

Ligeledes er de 6 debatdogmer også vigtige at mestre for en kommende kandidat.
En person der kan lytte mere end det taler, fremhæve både ulemper og fordele ved et forslag, fremhæve de værdier der ligger bag argumenterne, indrømme når vedkommende ikke kender svaret på det spørgsmål der bliver stillet, være nysgerrig overfor alle i en samtale og åbent og sagligt argumentere for, hvordan vi når de mål, som Alternativet arbejder for.

Det er en stor opgave en folketingskandidat for Alternativet påtager sig, og derfor skal du som medlem afgive din stemme til den kandidat, der for dig vil kunne løfte opgaven.

Afstemningsprocedure
Afstemningerne til opstillingsmødet skal være skriftlige. Den vedtægtsbestemte opstillingsprocedure er følgende:
§ 15. stk. 4: Til valg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemme på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme per kandidat. I denne procedure kan man stemme på de, der opstiller som kandidater – ligegyldigt, hvor mange der er. Hvis der er flere personer, der får 50 % opbakning, end der er opstillingskredse i storkredsen, så skal man ifølge vedtægterne stemme efter denne bestemmelse blandt de, der har mødt mere end 50 % opbakning. Dette følger af Alternativets landsvedtægter.
§ 15 stk. 2: Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan der afgives stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, det afgiver. Der kan kun afgives én stemme på per kandidat. Dette kræver en anden valgrunde efter den første. Vi anbefaler, at man i stedet fremsætter et forslag om en anden procedure, hvis der er flere personer der stiller op, end der er opstillingskredse i storkredsen.
Her anbefaler vi, at man stemmer som i § 15 stk. 4, og at man vælger der personer som kandidater, som har mere end 50 % opbakning blandt de afgivne stemme – dette er som før – men at man tager de, der har mest opbakning som de, der er blevet valgt.
Som eksempel: I Bornholms Storkreds er der 2 opstillingskredse. Der er fire personer, der stiller op. Den ene har ikke opbakning fra 50 % af medlemmerne. De tre øvrige har mere end 50 % opbakning; henholdsvis 61 %, 72% og 98%. I dette tilfælde tager man de to personer, der har størst opbakning – dvs. dem med 72 % og 98 %. Den tredje person opstilles ikke.
Afstemning om nominerede kandidater: Hvis der er en afstemning om nominerede kandidater, så kræver det en separat valghandling, som ikke er beskrevet i vedtægterne, og som kræver et forslag til afstemning fra kandidatudvalget. Kandidater skal stille separat op som nominerede kandidat, hvilket betyder, at de først skal vælges som almindelig folketingskandidat og dernæst som nomineret kandidat.
Som tidligere nævnt er det kandidatudvalget, der indstiller principper for nominerede kandidater, og valghandlingen skal tilrettelægges efter disse principper. Hvis der ikke er kampvalg er en afstemning ikke nødvendig.
Hvis der er kampvalg vil der almindeligvis skulle stemmes efter vedtægternes § 15 stk. 2.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Storkreds Bornholm