Nyhedsbrev, Opstillingsmøde EPV kandidater og medlemsmøde

Kære alle medlemmer på Bornholm

Håber mange af jer fik oplevet Folkemødet og hilst på de mange aktive Å medlemmer fra hele landet.
Selv fik jeg hilst på mange dejlige mennesker deroppe, trods jeg kun deltog som besøgende.

Nu til det rigtig spændende. Vi har som storkreds forpligtet os til at afholde et valg af Europaparlaments kandidater. Vi har også fået 3 spændende kandidater som vil stille op.
Deres opstillingsgrundlag er indsendt rettidigt.

Det er vi rigtig glade for og nu skal vi jo så hilse på vores kandidater. For at i som medlemmer kan danne jer et indtryk af kandidaterne vil deres opstillingsgrundlag blive sendt ud til jer medlemmer.
Deres navne og profil på Alleos er:
Joan Kragh. https://alleos.alternativet.dk/user/11572
Jakob Rerup.https://alleos.alternativet.dk/user/11812
Susan Kjeldgaard.AlleOs // Alternativet

Valget af EPV-kandidater bliver afholdt torsdag den 28.juni kl.16 på Rønne bibliotek, møderum 1

Derudover er der et medlemsmøde mandag den 25.juni kl.16 på Rønne bibliotek, møderum 1
På dette møde vil i kunne møde EPV-kandidat Joan Kragh, da hun ikke kan deltage den 28.juni, men gerne vil møde os i Storkreds Bornholm, inden valget.

Kandidaternes opstillinggrundlag er vedhæftet herunder:

Susan Kjeldgaard.
Opstillingsgrundlag.

Født 1960 Frederiksberg og Københavner indtil år 2000 hvor jeg flyttede til Gilleleje.
Jeg er gift med Niels, vi har to børn Frederik på 23 og Frida på 15.
Vi bor på en stor gård med tre andre familier, gården er drevet som et landbrug, hestecenter og rideskole, med 60 heste, får, høns, hunde og katte.
Jeg anser mig selv for både verdensborger, københavner og ”lokal bonderøv”.
Jeg er uddannet Psykoterapeut, konfliktmægler, idrætslærer, kontorassistent, og Stewardesse. Taler dansk, svensk, engelsk har læst tysk, fransk, italiensk (en smule rustent nu). Jeg har arbejdet indenfor hotel, salg&marketing, luftfart, misbrugsbehandling, konfliktmægling, rådgivning og kommunal familiebehandling. Er nu selvstændig Familiekonsulent, mentor og terapeut.
Jeg er optaget af den verden vi lever i, optaget af nærværet og fælleskabet, interessen i hinanden og hvordan vi kan tage vare på naturen og dyrene i den.
Det er områder, jeg som byrådspolitiker gennem to perioder har arbejdet målrettet med. Og opfatter mig selv som en politik håndværker. Jeg har gennem mange sager arbejdet mod en ”ny politisk kultur” også inden Alternativet opstod. Hvor jeg eks. er lykkedes med borger budgettering og involvering, klimatiltag med øget opmærksomhed på naturen og dyrene.
Jeg er en politiker, der mener at vi skal kære om helheden, sammenhængen og bæredygtigheden i alle vores interesser. Og derfor er jeg ikke en ”mærkesag”. Med den erfaring jeg gennem to byrådsperioder år har tilegnet mig, har jeg et ønske om at gøre det ”lokale til det globale, eller det globale til det lokale”. Jeg ved hvor vigtigt og betydningsfuldt det er for det enkelte land, kommune og borger når der træffes beslutninger i EU og har i Byrådssammenhænge arbejdet med udførelsen af EU lovgivning.
På alle områder ønsker jeg, at sætte fokus på hvor den enkelte kan gøre noget i sin hverdag for, at forbedre miljøet, familielivet, dyrevelfærden mm. Da jeg tror at vi sammen kan skabe store forandringer og det hverdagsliv vi lever, hvis vi alle gør en lille daglig indsats. Derfor mener jeg også at det er vigtigt, at EU bliver mere nærværende hos den enkelte borger, for at de grønne, bæredygtige og økologiske mål skal nås gennem et stærkere EU. Danmark skal være en proaktiv del af EU, idet de store udfordringer verden står overfor er så store, at der kun er fælleskabets løsning. Jeg vil arbejde for, at gennemføre Alternativets tre bundlinjer i EU. De skal bringe EU til, at være løftestang for resten af verden og blive den førende i den globale klimakamp. Det arbejde ønsker jeg vi skal gøre i tæt samarbejde med især de andre nordiske lande. Et stærkere EU skal modarbejde social dumping og ikke bestemme staternes socialpolitik. Jeg ønsker et EU der har en mere demokratisk styret økonomi som fremmer beskæftigelse i de enkelte lande, med respekt for borgernes rettigheder. Jeg ønsker også at EU demokratiseres nedefra og at nærhedsprincippet er målet når lovgivning vedtages. Hvilket for mig betyder en langt større åbenhed og demokratisk debat. Ejerskabet tilbage til borgerne og at der skal være tæt samarbejde mellem de danske MEP og MF’er. Min EU vision er at et samlet Europa arbejder målrettet med ”FN´s 17 verdensmål”, og at Europa på energi og forsyningsområdet skal gøres helt fossil- og atom fri og udelukkende fokusere på vedvarende og grøn energi.
Jeg tror på at Alternativets debatdogmer er vejen frem mod en ny politisk kultur. Det er en måde at være politiker og menneske på, som jeg har erfaret er blevet respekteret hos politiske kollegaer jeg har haft fra andre partier. Jeg er nysgerrig, engageret og interesseret, så derfor finder jeg min inspiration og indignation mange steder, også derfor ønsker jeg, at stille mit kandidatur til rådighed som EU-kandidat for Alternativet Bornholm.
Susan Kjeldgaard
Medl. Alternativet Gribskov

