Nyhedsbrev om årsmøde, valg m.m

Kære medlem af Alternativet Helsingør,

Som du nok ved, holdt vi Årsmøde torsdag den torsdag den 9. november. Referatet - som er godkendt af dirigent, referent og bestyrelsen - er vedhæftet. På årsmødet blev der valgt en ny bestyrelse ved fredsvalg. Bestyrelsen er:

  • Emilie Østergaard Knudsen
  • Diana Bogavac
  • Martin Volmer Pedersen (kasserer)
  • Marius Aggerholm (næstforperson)
  • Kristian Herdal Molbech (forperson)

Bestyrelsen fik på Årsmødet mandat til at nedsætte et forhandlingsudvalg og en baggrundsgruppe.

Forhandlingsudvalget er:

  • Julie Herdal Molbech (spidskandidat)
  • Frans Mikael Jansen

Baggrundsgruppen er:

  • bestyrelsen
  • Morten Høgsbro Holm

Vi har haft en tidspresset og vigtig proces tilrettelagt af Landssekretariatet for at få klarlagt vores politiske prioriteter til konstitueringsforhandlingerne. Bestyrelsen har taget det åbne medlemsmødes prioriteter til efterretning og disse udgør herefter grundlaget for forhandlingsteamets forhandlinger. Det er - forhåbentlig - klart, at vi i disse sidste timer inden forhandlingerne holder de politiske prioriteter lidt tæt til kroppen. Nu håber vi, at valget falder ud, så vi får en stærk forhandlingsposition. Og at vi derfor bliver inviteret med til forhandlingerne.

Vi er i teknisk valgforbund med Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og Lokaldemokraterne. Forhandlingsteamet og forperson mødtes i lørdags til pizza med det tekniske valgforbund. Aftalen er (stadig), at vi mødes i det tekniske valgforbund, når valgresultatet er kendt.

Den nye bestyrelsen har desværre ikke haft tid til at arrangere en Å-valgfest på valgaftenen. Det kunne ellers være hyggeligt og helt i Alternativets ånd med en god fest på tirsdag. Så vi håber, at I får en fin aften hos jer selv eller jeres venner.

Der skal ca. 1.400 stemmer til en post i byrådet. Vi opfordrer derfor alle til at gå ned at stemme - og til at tage en ven med og stemme på GRØNT HÅB OG DEMOKRATISK HÅB.

På torsdag holder bestyrelsen næste møde. Her diskuterer vi selvfølgelig situationen efter valget og ikke mindst, hvornår vi indkalder til næste åbne møde, hvor vi håber at se så mange medlemmer som muligt.

Godt valg
Bestyrelsen i Alternativet Helsingør

Referat af årsmøde den 9. november 2017.pdf (127.0 KB)