Nyhedsbrev om Interessenetværk

Kære medlem af Alternativet

Alternativet gør verden bedre - og vi gør det bl.a. ved at lave politik og aktivisme i fællesskab.

Den vigtigste drivkraft er dig og de andre engagerede medlemmers energi og interesse.

Vi har lavet en ny struktur for samarbejde på tværs af landet, som vi overordnet kalder interessenetværk, hvor vi samler alle med viden og interesse, inden for hvert politikområde, nogenlunde svarende til ordførerskaberne, så vi kan samle kræfterne, finde gode løsninger og rette energien derhen, hvor det gør en forskel.

Interessenetværk

Du kan nu tilmelde dig de Interessenetværk, der passer dig bedst, her på AlleOs.

Du bliver dermed en del af et netværk, hvor vi nemt kan finde hinanden, dele ideer, viden, synspunkter og planer, så vi sammen kan løfte mere og bedre.

Når der er tilstrækkeligt mange til at starte et interessenetværk, vælges en tovholder, der skal sørge for at gruppen fungerer. Herefter er det op til jer, hvad der skal ske. Men vi hjælper jer selvfølgelig gerne i gang med det praktiske.

Interessenetværk fungerer som en mulighed for at starte en debat eller andre tiltag og er en måde at holde dig opdateret inden for dine interesseområder.

Du kan deltage på lige det niveau, der passer dig. Kommunikationen foregår bl.a. via et mailsystem, så vi hurtigt kan nå hinanden og dele information. Du vil også blive delagtiggjort i medlemsdebatter på dit område (og man kan naturligvis også altid vælge mailgruppen fra igen)

Fokusgrupper

Ønsker du at gå i dybden med et emne (næsten uanset hvad) sammen med andre, kan I lave en fokusgruppe indenfor interessenetværket. Det gør du ved at skrive til Koordinationsgruppen, som så registrerer jer på AlleOs. Herefter kan alle andre finde jer og se, hvad I arbejder med. Fokusgrupperne kan være fagligt funderede eller blot bygge på nysgerrighed og lyst til at diskutere og gå i dybden med bestemte spørgsmål eller aktiviteter.

Ekspertise

Sidder du inde med særlig viden eller kompetencer på et område, som du vil stille til rådighed for Alternativet, så meld dig ind i det relevante interessenetværk, henvend dig til tovholderen og få en snak, hvor I afklarer kompetencer, og om hvordan og i hvilket omfang du gerne vil bidrage.

Ud i verden

Når vi finder nye veje og løsninger, skal det gerne ud i verden. Det kan f.eks. være:

Politiske forslag, der skal præsenteres som et tilbud til folketingsmedlemmer, regions- eller byrådsmedlemmer, der kan blive inspireret af jeres ideer og evt. lade det indgå i deres praktiske politiske arbejde

Tilføjelser til vores partiprogram eller visioner, der skal bringes ind i Politisk Forum, for at det kan blive kvalificeret og vedtaget

Politiske Laboratorier (POLA-er) hvor I inviterer videnspersoner til fælles drøftelser, så forslag og ideer kvalificeres yderligereForskellige former for aktivisme

Information eller kampagner der skal bringes videre ud i den offentlige debat

Eller noget helt andet …?

Koordinationsgruppen står altid klar med vejledning og forslag til, hvordan I kan komme tættere på at føre jeres idéer ud i livet.

Sådan kommer du i gang

Du kan melde dig til ét eller flere Interessenetværk ved at gå ind på AlleOS HER

Hvis du allerede er med i en form for gruppe eller vil oprette en ny, vil vi opfordre dig/jer til at blive oprettet som fokusgruppe HER. Alle grupper skal selv udnævne en tovholder. Har I brug for hjælp til noget, kan I kontakte Koordinationsgruppen HER. De sidder klar til at hjælpe i gang og svare på spørgsmål. Koordinationsgruppen består pt. af Trine Aslaug Hansen og Rasmus Rydahl.

Det hele er nyt og vi regner med at skulle justere hen ad vejen. Du må meget gerne

fortælle os om hvad der giver udfordringer og komme med forslag til forbedringer.

Kom til møde

Har du lyst til at høre mere om den nye struktur, vil det være en god idé at deltage i Check-in-mødet mandag d. 24. April kl. 20-21, hvor Trine Aslaug Hansen vil gå modellen igennem, og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål. Du kan deltage i mødet via linket: https://us06web.zoom.us/j/89080573849

Vi glæder os til at høre fra dig og håber, at du vil være med i den politiske samtale.

De varmeste grønne hilsner fra din Hovedbestyrelse :four_leaf_clover:

Jeg kunne godt tænke mig at vide og forstå baggrunden for, at en koordinationsgruppe skal godkende en fokusgruppe? Hvorfor kan den ikke bare oprettes uden godkendelse?