Jeg vedhæfter her en udtalelse fra Jannich Petersen (V) en god politisk kollega men også ofte modspiller i store og små sager:

Susan Kjeldgaard er en seriøs, dedikeret og ærlig politiker med store menneskelige egenskaber. Susan er altid talerør for de svage i samfundet og hun kæmper i alle sager for miljøet og bæredygtige ideer. Susan har i Gribskov byråd været frontkæmper for genbrug og mindre forbrug af jordens ressourcer. Gennem ihærdig og vedvarende energi, har Susan haft stor indflydelse på politiske beslutninger i Gribskov kommune.

Jannich Petersen
Tidl. borgmester i Græsted-Gilleleje og Gribskov kommuner
Direkte telefon: 4042 5125
E-mail: jpete@gribskov.dk

Jakob Rerup
Opstillingsgrundlag
Nye fælleseuropæiske værdier
Bæredygtighed, fuld beskæftigelse, etik og frihed bør være de værdier vi bygger fremtidens Europa på.
Et EU, der arbejder for FN’s 17 verdensmål.
Mere nærhed og transparens
Jeg mener, man i EU bør genindføre posten som kommissær for kommunikations strategi i EU, som eksisterede 2004-2010. Man kunne kalde posten “Kommissær for åbenhed, transparens og oplysning om EU.” Altså en kommissær post, som arbejder for udbredelsen af kendskabet til EU og arbejder for en type kommunikation, som minimerer afstanden mellem borgerne og EU.
En økonomi der styrker borgernes økonomi og ikke storindustrien
“Fuld beskæftigelse og mindsteløn” som valgslogan frem for “lav inflation.”
En fælleseuropisk virksomhedsskat på 25 %, så vi undgår ”race to the bottom” internt i EU.
Og så bør vi arbejde for at øge graden af bankernes udlån i EU, så der bliver en større del, der går til investeringer såsom nye IT-systemer og lån til start af ny virksomhed. I øjeblikket går kun omkring 10-15 % af bankernes udlån i Danmark til investeringer.
Og ingen nye handelsaftaler, som bidrager til at forøge presset på miljøet eller udpining af klodens naturressourcer.

