Nyhedsbrev, opfølgning fra nytårskur

Kære medlemmer af Alternativet på Fyn.

I starten af Januar blev der afholdt nytårskur i Ringe, hvor 20 glade alternativister mødte op for at ønske godt nytår og ikke mindst at drøfte det kommende år for Alternativet på Fyn. (se billeder)

Der kom mange gode idéer frem på tegnebrættet og der blev etableret arbejdsgrupper til at føre dem ud i livet. Storkredsbestyrelsen understregede at der i det kommende år er penge til at få “bevægelsen” op at køre da der ikke er nogen valgkamp i kommende år.

Herunder nyhedsbrevet kommer en beskrivelse af de forskellige idéer og et navn på den person som er torvholder for at de bliver ført ud i livet. Nogle har fokus på fællesskabende aktiviteter mens andre ønsker at arbejde med den politiske substans.

Er der nogle idéer I ønsker at være en del af er I meget velkomne til at kontakte tovholderen.

Ellers er der bare at sige tak for fremmødet og vi glæder os til at se en masse af jer til Årsfesten (også kaldet årsmøde) d. 18 marts kl 12-18 (adresse kommer senere). Vi håber at en af vores folketingsmedlemmer vil gøre os ved selvskab denne dag.

Mvh Storkredsbestyrelsen

“Grill Grønt med Franciska Rosenkilde”

Tovholder Kasper Krebs, 60 22 62 15

Ofte er den danske grilltradition lig med store pølser og røde bøffer, men vi ønsker at gøre opmærksom på at der er mange muligheder for at tilberede vegetarisk mad på en grill. Derfor vil vi i samarbejde med Nordhøj Permakultur arrangere et event på Svendborg Torv, hvor vores politiske leder Franciska Rosenkilde - som i øvrigt også er kok - vil grille lækre grøntsager og invitere til snak og spisning. Arrangementet vil formentlig foregå i agurketiden (skolernes sommerferie).

“Demokratifestival”

Tovholder Jacob Holm 51947811

Vi arbejder med at starte en demokratifestival - den gode tone, hvis omdrejningspunkt er hvordan sports og frivillighedsorgsnisstioner kan være med til at give os nogle kompetencer vi kan bruge til at skabe et rum til dialog, hvor vi bryder murene ned.

“Inspirationsture”

Tovholder Mette Rahbek metterahbek.odense@gmail.com

Rundt om på Fyn findes masser af steder, hvor bæredygtige løsninger er ført ud i praksis - dem skal vi besøge!

Der kommer en bl.a. rundvisning på Grobund Brenderup den 12. Februar 13-15.

Og så arbejder jeg på fælles tur til Christiansborg samt andre besøg/rundvisninger på Fyn, fx Demokratifest i Ollerup.

Den Fynske baggrundsgruppe for Folketingsgruppen:
Torvholder Bjarne Christensen 29706861

Gruppen skal være med til at gøre Alternativet synligt på Fyn gennem at finde lokale sager/emner som Alternativets folketingsgruppe kan være med til at løfte som spørgsmål til ministre, udvalgsspørgsmål, eller rejse i Folketinget. Når vi afleverer en sag til Folketingsgruppen, er det vores opgave at formidle sagen lokalt via presse, medier og gadeevents og på den måde at gøre det synligt.

Emner der blev drøftet på den fynske storkreds´ Nytårskur:

  • Genetablering af Assensbanen - skinnelegemet er næsten intakt, der mangler kun 200 meter i Tommerup. 1/3 af Assens Kommunes befolkning ville blive dækket af kollektiv trafik ved genetablering. Det anslås, at der skal bruges mellem 300 - 400 millioner til genetablering af banen.

  • En forsøgsperiode med genskabelse af ekstra bræmmebredde på fynske vandløb og søer i en 10-årig periode. Undersøgelsen skal udmunde i, hvad det betyder for udvaskning af næringsstoffer og hvilken betydning det har for biodiversiteten og forbedring af naturlige korridorer i det fynske intensive landbrug.

  • Nyborg kommune ønsker at få nedsat hastigheden på den Fynske Motorvej til 90 kilometer ud fra to hensyn pga. CO2-udledningen og en meget stor støjplage for befolkningen i Nyborg, som motorvejen skærer igennem. Vi foreslår, at der etableres en forsøgsperiode på 3 år for at undersøge hvad en hastighedsnedsættelse har af betydning af støjproblemet for beboerne i Nyborg.

  • Sikring af drikkevand.

  • udvikling af bæredygtig turisme.