Joan Kragh
Opstillingsgrundlag som aspirant til kandidat til EP19 for Storkreds Bornholm:
Mail: joan.kragh@alternativet.dk. Video: - YouTube

Som medlem af den Alternative bevægelse gennem de sidste 2 år har jeg kastet mig ud i det organisatoriske arbejde lokalt i lokalforeningen og (en overgang) Storkreds Sjælland. Samtidig var jeg aktiv i det lokalpolitiske arbejde og valgkamp sidste år til kommunalvalget, hvor jeg var spidskandidat. Vi, i vores lokale kandidatteam, havde et godt valg, supergodt samarbejde internt og et godt samarbejde med de øvrige partier. Det har været som at træde ind i en grøn og vild hvirvelvind.
Jeg er uddannet socialpædagog, har læst teologi, og er klassisk sanger og terapeut. Tysk er mit andet modersmål, grundet min families oprindelse fra grænselandet. Jeg taler derudover engelsk, norsk og svensk.
Jeg skiftede fra Socialdemokraterne – fra passiv til aktiv i politik og bevægelse. Mit hjerte og hjerne har råbt på de værdier og redskaber som vi i Alternativet vil implementere for at løse lokale og internationale kriser. De tre bundlinjer er omdrejningspunktet sammen med de 17 verdensmål i lokalt som internationalt perspektiv.
Alternativet giver plads til farverige og favnende mennesker med mange faglige og kreative kvalifikationer og menneskelig indsigt. Jeg anser mig selv for at være med i det felt. Med min brede erfaring, tunge værktøjskasse og stærke formidlingskraft vil jeg træde ind i det politiske felt i Europa-parlamentet. En af mine styrker er at skabe reel samarbejdsånd både i Alternativets politiske team og tværpolitisk. Jeg har været aktiv i Nul Huller processen og en del af en tvær-og apolitisk arbejdsgruppe i processen som samlede bred folkelig og politisk opbakning på Sydhavsøerne. Vi fik indenfor et år, den afklaring vi ønskede. Der vil ikke blive boret efter olie eller gas her på Guldkanten.
Jeg har længe haft et stærkt ønske om at arbejde i Europa-parlamentet. Med mit politiske ståste
d i Alternativet og den grønne europæiske platform Diem 25, mener jeg, at jeg kan være med til at påvirke politisk med Diem 25s manifest og agendaer i parlamentet. Vi kan sammen være med til at revitalisere den europæiske demokratiske sammenhængskraft. Det er afgørende, at den enkelte borger i Europa føler sig hørt og opnår reel indflydelse. Europa skal gå forrest i endnu højere grad, når det gælder radikale bæredygtige løsninger for mennesker og natur. Jeg brænder for at være med til at nyfortolke og formidle den europæiske idé. En Alternativ progressiv idé, som i min optik, er stilladset, der vil styrke demokratierne rundt om i Europa. Mange lande er udfordret på både retssikkerhed og af de ekstreme politiske strømninger.
Der er mange opgaver, brændpunkter og vilde problemer. Det gør det svært at tale om personlige mærkesager. Jeg er vildt optaget af, at vi skal forandre levevilkårene og den hjerteskærende utryghed, der er blandt Europas fattigste mennesker og flygtningene fra verdens brændpunkter. Det nødvendiggøre handling på en lang række temaer. Jeg vil være med til at skabe en ambitiøs plan for rene vand -og havmiljøer – og rent drikkevand for alle i Europa – her aktiveres endnu flere politiske temaer.
Jeg tror grundlæggende på, at bæredygtig vækst kommer nedefra og op, og at vækst handler om grøn, social og demokratisk trivsel og balance. Økonomisk vækst og gældssamfund er for snævert et perspektiv at tage sit afsæt i. Det vil og kan jeg være med til at udfordre.

Vi ses
venlig hilsen Joan Kragh

Efter denne introduktion af vores 3 kandidater, er det jer medlemmer på Bornholm der skal vælge en af disse kandidater den 28.juni.

Valger er ret enkelt. I kan stemme på 0, 1, 2 eller alle 3 kandidater. Den af kandidaterne der har fået flest stemmer vinder.
Er der stemmelighed bliver der omvalg mellem kandidaterne, ind til der en kandidat med flest stemmer.

Der er kun en vinder…

Med venlig hilsen

På Storkreds Bornholms vegne

Frank Nielsen